Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб резекції щитоподібної залози, який включає виконання послідовних етапів хірургічного доступу, оперативних маніпуляцій з висікання і екстирпації окремих частин залози і наступного відновлення анатомічної цілісності залишеної частини ендокринного органа, який відрізняється тим, що після виконання етапу хірургічного доступу здійснюють мобілізацію залози шляхом послідовного пересічення всіх структурних елементів тканинної фіксації, після чого приступають до виконання наступних етапів хірургічного лікування.

Текст

Спосіб резекції щитоподібної залози, який включає виконання послідовних етапів хірургічного Винахід відноситься до медицини, зокрема хірурги, і може бути використаний при хірургічному лікуванні хворих на патологію щитоподібної залози Відомий спосіб резекції щитоподібної залози, який включає послідовне виконання етапів хірургічного доступу, оперативних маніпуляцій з висікання і екстирпації окремих частин залози і наступного відновлення анатомічної ЦІЛІСНОСТІ залишеної частини ендокринного органу [1] Недоліком відомого способу є недостатній рівень методичного забезпечення оперативного втручання, оскільки маніпулювання на фіксованій залозі пов'язано із надзвичайно високим ризиком штраопераційних ускладнень Так, входження до елементів фіксації залози таких життєво важливих компонентів як верхні щитоподібні артерія і вена, непарна щитоподібна артерія та непарне венозне сплетіння, нижня щитоподібна артерія, вени Кохера, особливо при врахуванні інших анатомічних елементів, зокрема таких, як зв'язки щитоподібної залози та ш пояснює досить часті ускладнення в ході оперативного втручання у вигляді кровотечі, травми гортанних нервів, при щитоподібних залоз та ш В основу винаходу поставлено завдання вдосконалити відомий спосіб, в якому шляхом виконання додаткових технологічних етапів хірургічного втручання на щитоподібній залозі, спрямованих на зниження ризику штраопераційних ускладнень, досягають підвищення ефективності хірургічного способу Поставлене завдання вирішують тим, що у ві доступу, оперативних маніпуляцій з висікання і екстирпації окремих частин залози і наступного відновлення анатомічної ЦІЛІСНОСТІ залишеної частини ендокринного органа, який відрізняється тим, що після виконання етапу хірургічного доступу здійснюють мобілізацію залози шляхом послідовного пересічення всіх структурних елементів тканинної фіксації, після чого приступають до виконання наступних етапів хірургічного лікування домому способі резекції щитоподібної залози, який включає виконання послідовних етапів хірургічного доступу, оперативних маніпуляцій з висікання і екстирпації окремих частин залози і наступного відновлення анатомічної ЦІЛІСНОСТІ залишеної частини ендокринного органу, ВІДПОВІДНО ДО винаходу після виконання етапу хірургічного доступу здійснюють мобілізацію залози шляхом послідовного пересічення всіх структурних елементів тканинної фіксації, після чого приступають до виконання наступних етапів хірургічного лікування, причому ПОСЛІДОВНІСТЬ прийомів хірургічної мобілізації щитоподібної залози і методику їх оперативного виконання визначають за критеріями хірургічної ДОЦІЛЬНОСТІ І досягнення оптимальної клінічної ефективності Спосіб здійснюють таким чином Після виконання етапу типового хірургічного доступу та ревізії приступають, до мобілізації щитоподібної залози Для цього спочатку пересікають перешийок, звільняють верхній полюс, послідовно пересікають основні зв'язки, вени Кохера, гілки нижньої щитоподібної артерії лівої долі При наявності пірамідальної долі останню видаляють Після цього здійснюють резекцію долі або ж и видалення Аналогічно мобілізують праву долю щитоподібної залози, після чого здійснюють її резекцію і відновлюють анатомічну ЦІЛІСНІСТЬ тканин Приклад 1 Хвора С , 42 роки, поступила в хірургічну клініку з діагнозом дифузний токсичний зоб IV ступеню, тяжка форма, вісцеропатична стадія, тиреотоксичне серце В ході оперативного втручання виконали типо ю ю 57521 вий поперечний доступ по нижній ШИЙНІЙ складці При ревізії виявили великих розмірів дифузне збільшену, головним