Пристрій для газонасичення рідинних середовищ

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для газонасичення рідинних середовищ, що містить циліндричний реактор, патрубки для підведення і відведення рідини, відбійні перегородки, масообмінний апарат, виконаний у вигляді порожнистого вала та здвоєних лопатей, що мають в поперечному перерізі аеродинамічні профілі і повернуті випуклими частинами одна до одної, з поздовжніми каналами на випуклих поверхнях, який відрізняється тим, що асинхронний привод порожнистого вала додатково устатковано частотним перетворювачем електричного струму і контролером.

Текст

Пристрій для газонасичення рідинних середовищ, що містить циліндричний реактор, патрубки 3 61424 контролера 9. Пристрій працює наступним чином. Через патрубок підведення 2 вода надходить в циліндричний реактор 1. Газ через порожнистий вал 4 подається в поздовжні канали, розміщені на випуклих профілях поверхонь лопатей 5, повернутих одна до одної, де за рахунок аеродинамічних профілів лопатей забезпечується турбулізація рідинного потоку. Програмоване змінення швидкості обертання порожнистого вала 7 за рахунок частотного перетворювача 8 і контролера 9 приводить до дестабілізації гідродинаміки і руйнування усталених циркуляційних контурів, підвищення Комп’ютерна верстка А. Крулевський 4 швидкості розчинення та зменшення витрат газу, інтенсифікації процесу та збільшення насичення рідини газом, покращення якості продукції. За рахунок відбійних перегородок 6 відбувається додаткова турбулізація середовища, а по завершенню процесу середовище видаляється з апарату через патрубок відведення рідини 3. Технічний результат полягає у підвищенні швидкості розчинення та зменшенні витрат газу, інтенсифікації процесу, більш глибокому ступені насичення рідини газом та покращенні якості продукції. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for gas saturation of liquid media

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych

Назва патенту російською

Устройство для газонасыщения жидкостных сред

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович

МПК / Мітки

МПК: B01F 13/00

Мітки: пристрій, газонасичення, рідинних, середовищ

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-61424-pristrijj-dlya-gazonasichennya-ridinnikh-seredovishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для газонасичення рідинних середовищ</a>

Подібні патенти