Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для аеробного біологічного очищення стічних вод, що містить біореактор з системою трубопроводів для розподілу та відведення стічних вод, системою подачі повітря та волокнистим носієм для іммобілізації мікроорганізмів, який відрізняється тим, що система трубопроводів для розподілу стічних вод виконана перфорованою та розміщена над системою подачі повітря, яка розташована на дні біореактора.

Текст

Пристрій для аеробного біологічного очищення стічних вод, що містить біореактор з системою трубопроводів для розподілу та відведення стічних вод, системою подачі повітря та волокнистим носієм для іммобілізації мікроорганізмів, який відрізняється тим, що система трубопроводів для розподілу стічних вод виконана перфорованою та розміщена над системою подачі повітря, яка розташована на дні біореактора. (19) (21) u201015914 (22) 29.12.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) КУЗЬМІНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, САБЛІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА, ЖУКОВА ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 3 61650 вати про зміну біоценозу мікроорганізмів у вертикальній площині. На фіг. показано схему пристрою для аеробного біологічного очищення стічних вод. Пристрій складається з системи для подачі стічної води 1, системи для подачі повітря 2, волокнистого носія для іммобілізації мікроорганізмів 3, трубопроводу відведення стічної води 4, перфорованих трубопроводів для розподілу стічної води 5. Пристрій працює наступним чином. Стічні води через систему подачі 1 надходять до споруди під гідростатичним тиском та рівномірно розподіляються крізь систему розподілу стічних вод виконану перфорованою 5. Стічні води рухаються висхідним потоком у споруді та контактують з мікроорганізмами, іммобілізованими на волокнистому носії 3, які очищають стічну воду від органіч Комп’ютерна верстка М. Мацело 4 них речовин. Очищена вода відводиться через трубопровід 4. Перевага запропонованого пристрою полягає в тому, що система трубопроводів для розподілу стічних вод виконана перфорованою та розміщена над системою подачі повітря, що дозволяє стічним водам рівномірно розподілятися в об'ємі біореактора. Це забезпечує стабільну роботу споруди при залпових скидах чи високих концентраціях забруднень, у тому числі і токсичних речовин. Висхідний рух стічних вод у біореакторі забезпечує максимальний контакт стічної води, повітря з мікроорганізмами, іммобілізованими на волокнистому носії, та призводить до збільшення окисної потужності споруди. Ефективність біологічного очищення стічної води становить за органічною речовиною до 93-97 %, за амонійним азотом -97-98 %. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for aerobic biological treatment of waste water

Автори англійською

Kuzminskyi Yevhen Vasyliovych, Sablii Larysa Andriivna, Zhukova Veronika Serhiivna

Назва патенту російською

Устройство для аэробной биологической очистки сточных вод

Автори російською

Кузминский Евгений Васильевич, Саблий Лариса Андреевна, Жукова Вероника Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: C02F 3/02

Мітки: вод, пристрій, аеробного, біологічного, стічних, очищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61650-pristrijj-dlya-aerobnogo-biologichnogo-ochishhennya-stichnikh-vod.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для аеробного біологічного очищення стічних вод</a>

Подібні патенти