чином за рахунок правої долі, залозу із вираженою васкуляризацією Перешийок потовщений, вузлоподібний Від перешийка в напрямку до під'язикової кістки пірамідальна доля стовщена, довжиною до 4 і товщиною - 1,5см Пірамідальну долю поетапно видалили, пересікли та перев'язали артеріальну гілку по верхньому краю перешийка 3 допомогою затискача сформували верхню частину тунелю між перешийком і трахеєю По нижньому краю перешийка пересікли і перев'язали 4 (до 0,6мм товщини) венозних стовбури Після ЦЬОГО сформували тунель між перешийком і щитоподібною залозою у напрямку знизу вверх Бранші затискача розвели і між ними розсікли перешийок з допомогою діатермокоагуляції Культю перешийка від лівої долі захопили щипцями Мюзо, відтягнули вверх і вліво, пересікли фасціальні пучки між перешийком і трахеєю аж до внутрішнього краю долі і бокової поверхні перешийка Шляхомпоетапного пересічення і перев'язування гілок верхньої щитоподібної артерії, верхній полюс мобілізували і вивели в рану Після ЦЬОГО, перешийок і верхній полюс вивели назовні, пересікли зв'язку, що з'єднує залозу з трахеєю, після чого суб фасціально пересікли вени Кохера і гілки нижньої щитоподібної артерії Далі звільнили і вивели в рану нижній полюс лівої долі Візуально визначили межі резекції На верхній і нижній полюси залишеної частки наклали шви-трималки Аналогічним чином операцію виконали при мобілізації та резекції правої долі залози До залишених кукс залози підвели два гумових дренажі, які видалили на другий день Післяопераційний період перебігав без ускладнень Рана загоїлась первинним натягом Приклад 2 Запропонованим способом проведено хірургічне лікування 59 хворих на дифузний токсичний зоб і 9 хворих із гіпертрофічною формою тироідиту Хашімото У хворих на дифузний токсичний зоб виконано субтотальну резекцію, а при тироідиті Хашімото-тироідектомію В жодному з випадків штраопераційних і ранніх післяопераційних ускладнень, зокрема, у вигляді порушень функції паращитоподібних залоз і ознак травми гортанних нервів на відмічено Контролем була група хворих на дифузний токсичний зоб і тироідит Хашімото, яким проводили хірургічне втручання за традиційним способом-прототипом Порівняльна характеристика ефективності способів резекції щитоподібної залози наведена в таблиці Таблиця Частота ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на дифузний токсичний зоб і тироідит Хашімото Групи оперованих хво ЭИХ КІЛЬКІСТЬ хворих За способом-прототипом ДТЗ* 116 ТХ 16 Запропонованим способом ДТЗ 59 ТХ 9 Примітка * ДТЗ - дифузний токсичний зоб, ТХ - тироідит Хашімото Із наведених в таблиці даних видно, що у групі хворих, порівняно із контрольною групою, ускладнень у ранньому післяопераційному періоді не виявлено, тоді як при оперативному втручанні за способом-прототипом ускладнення мали місце сумарно в 3,00%, у тому числі при дифузному зобі -в 2,58%, а при зобі Хашімото - 6,25% випадків Таким чином, запропонований спосіб хірургічного втручання забезпечує вищий порівняно із способом-прототипом, рівень методичного забез Комп'ютерна верстка М Мацело Кровотеча 1 Характер ускладнень Травма гортанного Гіпопаратиреоз нерва 1 1 1 печення, що позитивно позначається на виконанні операції, знижує рівень травматизації тканини, частоту штраопераційних та ранніх ускладнень, а отже - забезпечує підвищення ефективності хірургічного лікування в цілому Джерела інформації, які слід взяти до уваги 1 Брейдо И С Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы // Медицина, 1979237 с Підписано до друку 05 07 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for thyroid resection

Автори англійською

Deikalo Ihor Mykolaiovych, Shidlovskyi Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ резекции щитовидной железы

Автори російською

Дейкало Игорь Николаевич, Шидловский Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/3209, A61B 17/3205

Мітки: щитоподібної, спосіб, резекції, залози

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-57521-sposib-rezekci-shhitopodibno-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб резекції щитоподібної залози</a>

Подібні патенти