Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб передачі інформації, який полягає в тому, що випромінюють станцією, що передає, запит на передачу, котрий приймають станцією, що приймає, випромінюють станцією, що приймає, дозвіл на передачу, котрий приймають станцією, що передає, випромінюють інформаційний пакет станцією, що передає, котрий приймають станцією, що приймає, декодують інформацію та випромінюють станцією, що приймає, підтвердження прийому інформації, який відрізняється тим, що постійно оцінюють відношення сигнал/шум у каналі обміну по кожному абоненту і на основі цього оптимальним чином визначають модуляцію сигналів та швидкість кодування, які будуть використовуватися при передачі інформації.

Текст

Спосіб передачі інформації, який полягає в тому, що випромінюють станцією, що передає, запит на передачу, котрий приймають станцією, 3 го, що випромінюють станцією, що передає, запит на передачу, котрий приймають станцією, що приймає, випромінюють станцією, що приймає, дозвіл на передачу, котрий приймають станцією, що передає, випромінюють інформаційний пакет станцією, що передає, котрий приймають станцією, що приймає, декодують інформацію та випромінюють станцією, що приймає, підтвердження прийому інформації, згідно з винаходом постійно оцінюють відношення сигнал/шум у каналі обміну по кожному абоненту і на основі цього оптимальним чином визначають модуляцію сигналів та швидкість кодування, які будуть використовуватися при передачі інформації. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні винаходу, полягає у адаптивному управлінні параметрами фізичного рівня, тобто видом модуляції та швидкістю кодування, які використаються при обміні інформацією з конкретним абонентом в залежності від завадової обстановки у каналі зв'язку, що приводить до підвищені швидкості передачі інформації запропонованого способу. Суть запропонованого способу полягає в наступному. У системі передачі інформації постійно оцінюють завадову обстановку, тобто оцінюють відношення сигнал/шум по кожному абоненту та на кожному пункті системи. На основі оцінки відношення сигнал/шум розраховують оптимальні вид модуляції сигналів та швидкість кодування, які забезпечують максимальну швидкість передачі інформації у даній завадовій обстановці. Визначення відношення сигнал/шум здійснюють постійно, що приводить до адаптивної зміни модуляції сигналів та швидкості кодування інформації при зміні завадової обстановки. Все це приводить до забезпечення максимальної швидкості передачі інформації при різній завадовій обстановці. Так як при зміні завадової обстановки завжди вибирають оптимальну модуляцію сигналів та швидкість кодування, то можливо стверджувати, що це дозволяє суттєво знизити ймовірність повторної передачі інформаційного пакета при наявності спотворення інформації, що передається, чим і забезпечити підвищення швидкості передачі інфо Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 59698 4 рмації запропонованого способу у порівнянні з прототипом. Спосіб, що пропонується, може бути реалізований, наприклад, за допомогою пристрою, структурна схема якого наведена на фігурі. На станції, що передає 1, від джерела інформації 3 приймають інформацію, котру потрібно передати. На цій станції за допомогою оцінювача відношення сигнал/шум 7, оцінюють завадову обстановку у каналі зв'язку. На основі цієї оцінки за допомогою пристрою управління 4 оптимально вибирають вид модуляції сигналів та швидкість кодування та формують інформаційний пакет, що передають. Сформований інформаційний пакет за допомогою передавача 5 та антени 2 випромінюють у простір. Інформаційний пакет, що випромінюють, приймають за допомогою антени 9 та приймача 10 на станції, що приймає 8. За допомогою пристрою управління 12 аналізують та декодують інформаційний пакет, що прийнятий, та при правильному прийомі видають його користувачеві 13. Здійснення оцінки завадової обстановки на кожному пункті системи за допомогою оцінювачів відношення сигнал/шум 7 та 14, дозволяє управляти модуляцією сигналів та швидкістю кодування для забезпечення максимальної швидкості передачі інформації, що приводить до підвищення швидкості передачі інформації запропонованого способу. Таким чином, введення нових операцій (постійної оцінки відношення сигнал/шум у каналі обміну по кожному абоненту та оптимального визначення модуляції сигналів та швидкості кодування) дозволяє суттєво знизити ймовірність повторної передачі інформаційного пакета при наявності спотворення інформації, що передається, чим і забезпечити підвищення швидкості передачі інформації заявленого способу. Джерела інформації: 1. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа. - М.: Экотрендз, 2005. - C.240-241 2. Вишневский В.М., Ляхов А.И. Оценка пропускной способности локальной беспроводной сети при высокой нагрузке и помехах // Автоматика и телемеханика. - 2001. - №8. - C.82 (прототип). Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for information transmission

Автори англійською

Obod Ivan Ivanovych, Dryhval Dariia Stanislavivna, Kryha Anastasiia Dmytrivna, Mirochnichenko Yevhen Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ передачи информации

Автори російською

Обод Иван Иванович, Дригваль Дарья Станславовна, Крига Анастасия Дмитриевна, Мирошниченко Евгений Александрович

МПК / Мітки

МПК: H04L 12/00

Мітки: передачі, спосіб, інформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-59698-sposib-peredachi-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб передачі інформації</a>

Подібні патенти