Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Процес абсорбції легких вуглеводнів при розгонці газоконденсату чи нафтопродуктів, що включає виділення бензинової фракції з супровідними легкими вуглеводневими газами, їх охолодження, фазорозділення на рідину та гази, який відрізняється тим, що гази абсорбують під тиском 0,3-0,5 кг/см2 важкою бензиновою фракцією - лігроїном, яка разом з розчиненими легкими вуглеводневими газами повертається в прямогінний бензин.

Текст

Процес абсорбції легких вуглеводнів при розгонці газоконденсату чи нафтопродуктів, що включає виділення бензинової фракції з супровідними легкими вуглеводневими газами, їх охолодження, фазорозділення на рідину та гази, який відрізняється тим, що гази абсорбують під тиском 0,3-0,5 кг/см2 важкою бензиновою фракцією - лігроїном, яка разом з розчиненими легкими вуглеводневими газами повертається в прямопнний бензин Корисна модель відноситься до технології абсорбції легких вуглеводнів і може бути використаним в газовій або нафтовій промисловостях Процес абсорбції легких вуглеводнів, який розроблений на основі запропоновано корисної моделі, може бути використаним для захисту оточуючого середовища від газів легких вуглеводнів, може бути використаним для поліпшення якостей бензинової фракції при розгонці газоконденсату Відомий процес абсорбції легких вуглеводнів, що використовується на Сванському газобензиновому заводі, де в якості абсорбенту використовують нестабільну або стабільну нафту ("Абсорбция углеводородных газов" Тематические научнотехнические обзоры М , 1965, с 34-40) На Азербайджанскому газобензиновому заводі в якості абсорбента використовують як керосин, так і дизельне паливо ("Абсорбция углеводородных газов" Тематические научно-технические обзоры М , 1965, с 27) Основним недоліком всіх вищезгаданих процесів є використання всіх легких вуглеводнів або як газів, або розчиненням їх в керосині чи дизельній фракції при отриманні низькооктанової бензинової фракції, яка потребує послідуючого технологічного доопрацювання для отримання н як товарного продукту ВІДОМІ технологічні процеси розгонки газового конденсату з виділенням бензинової фракції на КОКСОХІМІЧНИХ підприємствах України - ВАТ "Запорожкокс", ВАТ "Авдивський КХЗ" і т д де гази, що утворилися в процесі розгонки, відводяться і з'єднуються з коксовим газом, далі використовуються як паливо або спалюються в факелі для захисту оточуючого середовища Отримана бензинова фракція відзначається низьким октановим числом та заниженими пусковими характеристиками В основу корисної моделі поставлена задача абсорбувати легкі вуглеводні (гази), що виділилися при розгонці газового конденсату в саму бензинову фракцію шляхом використання в якості абсорбенту важкої бензинової фракції - лігроїну з поверненням його разом з розчиненими газами в прямогонний бензин Поставлена задача вирішується тим, що процес абсорбції легких вуглеводнів при розгонці газоконденсату чи нафтопродуктів, що включає виділення бензинової фракції з супровідними легкими вуглеводневими газами, їх охолодження, фазорозділення на рідину та гази згідно з корисною моделлю гази легких вуглеводнів абсорбуються під тиском 0,3-0,5 кг/см2 важкою бензиновою фракцією - лігроїном, яка разом з розчиненими легкими вуглеводневими газами повертається в прямогонний бензин Використання важкої бензинової фракції - лігроїну в якості абсорбенту для відбензинених легких вуглеводнів етану, бутану та пропану, котрі першими випарувалися при розгонці газоконденсату чи нафтопродуктів і котрі знову повернені в бензинову фракцію при поверненні лігроїну з розчиненими газами в прямопнну бензинову фракцію значно покращило пускові характеристики бензину, підвищило октанове число, а це, в свою чергу, зменшило вміст шкідливих добавок, які підвищують октанове число бензинової фракції Лігроїн завжди присутній при розгонці бензинової фракції, тому проблем його пошуку чи його КІЛЬКОСТІ не має місця, що і є стимулом для використання його в якості абсорбенту Суть запропонованого процесу слідуюча В 00 О> Ю О) 5986 результаті