Спосіб прогнозування виникнення цукрового діабету 1 типу у дітей з обтяженою спадковістю в залежності від гендерного фактора

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування виникнення цукрового діабету 1 типу у дітей з обтяженою спадковістю в залежності від гендерного фактора, який включає визначення у дітей діабетасоційованих аутоантитіл до глутаматдекарбоксилази (GADА) і до протеїнтирозинфосфатази (1А-2А), який відрізняється тим, що визначають титр даних аутоантитіл, простежують їх ріст в динаміці і при збільшенні відносно норми титру GADA до 7,8 U/ml, 1A-2A - 2,8 U/ml прогнозують розвиток ЦД1 типу по материнській лінії з латентним періодом розвитку діабету до 30 місяців, а при збільшенні титру GADA і 1А-2А відносно даних показників про розвиток - по батьківській лінії та свідчить про латентний період розвитку діабету до 16 місяців і прогнозують агресивний його перебіг.

Текст

Спосіб прогнозування виникнення цукрового діабету 1 типу у дітей з обтяженою спадковістю в залежності від гендерного фактора, який включає 3 59799 ніж у нащадків матерів, хворих на ЦД1. Клінікоімунологічними дослідженнями та спостереженнями за такими дітьми в динаміці доведено, що "батьківський" діабет дебютує швидше (латентний період його розвитку до 16 місяців) і характер його перебігу агресивніший, ніж "материнський", тобто лабільний, з частими декомпенсаціями, схильністю до кетоацидозу і гіпоглікемій, що потребує більш інтенсивного режиму замісної інсулінотерапії. Виявлення у цих дітей в динаміці спостереження клінічного дебюту ЦД1 є підтвердженням прогностичної цінності та достовірності способу. Спосіб здійснюють таким чином. Пацієнту, з групи ризику (у яких хворі мати чи батько), за допомогою радіоімунологічного методу і відповідних наборів фірми "Cis bio international" Франція, визначають в сироватці крові титр ДААт, а саме: GADA, 1A-2A. Підвищення відносно норми (0,1-1,0 U/ml) титру GADA до 7,8 U/ml, титру 1А-2А до 2,8 U/ml достовірно свідчить про ймовірність в подальшому розвитку ЦД1 типу по материнській лінії. При цьому спостерігали латентний період розвитку діабету до 30 місяців. При виявленні збільшення титру GADA і 1А-2А відносно показників, які виявляли при ЦД1 типу по материнській лінії, свідчать про розвиток ЦД1 типу по батьківській лінії. Латентний період розвитку діабету в цих дітей відзначений значно коротший - до 16 місяців. Частота ЦД1 типу в цих дітей в 3-4 рази перевищує розвиток діабету в дітей, у яких були матері, хворі на ЦД1. Перебіг ЦД1 типу по батьківській лінії є більш агресивним і характеризується частими декомпенсаціями, схильністю до кетоацидозу і гіпоглікемій. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 4 Приклад 1. Пацієнтка В., 8 років, батьки звернулися з нею до лікаря-ендокринолога. У дитини мати хвора на ЦД1 типу. Дитина без клінічних ознак захворювання на ЦД1типу. В сироватці крові визначений титр ДААТ GADA - 6,1 U/ml, 1A-2A - 1,9 U/ml, що значно більше норми. Дитина включена в групу дітей із загрозою виникнення ЦД1, у яких проводилися проспективні клініко-імунологічні спостереження. Прогнозується розвиток ЦД1 типу за материнською лінією. Через два роки титр GADA -7,8 U/ml, 1A-2A - 2,8. Через два роки і п'ять місяців у даної дитини виявлені перші клінічні ознаки діабету. Приклад 2. Пацієнт К., 7 років. З анамнезу на ЦД1 типу хворий батько. Дитина без клінічних ознак захворювання на ЦД1 типу. Визначений титр аутоантитіл GADA - 22,8 U/ml, 1А-2А - 10,3 U/ml, значно збільшений титр ДААт прогнозує можливий розвиток ЦД1 типу по батьківській лінії. Дитина поставлена на облік. Через 11 місяців у дитини з'явились перші клінічні симптоми діабету, причому його маніфестація мала тяжкий перебіг, дитина госпіталізована в стані тяжкого декомпенсованого кетоацидозу. Таким чином, спосіб прогнозування виникнення ЦД1 типу у дітей з обтяженою спадковістю, в залежності від гендерного фактора, дає можливість точніше передбачити початок захворювання та прогнозувати його клінічний перебіг і пропонується для використання в діабетологічних центрах та ендокринологічних клініках. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prediction of development of diabetes melitus of 1st type in children with complicated heredity depending on gender factor

Автори англійською

Popova Viktoriia Vasylivna, Zak Kostiantyn Petrovych, Kulykovska Hanna Viktorivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования возникновения сахарного диабета 1 типа у детей с отягощенной наследственностью в зависимости от гендерного фактора

Автори російською

Попова Виктория Васильевна, Зак Константин Петрович, Куликовская Анна Викторовна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53, A61B 10/00

Мітки: діабету, спадковістю, спосіб, гендерного, дітей, типу, виникнення, фактора, залежності, прогнозування, цукрового, обтяженою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-59799-sposib-prognozuvannya-viniknennya-cukrovogo-diabetu-1-tipu-u-ditejj-z-obtyazhenoyu-spadkovistyu-v-zalezhnosti-vid-gendernogo-faktora.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування виникнення цукрового діабету 1 типу у дітей з обтяженою спадковістю в залежності від гендерного фактора</a>

Подібні патенти