Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки відтворної здатності кнурів, що враховує кількість отриманих спермодоз з еякуляту та рівень статевої активності кнура, який відрізняється тим, що розраховується індекс відтворної здатності кнурів, виражений відношенням кількості отриманих спермодоз з одного еякуляту до загального часу, затраченого на його отримання, і за умови відмови кнура здійснити садку, за неповноцінної садки або невідповідності характеристик одержаного еякуляту встановленим зооветеринарним вимогам індекс відтворної здатності кнура дорівнює нулю.

Текст

Спосіб оцінки відтворної здатності кнурів, що враховує кількість отриманих спермодоз з еякуля 3 60072 За технологічним графіком, що діє у господарстві кожного дня впродовж двох годин на пункті штучного осіменіння здійснюється взяття сперми від певної технологічної групи плідників з 07:30 до 09:30. Кількість плідників, що використовуються при цьому, становить від 6 до 8 голів. Від них необхідно отримати не менше 80 спермодоз за відведений час, щоб забезпечити безперебійність власного технологічного процесу. Розрахунок індексів відтворної здатності кожного плідника згідно отриманих даних і їх біометрична обробка показали, що середній індекс даної групи кнурів наближається до одиниці та мінливість даної ознаки досить висока і становить 71,2%, що свідчить про можливість добору кращих плідників за даною ознакою (табл. 1). Так, індивідуальний аналіз свідчить, що найвищий індекс відтворної здатності в цій групі кнурів був лише у двох кнурів (№ 3 та № 5), від яких за 10, 3 та 12,0 хвилин отримали еякуляти, з яких зробили найбільшу кількість спермодоз. Індекс відтворної здатності в трьох плідників (№ 1, № 2, № 3) коливається у межах від 1,14 до 1,34, що свідчить про достатній рівень спермопродуктивності за прийнятного часу затраченого на отримання еякуляту, що цілком відповідає технологічному графіку господарства. 4 Один з плідників (№ 6) мав індекс відтворної здатності 0,29 через малу кількість отриманих спермодоз (3,28 шт.) з еякуляту за нормального часу отримання еякуляту (11,32 хв.). За ліміту часу в господарстві в дві години від плідників з подібною спермопродуктивністю не буде отримано й половини необхідної кількості спермодоз. Найменший індекс мали також два кнури № 7 та № 8, з еякулятів яких отримали нормальну кількість спермодоз, але при цьому витратили багато часу. Кнур № 9 за 20 хв. перебування в манежі не розпочав садки, тому отримав індекс відтворної здатності 0. В умовах даного господарства використання подібних плідників є недоцільним, оскільки кількість отриманих спермодоз за встановлений проміжок часу в дві години не забезпечить технологічну потребу. Запропонований спосіб оцінки відтворної здатності кнурів дає змогу в кожному господарстві вести селекційну роботу, комплектувати основне стадо та формувати технологічні групи кнурами з відповідним рівнем відтворної здатності, що забезпечить безперебійність технологічного процесу виробництва свинини, а отже - дасть змогу запобігти економічним збиткам. Таблиця 1 Індивідуальна та групова оцінка за індексом відтворної (І в) здатності кнурів-плідників у ВАТ «Калита» Кнур, № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 М±m Limmin-max Cv, % Час затрачений на отримання еякуляту, хв. 8,46 9,13 10,32 10,23 12,00 11,32 26,14 22,13 20 14,41±6,53 8,46-26,14 45,3 Комп’ютерна верстка В. Мацело Кількість спермодоз, шт. Ів 9,63 12,25 18,00 12,98 19,77 3,28 8,96 8,81 0 10,41±6,32 0-19,77 60,7 1,14 1,34 1,74 1,27 1,65 0, n 9 0,34 0,40 0 0,91±0,6 0-1,74 71,8 Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing boar reproductive capacity

Автори англійською

Sheremeta Viktor Ivanovych, Novytskyi Vasyl Petrovych, Zhuravel Mykhailo Petrovych, Opanasenko Olena Serhiivna

Назва патенту російською

Способ оценки воспроизводительной способности кабанов

Автори російською

Шеремета Виктор Иванович, Новицкий Василий Петрович, Журавель Михаил Петрович, Опанасенко Елена Сергеевна

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: оцінки, відтворної, спосіб, кнурів, здатності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-60072-sposib-ocinki-vidtvorno-zdatnosti-knuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки відтворної здатності кнурів</a>

Подібні патенти