низької температури кипіння легких вуглеводнів {це такі гази як етан, бутан, пропан, температура кипіння яких лежить в діапазоні мінус 0,5- плюс 42°С) при розгонці газового конденсату чи нафтопродуктів з виділенням бензинової фракції, розігрів проводять до 150-180°С, поки і вся бензинова фракція перейде в газоподібну Таким чином спочатку випаровуються легкі вуглеводні, які ще називають відбензиненими газами, потім випаровується бензинова фракція у вигляді парів прямогонного бензину та лігроїну При охолодженні цих парів спочатку конденсується лігроїн, потім прямопнний бензин, в той час як гази легких вуглеводнів залишаються в газоподібному стані Ця суміш рідини та газів розділяють на дві фази - газ та рідину Далі гази під тиском відводяться під першу ступінь в абсорбційну колону, а зверху подається лігроїн В процесі взаємодії (проходження газів через рідину) вони розчиняються в лігроїні Так як гази складають значно меншу частину по відношенню до лігроїну, то лігроїн в колону подають в циркуляційному режимі, а потім відводять до прямопнної бензинової фракції для змішування Процес абсорбції газів легких вуглеводнів проводиться під тиском в 0,3-0,5 кг/см для інтенсифікації процесу розчинення газів в лігроїні Заявлений процес здійснюється таким чином (див фіг) Зверху колони, де розганяється газоконденсат, виходять пари бензинової фракції разом з відбензиненими газами, які охолоджуються в конденсаторі парів бензину 1, де утворюється рідка бензинова фракція та гази легких вуглеводнів (етан, бутан, пропан) Разом вони подаються в фазароздільник 2 для розділення на газ та рідину Гази при цьому відводяться під першу тарілку колони абсорбції 3 Лігроїн уловлюють з колони розгонки газоконденсату, охолоджують нижче 30°С і подають насосом 4 на через холодильник лігроїну 5 верх колони абсорбції З В процесі взаємодії охолодженого нижче 30°С лігроїну, що тече вниз колони, та відбензинених газів, що піднімаються вгору, проходить розчинення газів в лігроїні Лігроїн разом з розчиненими газами знизу колони абсорбції 3 зливається в збірник для циркулюючого лігроїну 6, звідки насосом 4 через холодильник лігроїну 5 знову подається в колону абсорбції З Так проходить декілька разів потім лігроїн з розчиненими відбензиненими газами подається на зміщування з прямоточним бензином а в збірник циркулюючого лігроїну 6 подається свіжа порція лігроїну В колоні абсорбції 3, в фазорозподільнику 2 підтримується підвищений тиск до 0,5 кг\см2 що сприяє більш інтенсивному розчиненню газів в лігроїні Тиск підтримується регулюючим клапаном 7 на СВІЧЦІ колони абсорбції Крім того, зі збірника лігроїну 8 в колону абсорбції 3 подається насосом 9 лігроїн на рефлюкс для забезпечення більш інтенсивного процесу розчинення газів 3 фазорозподільника 2 рідка бензинова фракція подається в сепаратор 10 через пдрозатвор 11 Втрати бензинової фракції в процесі розгонки газоконденсату без застосування абсорбції відбензинених газів складають 11-13% При застосуванні процесу абсорбції відбензинених газів (легких вуглеводнів) в лігроїні втрати зменшились взимку до 1-2%, влітку до 4-5% при покращенні якості бензинової фракції - збільшенні октанового числа та поліпшенні характеристик спалаху пари лесник вуїлеводнів та іування з пряно гін ним бензином Комп'ютерна верстка М Клюкін Підписне Тираж 28 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A process for absorption of light hydrocarbons

Автори англійською

Romanenko Yevhen Pavlovych, Miliutin Viktor Ivanovych, Shypitsyn Volodymyr Fedorovych, Kleshnia Hryhorii Hryhorovych

Назва патенту російською

Процесс абсорбции легких углеводородов

Автори російською

Романенко Евгений Павлович, Милютин Виктор Иванович, Шипицин Владимир Федорович, Клешня Григорий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: C07C 7/00

Мітки: легких, процес, абсорбції, вуглеводнів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5986-proces-absorbci-legkikh-vuglevodniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Процес абсорбції легких вуглеводнів</a>

Подібні патенти