Номер патенту: 58660

Опубліковано: 15.08.2003

Автори: Попов Василь Петрович, Крастельов Михайло Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб окислювання граничних вуглеводнів, що містяться в газоповітряному середовищі, який відрізняється тим, що окислювання проводять у водному середовищі розчинами солей пероксидисірчаної кислоти, а саме: пероксидисульфатами натрію (Na2S2O8) чи калію (K2S2O8).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що окислювач беруть в 1,1 молярного надлишку стосовно вуглеводню, що окисляється.

Текст

1 Спосіб окислювання граничних вуглеводнів, що містяться в газоповітряному середовищі, який відрізняється тим, що окислювання проводять у водному середовищі розчинами солей пероксидисірчаної кислоти, а саме пероксидисульфатами натрію (Na2S2Os) чи калію (K2S2O8) 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що окислювач беруть в 1,1 молярного надлишку стосовно вуглеводню, що окисляється Винахід відноситься до вугле- нафто- і газодобуваючої промисловостей, а саме, до способу окислювання газоподібних вуглеводнів ряду метану в газоповітряному середовищі з метою локального попередження утворення вибухонебезпечної суміші у вугільних виробках, у дегазаційних газопроводах, газо- і нафтосховищах, газо- і нафтоналивних суднах Відомий спосіб окислювання газоподібних органічних сполук, які трудно окислюються, шляхом їх термічного допалювання при високих температурах (800-1150°С) (Хмиров В І , Фісак В І Термічне знешкодження газових промислових викидів Алма-Ата Наука, 1978, 250 стор) Однак, при використанні термічного методу, незважаючи на високий ступінь окислювання органічних речовин, не завжди вдається забезпечити гранично-допустиму концентрацію (ГДК) у повітрі токсичних оксидів, які утворяться Найбільш близьким до способу, що заявляється, є гетерогенний термокаталітичний спосіб окислювання органічних газоподібних з'єднань До переваг термокаталітичних методів очищення газоповітряного середовища від граничних вуглеводнів і, зокрема, від метану, необхідно віднести більш низькі температури процесів у порівнянні з термічним спалюванням (300-500°С замість 700°С і вище) Окислювання у стаціонарному режимі протікає при більш низьких температурах, чим запалення, наприклад, метаноповітряної суміші, що підвищує безпеку очищення газоповітряного середовища Для окислювання граничних вуглеводнів застосовують платинові, паладійові і змішані платино-паладійові каталізатори на носіях з добавками інших елементів перемінної валентності Ступінь окислювання метану в надлишку кисню термокаталітичним методом при його концентрації в газоповітряному середовищі 0,5% при температурі проведення процесу 500°С складає 8492% (Попова М М Каталізатори очищення газових викидів промислових виробництв М ХІМІЯ 1991, 71 стор) Недоліками гетерогенного термокаталітичного способу є не повне окислювання метану і його газоподібних гомологів у газоповітряному середовищі, складність технологічного устаткування, висока вартість каталізаторів, складність забезпечення пожежобезпеки в умовах вуглевидобутку Суттю винаходу, що заявляється, є створення способу окислювання граничних вуглеводнів, який забезпечує повне окислювання метану і його гомологів і вилучення продуктів їхнього окислювання з газоповітряного середовища і не вимагає великих матеріально- і - енерговитрат, не потребує застосування дорогих каталізаторів, забезпечує пожежо-1 вибухобезпеку Сутність винаходу полягає в гомогенному окислюванні метану і його гомологів, що містяться в газоповітряному середовищі без застосування каталізаторів у водяному середовищі солями пероксидісірчаної кислоти (H2S2O8) - пероксидісульфатами натрію (ІЧагЗгОв) чи калію (K2S2O8) При цьому окислювача беруть в 1 1 молярному надлишку стосовно вуглеводню, що окисляється ХІМІЗМ процесу гомогенного окислювання метану і його гомологів пероксидісульфатами описується рівняннями реакцій О (О (О 00 ю 58660 2Os H2S2O8+H2O=H2SO4+H2SO5 H2SO4+2NaOH=Na2SO4 +2H2O H2SO5+H2O=H2SO4+H2O2 Н 2 О 2 =Н 2 О+О 2 СН 4 +4О 2 =СО 2 +2Н 2 О Продукт окислювання метану - дюксид вугле Комп'ютерна верстка Н Лисенко 4 цю виводиться із зони окислювання водою Таким чином, ефект від реалізації способу полягає в тім, що забезпечується пожежо- і вибухобезпека на вугільних шахтах, газо- і нафтосховищах I T д Підписано до друку 05 09 2003 Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for oxidation of saturated hydrocarbons

Автори англійською

Popov Vasyl Petrovych, Krasteliov Mykhailo Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ окисления предельных углеводородов

Автори російською

Попов Василий Петрович, Крастелев Михаил Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C07B 33/00, C07B 37/00, C10L 3/00, C07C 9/00, C07C 409/00

Мітки: спосіб, вуглеводнів, граничних, окислювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-58660-sposib-okislyuvannya-granichnikh-vuglevodniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб окислювання граничних вуглеводнів</a>

Подібні патенти