Пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера, який складається з механічно з’єднаних електродвигуна насоса і насоса, який гідравлічно з’єднаний з гідроциліндрами, які механічно з’єднані з пресовими камерами, розташованими над дефібрерним каменем, який механічно з’єднаний з електродвигуном дефібрера, до електричного входу якого під'єднаний давач активної потужності, який відрізняється тим, що пристрій додатково споряджений послідовно з’єднаними регулятором потужності і блоком регулювання частоти обертання електродвигуна насоса, вихід якого під’єднаний до входу електродвигуна насоса, а перший вхід регулятора потужності під’єднаний до виходу давача активної потужності, а другий вхід - до блока задання.

Текст

Пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера, який скла дається з механічно з єднаних електродвигуна насоса і насоса, який гідравлічно з'єднаний з гідроциліндрами, які механічно з'єднані з пресовими камерами, розташованими над дефібрерним каменем, який механічно з'єднаний з електродвигуном дефібрера, до електричного входу якого під'єднаний давач активної потужності, який відрізняється тим, що пристрій додатково споряджений послідовно з'єднаними регулятором потужності і блоком регулювання частоти обертання електродвигуна насоса, вихід якого під'єднаний до входу електродвигуна насоса, а перший вхід регулятора потужності під'єднаний до виходу давача активної потужності, а другий вхід до блока задания О Пристрій відноситься до целюлозно-паперової промисловості і може використовуватися при автоматичному регулюванні процесів дефібрування на пресових дефібрерах Найближчим за технічною суттю є пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера в гідравлічним приводом подачі балансів /Пахолюк Р А , Лучкин Е И Электрооборудование предприятии целлюлознобумажной и лесотехнической промышленности, М " Лесная пром-стъ, 1986 - С 92-101/, який складаєтеся в механічно з'єднаних електродвигуна насоса і насоса, який гідравлічне з'єднаний в гідроциліндрами, які механічно з'єднані з пресовими камерами, які розташовані над дефібрерним каменем, який механічно з'єднаний з електродвигуном дефібрера до електричного входу якого під'єднаний давач активної потужності При регулюванні тиску з допомогою гідравлічного клапана не ЛІНІЙНІСТЬ регулювальної характеристики гідравлічного клапана призводить до різкої швидкодії процесів регулювання на збільшення чи зменшення тиску Це не дозволяє вести процес дефібрування з максимальною продуктивністю дефібрера і високою якістю деревинної маси, а також надійно зачистити привідний електродвигун дефібрера від пе ревантажень В основу винаходу покладено завдання створити пристрій регулювання активної потужності електродвигуна дефібрера, в якому введення нових блоків дозволило б забезпечити максимальну продуктивність при вищий якості деревинної маси, а також захистити електродвигун дефібрера від перевантажень і вменшити питомі витрати електроенергії на одиницю продукції Поставлене завдання досягається тим, що пристрій регулювання активної потужності електродвигуна дефібрера, що складається з механічно з'єднаних електродвигуна насоса і насоса, який гідравлічне з'єднаний з гідроциліндрами, які механічно з'єднані з пресовими камерами, які розташовані над дефібрерним каменем, який механічно з'єднаний з електродвигуном дефібрера, до електричного входу якого під'єднаний давач активної потужності, згідно винаходу, пристрій додатково споряджений послідовно з'єднаними регулятором потужності і блоком регулювання частоти обертання електродвигуна насоса, вихід якого під'єднаний до входу електродвигуна насоса, а перший вхід регулятора потужності під'єднаний до виходу давача потужності, а другий вхід - до блока задания со Ю 59473 Спорядження пристрою блоком регулювання частоти обертання електродвигуна насоса та регулятором потужності забезпечує високу швидкодію процесів регулювання тиску в гідроциліндрах і дозволяє підтримувати з високою точністю задану активну потужність електродвигуна дефібрера, а також дозволяє забезпечити максимальну продуктивність дефібрування при заданій якості деревинної маси і зачистити електродвигун дефібрера від перевантажень На фігурі (Фіг) зображена функціональна схема пристрою Пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера складається з механічно зв'язаних, електродвигуна насоса 1 і насоса 2, який гідравлічне з'єднаний з гідроциліндрами 3, які механічно з'єднані з пресовими камерами 4, розташованими над дефібрерним каменем 5, який механічно з'єднаний з електродвигуном дефібрера 5, до електричного входу якого під'єднаний давач активної потужності 7 та споряджений послідовно з'єднаними регулятором потужності 8 і блоком регулювання частоти обертання електродвигуна насоса 9, вихід якого під'єднаний до входу електродвигуна насоса 1, а перший вхід регулятора потужності 8 під'єднаний до виходу давача по тужності 7, а другий вхід - до блока задания 10 Пристрій працює таким чином Електродвигун дефібрера 6 приводить в рух дефібрерний камінь 5, до якого в допомогою пресових камер 4 притискають баланси і стирають на деревинну масу, Питомий тиск балансів на дефібрер ний камінь 5, створюють гідроциліндрами З Тиск води в гідроциліндрах 3 створюють насосом 2, що приводить у дію електродвигуном насоса 1 Давачем активної потужності 7 вимірюють активну потужність електродвигуна дефібрера 6 і порівнюють з заданою потужністю від блока задания 10 в регуляторі потужності 8 і формують сигнал керування на блок регулювання частоти обертання 9 електродвигуна насоса 1 Блоком регулювання частоти обертання 9 змінюють частоту обертання електродвигуна насоса 1, тиск води в гідроциліндрах 3 і питомий тиск балансів на дефібрерний камінь 5 і підтримують активну потужність електродвигуна дефібрера на заданому рівні Таким чином, використання запропонованого пристрою дозволяє підтримувати задану активну потужність дефібрування, забезпечити максимальну продуктивність дефібрера при заданій якості деревинної маси, а також захистити електродвигун від перевантажень 7 6 5 Г™ J 1 4 ГJ 4_ ~~1 4 3 0 3 8 • 9 2 1 Фіг Комп'ютерна верстка О Воробей Підписано до друку 06 10 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for controlling the acticve power of the motor of a press defibrator

Автори англійською

Vynnytskyi Volodymyr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для регулирования активной мощности электродвигателя прессового дефибрера

Автори російською

Винницкий Владимир Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G05F 1/66, B27L 11/00, D21B 1/00

Мітки: дефібрера, пресового, потужності, регулювання, пристрій, активної, електродвигуна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-59473-pristrijj-regulyuvannya-aktivno-potuzhnosti-elektrodviguna-presovogo-defibrera.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій регулювання активної потужності електродвигуна пресового дефібрера</a>

Подібні патенти