Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Лінія по переробці біомаси в біогаз, електричну енергію, тепло та органічні добрива, що містить пов'язані між собою подрібнювач біомаси та інших компонентів, реактор по окисленню, ферментатор для виробництва біогазу, когерентну установку по переробці біогазу в тепло та електричну енергію, роздільник рідких та твердих складових біодобрив, гранулятор, ємність для зберігання рідких органічних добрив та насос для подачі рідинних відходів тваринництва в реактор окислення.

Текст

Лінія по переробці біомаси в біогаз, електричну енергію, тепло та органічні добрива, що містить пов'язані між собою подрібнювач біомаси та інших компонентів, реактор по окисленню, ферментатор для виробництва біогазу, когерентну установку по переробці біогазу в тепло та електричну енергію, роздільник рідких та твердих складових біодобрив, гранулятор, ємність для зберігання рідких органічних добрив та насос для подачі рідинних відходів тваринництва в реактор окислення. (19) (21) u201015667 (22) 24.12.2010 (24) 11.04.2011 (46) 11.04.2011, Бюл.№ 7, 2011 р. (72) ДРУКОВАНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, ЯРЕМЧУК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, ДРУКОВАНИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, БРЯНСЬКИЙ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ПАЛАМАРЧУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, ГОРБАТЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ (73) ДРУКОВАНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ 3 58544 окислення біомаси, де відбувається розчинення мінеральної добавки, підігрів біомаси та підготовка її для подачі в реактор анаеробного бродіння 5, апарат для очистки біогазу 6, когерентна установка 7 для виробництва електроенергії та тепла, ємність 8 для розділення біологічних органічних добрив на тверді та рідкі, ємність 9 для збереження рідких біологічних органічних добрив, гранулятор 10 для виробництва гранульованих біологічних органічних добрив, склад 11 гранульованих біологічних органічних добрив. Запропонована лінія складається з подрібнювача біомаси та інших компонентів 3, реактора по окисненню 4, ферментатора для виробництва біогазу 5, когерентної установки по переробці біогазу Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 в тепло та електричну енергію 7, роздільника рідких та твердих складових біодобрив 8, гранулятора 10, ємкість для зберігання рідких органічних добрив 9 та насоса 2 для подачі рідинних відходів тваринництва в реактор окислення. Лінія працює в такій послідовності: біомаса з ферми 1 подається в ємність 3 для подрібнення та перемішування з мінеральною добавкою. В такому виді біомаса подається у реактор 4 окислення біомаси, куди з ферми 1 насосом 2 подаються рідкі відходи. В реакторі 4 окислення біомаса перебуває 3-5 діб і перекачується в реактор 5 анаеробного бродіння і далі розподіляється по видах одержаної вихідної речовини. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Line for conversation of biomass into biogas, electrical energy, heat and organic fertilizers

Автори англійською

Drukovanyi Mykhailo Fedorovych, Yaremchuk Oleksandr Stepanovych, Drukovanyi Oleh Mykhailovych, Brianskyi Vadym Volodymyrovych, Palamarchuk Oleksandrovych Dmytrovych, Horbatiuk Pavlo Oleksandrovych

Назва патенту російською

Линия по переработке биомассы в биогаз, электрическую энергию, тепло и органические удобрения

Автори російською

Друкованый Михаил Федорович, Яремчук Александр Степанович, Друкованый Олег Михайлович, Брянский Вадим Владимирович, Паламарчук Александр Дмитриевич, Горбатюк Павел Александрович

МПК / Мітки

МПК: C02F 11/04

Мітки: переробці, тепло, органічні, біомаси, електричну, добрива, енергію, біогаз, лінія

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-58544-liniya-po-pererobci-biomasi-v-biogaz-elektrichnu-energiyu-teplo-ta-organichni-dobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лінія по переробці біомаси в біогаз, електричну енергію, тепло та органічні добрива</a>

Подібні патенти