Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб холодної правки нежорстких деталей, який полягає у прогині деталі в бік, протилежний початковому прогину , з наступною обробкою поверхні двома робочими ходами, з вимірюванням - прогину деталі після першого робочого ходу, який відрізняється тим, що інструменту задається вібрація на першому робочому ході з частотою , а на другому робочому ході частота вібрацій визначається:

,
де  - початковий прогин деталі;

 - прогин деталі після першого робочого ходу;

 - частота вібрацій інструмента при першому робочому ході;

 - частота вібрацій інструмента при другому робочому ході, при цьому в зону обробки подається суспензія з абразивними частинками.

Текст

Дивитися

Спосіб холодної правки нежорстких деталей, який полягає у прогині деталі в бік, протилежний початковому прогину fп , з наступною обробкою поверхні двома робочими ходами, з вимірюванням fзал - прогину деталі після першого робочого ходу, який відрізняється тим, що інструменту задається вібрація на першому робочому ході з частотою 0  1600...3000Гц , а на другому робочому ході частота вібрацій визначається: Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до технології машинобудування, і може бути використана при механічній обробці деталей. Відомий спосіб холодної правки нежорстких деталей, відповідно до якого, деталь перед другим робочим ходом вигинають в сторону, протилежну початковій кривизні, на величину, яка залежить від величини початкової кривизни, величини припуску при першому робочому ході та загальної величини припуску [1]. Відомий також, обраний як прототип, спосіб правки нежорстких деталей, що включає попередній прогин деталі, зняття припуску і прикладення до неї вібрацій [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу й того, що заявляється, є здійснення прогину деталі в бік, протилежний початковому прогину fn, з наступною обробкою поверхні двома робочими ходами, з вимірюванням fзал після першого робочого ходу. Відомий спосіб передбачає встановлення на деталі спеціального пристрою для здійснення вібрацій, що не можливо здійснити на верстаті, де ведеться механічна обробка. Необхідно деталь установити на спеціальні демпфірувальні підкладки, що значно збільшує цикл виготовлення деталі. В основу корисної моделі поставлена задача: скорочення циклу обробки за рахунок здійснення вібрацій інструмента безпосередньо на верстаті з подачею суспензії з абразивними частинками, що забезпечує фінішну обробку без видалення припуску з деталі. Поставлена задача вирішується тим, що в способі холодної правки нежорстких деталей, що включає вібрацію інструмента на першому робочому ході з частотою 0=1600...3000 Гц, а на другому робочому ході частота вібрацій визначається:  fп  fзал   0 fп , де fп - початковий прогин деталі; fзал - прогин деталі після першого робочого ходу; fn (13) 61518 (11) , де fn - початковий прогин деталі; fзал - прогин деталі після першого робочого ходу;  0 - частота вібрацій інструмента при першому робочому ході в зону обробки подають суспензію з абразивними частками. Холодна правка нежорстких деталей за допомогою вібрацій, що передаються через інструмент забезпечує стабілізацію залишкових напруг в де UA fn  fзал   0 (19)  U  0 - частота вібрацій інструмента при першому робочому ході;  - частота вібрацій інструмента при другому робочому ході, при цьому в зону обробки подається суспензія з абразивними частинками. 3 61518 талі, які нерозривно пов'язані з залишковими деформаціями і зменшують їх, тобто підвищується якість деталі. Суспензія з абразивними частинками дозволяє одержати необхідну якість оброблюваної поверхні без видалення припуску, що в цілому скорочує витрати на метал. Крім того, частота вібрацій інструмента при другому робочому ході дорівнює:  fn  fзал   0 fn , де fn - початковий прогин деталі; fзал - прогин деталі після першого робочого ходу;  0 - частота вібрацій інструмента при першому робочому ході. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. Деталь, що підлягає обробці, має початковий прогин, який необхідно усунути. Для цього деталь необхідно притиснути до столу верстата до усунення прогину і зробити перший робочий хід інструментом з вібрацією частотою  0 , яка передається деталі. Крім того, в зону обробки подається суспензія з абразивними частинками. Після першого робочого ходу деталь розкріпляють і вимірюють залишковий прогин fзал , деталь знову притискують до столу верстата до усунення fзал , і виконується другий робочий хід з частотою: f  f   0 ,   n зал fn де fn - початковий прогин деталі; fзал - прогин деталі після першого робочого ходу; Комп’ютерна верстка Мацело В. 4  0 - частота вібрацій інструмента при першому робочому ході. В зону обробки подається суспензія з абразивними частинками, що забезпечує необхідну якість оброблюваної поверхні. Як інструмент використовується чистовий різець, а для створення вібрацій - генератор. Після обробки деталь має прямолінійну поверхню без прогину. Приклад. Для обробки взяли планку зі сталі 40Х розмірами LxBxH==100x40x10 мм. Початковий прогин деталі дорівнює 0,1 мм. Обробку вели на стругальному верстаті мод. 7305ТД широким чистовим різцем. Деталь притиснули до столу верстата і закріпили. Перший робочий хід здійснили різцем з частотою вібрацій 2200 Гц і подачею в зону обробки суспензії з абразивними частинками. Розкріпили після робочого ходу деталь та заміряли залишковий прогин fзал=0,05 мм. Знову притисли деталь до столу верстата і здійснили другий робочий хід з частотою вібрацій різця: 0,1  0,05  1200  600Гц .  0,1 Якість обробленої поверхні Ra=1,6 мкм. Величина прогину деталі відповідає вимогам креслення. При застосуванні способу значно знижується цикл виготовлення деталі, витрати на метал і підвищується якість обробленої поверхні. Джерела інформації: 1. А.С. СРСР № 1757787А1 Спосіб односторонньої механічної обробки нежорстких деталей / Л.П. Колот, Ю.Ф. Глазунов, В.О. Колот, О.В. Колот. - Надрук. в Б.И., 1992. - № 32. - 4 с. 2. А.С. СРСР № 1538949 Спосіб холодної правки нежорстких деталей / В.О. Колот, Л.П. Колот, Б.М. Черненко, Л.Я. Ксенофонтов. - Надрук. в Б.И., 1990. - № 4. - 4 с. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of cold dressing non-rigid parts

Автори англійською

Kolot Lidia Petrivna, Onyschuk Serhii Hryhorovych, Starodubtsev Ivan Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ холодной правки нежестких деталей

Автори російською

Колот Лидия Петровна, Онищук Сергей Григорьевич, Стародубцев Иван Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B24C 1/00

Мітки: спосіб, правки, деталей, холодної, нежорстких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61518-sposib-kholodno-pravki-nezhorstkikh-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб холодної правки нежорстких деталей</a>

Подібні патенти