Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розточування отворів, що містить корпус, приводний вал, на кінці якого жорстко закріплена розточувальна головка, який відрізняється тим, що він додатково оснащений другою розточувальною головкою, яка має зовнішній конічний зубчастий вінець, який входить в зачеплення з конічним паразитним колесом, яке зчеплене з конічним колесом, жорстко закріпленим на приводному валу.

Текст

Пристрій для розточування отворів, що містить корпус, приводний вал, на кінці якого жорстко закріплена розточувальна головка, який відрізняється тим, що він додатково оснащений другою розточувальною головкою, яка має зовнішній конічний зубчастий вінець, який входить в зачеплення з конічним паразитним колесом, яке зчеплене з конічним колесом, жорстко закріпленим на приводному валу. (19) (21) u201013318 (22) 09.11.2010 (24) 25.07.2011 (46) 25.07.2011, Бюл.№ 14, 2011 р. (72) СИЧОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, ТАРАСЮК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, ЛЯХ БЕНГАРД ГРИГОРОВИЧ, САМЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 3 61430 обертається в протилежну сторону відносно першої розточувальної головки 10 з тим же крутним моментом. Таким чином діючі крутні моменти на заготовку 12 врівноважуються, що в підсумку не потребує великого зусилля при її затиску у пристосуванні і дозволяє обробляти, як тонкостінні заготовки з пластичного матеріалу так і корпусні. Використання запропонованого пристрою для розточування отворів дозволяє завдяки великій Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 кількості ріжучих елементів підвищити якість обробки поверхні, можливість обробляти тонкостінні заготовки з пластичного матеріалу, підвищити продуктивність праці. Джерела інформації: 1. ГОСТ 23022-78. Головки расточные двурезцовые. Типы и основные размеры. 2. Патент на корисну модель UA 49739 U. МПК В23В 5/08. Пристрій для обробки кінців труб. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for boring holes

Автори англійською

Sychov Yurii Ivanovych, Tarasiuk Anatolii Petrovych, Liakh Benhard Hryhorovych, Samchuk Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство для расточки отверстий

Автори російською

Сычов Юрий Иванович, Тарасюк Анатолий Петрович, Лях Бенгард Григорьевич, Самчук Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B23B 29/00

Мітки: пристрій, розточування, отворів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61430-pristrijj-dlya-roztochuvannya-otvoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розточування отворів</a>

Подібні патенти