Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виготовлення розгорток картонних пакувань, який включає вузол висікання, що складається з рухомої матриці з штанцювальними формами і пуансона, відрізняється тим, що матриця складається з висікальних форм, закріплених на гранях призми, а пуансоном є циліндр з еластичним рукавом, який укомплектований кулачковим механізмом для забезпечення тиску у зоні висікання.

Текст

Пристрій для виготовлення розгорток картонних пакувань, який включає вузол висікання, що Винахід відноситься до пакувального машинобудування і може знайти широке застосування у галузях , які займаються виготовленням картонної тари для пакування промислових і продовольчих товарів Картонні паковання виготовляють, в основному, способом висікання їх розгорток з одночасним формуванням ЛІНІЙ згинів, за якими формується внутрішній об'єм паковання, на пресах за допомогою спеціальної форми Вона складається з дерев'яної основи, висікальних та бігувальних (перфорувальних) ножів, щільно встановлених у пазах основи ВІДПОВІДНО до конфігурації розгортки Найбільш поширеними є штанцювальні преси тигельного типу, в яких робоча плита виконує зворотньо-поступальний рух [1] Основними недоліками таких пресів є їх масивність через великі технологічні навантаження від одночасної дії усіх ножів висікальної форми на матеріал заготовки з картону, зворотньопоступальний рух плити створює інерційні навантаження на ланки механізму, обробка картону відбувається під час його вистою, що знижує продуктивність роботи устаткування Для суттєвого зменшення технологічного навантаження та збільшення продуктивності висікального устаткування використовують преси, в яких рухому картонну стрічку пропускають через зону висікання між опорним циліндром та плоскою висікальною формою Найближчим аналогом запропонованого винаходу є прес для виготовлення заготовок тари [2] Він складається з пуансона, виготовленого у вигляді нескінченної еластичної стрічки та притиск складається з рухомої матриці з штанцювальними формами і пуансона, відрізняється тим, що матриця складається з висікальних форм, закріплених на гранях призми, а пуансоном є циліндр з еластичним рукавом, який укомплектований кулачковим механізмом для забезпечення тиску у зоні висікання ного вала, і матриці, яка складається з траків нескінченного ланцюга із закріпленими на них штанцформами Однак, в конструкції прототипа с суттєві недоліки - траки ланцюга рухаються з нерівномірною швидкістю, що негативно впливає на якість висікання розгорток, призводить до появи шуму від його роботи [3], - конструкція преса є громіздкою, він займає значну виробничу площу, - відсутність ретельного стикування висікальних форм та наявність зазорів у шарнірах траків неминуче викликає появу дефектів у висічених розгортках, - вздовж гусеничного ланцюга необхідно встановити ціле число штанцформ, інакше ділянки картонної стрічки необхідно відбраковувати В основу винаходу поставлено завдання створення компактного пристрою для виготовлення розгорток картонних паковань, в якому нове виконання пристрою дозволило б спростити конструкцію висікального преса, зменшити його металомісткість і за рахунок цього покращити ефективність його експлуатації та якість виготовлення розгорток із картону Поставлене завдання вирішується тим, що в пристрої для виготовлення розгорток картонних паковань, який містить вузол висікання у вигляді матриці та пуансона, згідно з винаходом матрицею є багатогранна призма із закріпленими на її гранях плоскими висікальними формами, а пуансоном є циліндр з еластичним рукавом, який укомплектований кулачковим механізмом для забезпечення СО о> 00 ю 58934 постійного і необхідного тиску у зоні висікання розгорток з рухомої картонної стрічки Основними перевагами запропонованого пристрою є його компактність, простота конструкції, що забезпечує необхідні технічні умови для висікання розгорток потрібної якості На фіг 1 зображено схему запропонованого пристрою для виготовлення розгорток картонних паковань Пристрій складається з багатогранної призми 1, що обертається навколо осі О-і, на гранях якої закріплено і ретельно припасовано одна до другої Пристрій складається з багатогранної призми 1, що обертається навколо осі О-і, на гранях якої закріплено і ретельно припасовано одна до другої плоскі висікальні форми 2, притискного циліндра З, який обертається навколо осі Ог, із еластичним рукавом 4, кулачкового механізму для забезпечення постійного і необхідного тиску для висікання розгорток з рухомої картонної стрічки 5 за умови зміни положення призми 1 на кожний з кутів е р Механізм складається з важеля 6, куліси 7 із роликами 8, що контактують з профілем кулачка 9, повзуна 10, який встановлено на осі d Пристрій працює таким чином Картонна стрічка 5 подається з рулону (не показано) у зону висікання розгорток між плоскою висікальною формою 2 та еластичним рукавом 4 циліндра 3 Обкочування циліндром плоскої висікальної форми відбувається на куті ф повороту призми 1 Зміна цього кута спричинює зміну відстані І від осі обертання призми 1 до контакту поверхонь плоскої висікальної форми 2 і еластичного рукава 4 циліндра 3, яка для забезпечення постійного і необхідного тиску у зоні висікання розгорток регулюється зміною положення куліси 7 відносно повзуна 10 завдяки обкочування роликами 8 кулачка 9 10 Комп'ютерна верстка О В Кураєв Підписано до друку 05 09 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for manufacture of unfoldings for pasteboard packages

Автори англійською

Poliudov Oleksandr Mykolaiovych, Rehei Ivan Ivanovych, Uhryn Yaroslav Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для изготовления разверток картонных упаковок

Автори російською

Полюдов Александр Николаевич, Регей Иван Иванович, Угрин Ярослав Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B31B 1/14

Мітки: картонних, виготовлення, розгорток, паковань, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-58934-pristrijj-dlya-vigotovlennya-rozgortok-kartonnikh-pakovan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань</a>

Подібні патенти