Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання, що складається з набору розклинювальних бронеплит, сполучених між собою бічними гранями по площинах, нахилених в один бік і закріплених на стінці барабана за допомогою кріпильних елементів через призначені для них отвори, яка відрізняється тим, що бронеплити оснащені упорами, взаємодіючими з бічними стінками елеваторів, установлених на розвантажувальній стінці барабана, а отвори під кріпильні елементи в кожній бронеплиті виконані безпосередньо на її краю з боку грані, яка розташована поверх.

Текст

Футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання, що складається з набору розклинювальних бронеплит, сполучених між собою бічними гранями по площинах, нахилених в один бік і закріплених на стінці барабана за допомогою кріпильних елементів через призначені для них отвори, яка відрізняється тим, що бронеплити оснащені упорами, взаємодіючими з бічними стінками елеваторів, установлених на розвантажувальній стінці барабана, а отвори під кріпильні елементи в кожній бронеплиті виконані безпосередньо на її краю з боку грані, яка розташована поверх. (19) (21) u201013494 (22) 15.11.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) МАРТИНЕНКОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, ПЕТРОВ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, ТОКАРЕВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ВОВНЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ (73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 3 61441 отвори під кріпильні елементи в кожній бронеплиті виконані безпосередньо на її краю з боку грані, яка розташована поверх. Між відмітними ознаками корисної моделі і технічним результатом є причинно-наслідковий зв'язок. За рахунок оснащення бронеплит упорами, які взаємодіють з бічними стінками елеватора, установленими на розвантажувальній стінці барабана, виключається можливість зсуву бронеплит у напрямку руху матеріалу, що подрібнюється, а виконання отворів під кріпильні елементи в кожній бронеплиті безпосередньо на її краю з боку грані, яка розташована поверх, забезпечує щільне притиснення до стінок елеватора навіть деформованих плит. Корисна модель пояснюється кресленнями, де зображено: - на фіг. 1 - футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання; - на фіг. 2 - переріз А-А на фіг. 1. Футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання містить набір розклинювальних бронеплит 1 (фіг. 1), сполучених між собою бічними гранями по площинах, нахилених в один бік і закріплених на стінці 2 (фіг. 2) барабана за допомогою кріпильних елементів 3 через призначені для них отвори 4. Відмінністю корисної моделі є те, що бронеплити 1 оснащені упорами 5, які взаємодіють з бічними стінками 6 елеваторів, установлених на розвантажувальній стінці 2 барабана, а отвори 4 в кожній бронеплиті 1 під кріпильні елементи 3 виконані безпосередньо на її краю з боку грані, яка росташована поверх. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 Футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання працює наступним чином. У процесі роботи млина самоздрібнювання барабан обертається проти годинникової стрілки. Футерівка, діючи на подрібнюваний матеріал, переміщає його в напрямку обертання барабана. У свою чергу, подрібнюваний матеріал створює зусилля протидії, спрямоване по годинниковій стрілці, що через упори 5 бронеплит 1 передається на стінки 6 елеваторів. Через жорстке з'єднання елеваторів з торцевою стінкою 2 барабана забезпечується фіксація бронеплит від зсуву. При частковому зносі футерівки в процесі експлуатації знижується твердість бронеплит 1, у результаті чого, під впливом матеріалу, що подрібнюється, відбувається їхня деформація. Однак, незалежно від ступеня деформації бронеплит 1, обидва краї кожної бронеплити притиснуті до стінок 6 елеваторів, з одного боку кріпильними елементами 3, з іншого боку - гранню сусідньої бронеплити 1. Як видно з опису конструкції і роботи футерівки розвантажувальної частини млина самоздрібнювання, за рахунок відмітних ознак корисної моделі забезпечується додаткова фіксація бронеплит від зсуву в процесі роботи, у результаті чого зменшується розхитування кріпильних елементів і знижується кількість випадків виходу їх з ладу, що веде до підвищення довговічності футерівки розвантажувальної частини млина. Млин самоздрібнювання з використанням запропонованої конструкції виготовлений на "Новокраматорському машинобудівному заводі". Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Lining of the unloading part of self-grinding mill

Автори англійською

Martynenkov Serhii Leonidovych, Petrov Andrii Hennadiiovych, Tokarev Oleksandr Oleksiiovych, Vovnenko Yevhen Mykolaiovych

Назва патенту російською

Футеровка разгрузочной части мельницы самоизмельчения

Автори російською

Мартыненков Сергей Леонидович, Петров Андрей Геннадиевич, Токарев Александр Алексеевич, Вовненко Евгений Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B02C 17/00

Мітки: розвантажувальної, футерівка, частини, млина, самоздрібнювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61441-futerivka-rozvantazhuvalno-chastini-mlina-samozdribnyuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Футерівка розвантажувальної частини млина самоздрібнювання</a>

Подібні патенти