Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система підготовки аераційних повітряних потоків при пророщуванні зерна, що містить тракт підготовки та подавання повітря в ящики для пророщування зерна, яка відрізняється тим, що тракт підготовки та подавання повітря в ящики для пророщування зерна містить турбокомпресор з регульованою частотою обертання ротора, калорифер, вентилятор, дросель, змішувач потоків, контролер та регулюючі вентилі.

Текст

Система підготовки аераційних повітряних потоків при пророщуванні зерна, що містить тракт підготовки та подавання повітря в ящики для пророщування зерна, яка відрізняється тим, що тракт підготовки та подавання повітря в ящики для пророщування зерна містить турбокомпресор з регульованою частотою обертання ротора, калорифер, вентилятор, дросель, змішувач потоків, контролер та регулюючі вентилі. (19) (21) u201012391 (22) 20.10.2010 (24) 26.04.2011 (46) 26.04.2011, Бюл.№ 8, 2011 р. (72) СОКОЛЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ, ПІДДУБНИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ, МАКСИМЕНКО ІРИНА ФАДДЕЇВНА, ШЕВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 3 58899 Система підготовки аераційних повітряних потоків при пророщуванні зерна працює наступним чином. Свіже повітря стискається у турбокомпресорі з регульованою частотою обертання ротора 1, підвищуючи свій енергетичний потенціал і подається на калорифер 2, в якому через теплообмінну поверхню віддає певну частину теплового потенціалу рекуперативній частині повітря, яка подається з ящиків для пророщування зерна вентилятором 3. Стиснуте повітря з калорифера 2 проходячи через дросель 4, знижує свій тиск та температуру і, проходячи через регулюючий вентиль 7, потрапляє у змішувач потоків 5, а рекуперативна частина повітря на виході із калорифера 2 проходить через Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 регулюючий вентиль 8 і також потрапляє в змішувач потоків 5. Регулювання величин повітряних потоків здійснюється за рахунок контролера 6, а їх надлишки можуть скидатися за допомогою регулюючих вентилів 9 та 10 в приміщення, які при цьому додатково опалюються або охолоджуються. Технічний результат полягає в можливості цілеспрямованого перерозподілу енергетичних потоків з можливістю отримання необхідних термодинамічних параметрів повітря незалежно від добових та сезонних коливань температури, інтенсифікації процесу пророщування зерна та покращенні його якості. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for preparation of aeration air flows at seed sprouting

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Maksymenko Iryna Fadeivna, Shevchenko Anastasia Oleksandrivna

Назва патенту російською

Система подготовки аэрационных воздушных потоков при проращивании зерна

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Шевченко Александр Ефимович, Поддубный Владимир Антонович, Максименко Ирина Фаддеевна, Шевченко Анастасия Александровна

МПК / Мітки

МПК: F25B 1/100

Мітки: аераційних, підготовки, зерна, потоків, повітряних, система, пророщуванні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-58899-sistema-pidgotovki-aeracijjnikh-povitryanikh-potokiv-pri-proroshhuvanni-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система підготовки аераційних повітряних потоків при пророщуванні зерна</a>

Подібні патенти