Спосіб одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної аглютинуючої

Номер патенту: 61997

Опубліковано: 10.08.2011

Автори: Касяненко Оксана Іванівна, Фотіна Тетяна Іванівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної аглютинуючої, що включає багатократну імунізацію тварин-продуцентів авірулентним антигенним матеріалом з комбінованим поєднанням імуномодуляторів, забір крові і приготування сироватки, який відрізняється тим, щояк імуномодулятори використовують тимоген і циклофосфан, імунізацію здійснюють п'ятикратно, антигенний матеріал вводять внутрішньовенно, імуномодулятор тимоген - внутрішньом'язово дозою 5 мг одночасно з ін'єкцією антигену, а циклофосфан разово в третій ін'єкції дозою 100 мг.

Текст

Спосіб одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної аглютинуючої, що включає 3 61997 сироваток є недостатньо високою. Сироватка має титр 1:1600. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити специфічну активність діагностичних кампілобактеріозних аглютинуючих сироваток, спростити та знизити трудомісткість процесу їх одержання і разом з тим підвищити вихід цільового продукту. Поставлену задачу вирішують шляхом п'ятикратної імунізації тварин-продуцентів авірулентним антигенним матеріалом, який вводять внутрішньовенно. Одночасно при кожній ін'єкції вводять внутрішньом'язово тимоген як імуномодулятор, а при третій ін'єкції додатково вводять внутрішньом'язово циклофосфан. Після останньої ін’єкції проводять забір крові і готують сироватку. По відношенню до прототипу, спосіб отримання діагностичної кампілобактеріозної сироватки, що пропонується, має наступні відмінні ознаки: застосування в якості імуностимулятора тимогену сприяє значному підвищенню титрів специфічних антитіл сироватки за рахунок збільшення числа антитілоутворюючих клітин за рахунок стимулювання функції макрофагів і хелперних Т-клітин. Застосування класичного імуносупресора циклофосфана сприяє додатковій активації макрофагів, стимуляції фагоцитарної, цитотоксичної і супресивної функції головним чином Т-лімфоцитів (Лазарева Д.Н., Алехин Е.Н. Стимуляторы имунитета. М.: Медицина, 1985. - С. 67-70). Поєднання вибіркової дії імуностимулятора та певної селективності дії імуносупресора є оптимальною комбінацією препаратів різних груп і термінів їх застосування для активації одних механізмів імунітету та виключення інших. Одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної аглютинуючої здійснюється в наступному порядку: Приклад 1. Одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної моноспецифічної аглютинуючої. Водорозчинний антиген отримують із бакмаси Campylobacter jejuni subspecies jejuni C.2008 (депоновано за номером № 478 у Депозитарії Державного науково-контрольного інституту біотехнології Комп’ютерна верстка Мацело В. 4 і штамів мікроорганізмів, м. Київ), обробленої при 100 °С впродовж однієї години з додавання 1 % розчину формаліну, доведеної до концентрації 9 1×10 м.к./мл за оптичним стандартом мутності ГИСК. Кролям-продуцентам п'ятикратно внутрішньовенно вводять авірулентний антигенний матеріал з інтервалом 7 діб, поступово збільшуючи дозу останнього при кожному введені: 1,0 мг; 1,25мг; 1,5 мг; 1,75 мг; 2,0мг. Одночасно при кожній ін'єкції як імуномодулятор вводять внутрішньом’язово тимоген (5 мг), а при третій ін'єкції додатково разово внутрішньом’язово вводять циклофосфан (100 мг). Проводять забір крові і готують сироватку. Сироватка характеризується високою специфічністю. Приклад 2. Одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної поліспецифічної аглютинуючої. Корпускулярним кампілобактерійним полігруповим антигеном є об'єднані в рівних пропорціях бактеріальні маси із Campylobacter jejuni spp. jejuni C.2008 колекції штамів мікроорганізмів Державного науково-контрольного інституту БШМ (м. Київ), Campylobacter coli №43477, С. fetus spp. fetus №5396, Campylobacter lari № 729 колекції штамів мікроорганізмів ФГУ «ВГНКИ» (м. Москва), оброблені при 100 °С впродовж однієї години з додавання 1 % розчину формаліну, доведені до концент9 рації 1×10 м.к./мл. Схема імунізації кролівпродуцентів виконується в тій же послідовності, що і при отриманні діагностичної кампілобактеріозної моноспецифічної аглютинуючої сироватки. Важливими перевагами запропонованої схеми в порівнянні із способом-прототипом є: значне скорочення тривалості періоду імунізації (28-30 діб) за рахунок виключення етапу підготовки тварин до імунізації та атравматичності для них, поєднання ін'єкцій антигену та імуномодуляторів, підвищення виходу цільового продукту за рахунок збільшення антитілоутворення у тваринпродуцентів і зменшення витрат антигенних матеріалів, значне підвищення специфічної активності сироваток і отримання високих титрів специфічних антитіл-1:3200-1:6400. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of campylobacter diagnostic agglutinating serum

Автори англійською

Kasianenko Oksana Ivanivna, Fotina Tetiana Ivanivna

Назва патенту російською

Способ получения диагностической сыворотки кампилобактериозной агглютинирующей

Автори російською

Касяненко Оксана Ивановна, Фотина Татьяна Ивановна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00

Мітки: одержання, кампілобактеріозної, сироватки, спосіб, діагностичної, аглютинуючої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61997-sposib-oderzhannya-diagnostichno-sirovatki-kampilobakteriozno-aglyutinuyucho.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання діагностичної сироватки кампілобактеріозної аглютинуючої</a>

Подібні патенти