Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електропунктурної діагностики, що містить джерело опорної напруги, з'єднане з першим входом підсилювача струму, вихід якого з'єднаний з головкою індикатора і паралельно з виходом інформаційного сигналу, ручний щуп і пасивний електрод з чашкою, який відрізняється тим, що додатково введено симетруючу схему та інтерфейсний блок, в який входить підсилювач напруги, генератор імпульсів, аналого-цифровий перетворювач, вихідний регістр, шина даних і вихід імпульсів синхронізації, причому перший вхід симетруючої схеми з'єднаний з ручним щупом, другий її вхід з'єднаний із пасивним електродом з чашкою, а вихід її з'єднаний з першим входом підсилювача струму, також вихід підсилювача напруги з'єднаний з аналоговим входом аналого-цифрового перетворювача, виходи даних якого, через вихідний регістр з'єднані з шиною даних, вихід готовності з'єднаний з виходом імпульсів синхронізації, тактовий вхід  з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а вхід підсилювача напруги з'єднаний з виходом підсилювача струму.

Текст

Пристрій для електропунктурної діагностики, що містить джерело опорної напруги, з'єднане з першим входом підсилювача струму, вихід якого з'єднаний з головкою індикатора і паралельно з виходом інформаційного сигналу, ручний щуп і пасивний електрод з чашкою, який відрізняється тим, що додатково введено симетруючу схему та штерфейсний блок, в який входить підсилювач напруги, генератор імпульсів, аналого-цифровий перетворювач, вихідний регістр, шина даних і вихід імпульсів синхронізації, причому перший вхід симетруючої схеми з'єднаний з ручним щупом, другий и вхід з'єднаний із пасивним електродом з чашкою, а вихід и з'єднаний з першим входом підсилювача струму, також вихід підсилювача напруги з'єднаний з аналоговим входом аналогоцифрового перетворювача, виходи даних якого, через вихідний регістр з'єднані з шиною даних, вихід готовності з'єднаний з виходом імпульсів синхронізації, тактовий вхід з'єднаний з виходом генератора імпульсів, а вхід підсилювача напруги з'єднаний з виходом підсилювача струму О Винахід відноситься до медичної техніки, зокрема до пристроїв для діагностики точок акупунктури Відомий пристрій для діагностики [1] який містить джерело струму, калібратор, вимірювальний прилад, два операційні підсилювачі, активний електрод і пасивний електрод В цьому пристрої покази вимірювання обернено пропорційні ЗМІНІ величині струму, а тому прямий ВІДЛІК результатів вимірювання струму при такому схемному рішенні неможливий Найближчим по технічній суті є відомий прилад для вимірювання електричних характеристик точок акупунктури [2], який містить джерело опорної напруги з'єднане з першим входом підсилювача струму, вихід якого з'єднаний з головкою індикатора і паралельно з виходом інформаційного сигналу, а другий вхід його з'єднаний з ручним щупом і загальний електричний потенціал приладу з'єднаний через алюмінієву чашку з пасивним електродом Проте, цей прилад, при електромагнітних завадах, не може забезпечити правильних показів, по причині його несиметричного входу, а також має низькі експлуатаційні можливості, тому що в ньому відсутня можливість реєстрації показів вимірювання В основу винаходу поставлена задача створити такий пристрій для проведення електропунктурної діагностики, в якому додаткове введення симетруючої схеми дало б можливість максимально зменшити вплив електромагнітних завад на покази вимірювань, а введення штерфейсного блоку реєструвати покази вимірювань в ЕОМ, для створення банку даних, що разом з інформаційними ресурсами сприяло б правильному виборі терапевтичного курсу і оптимальному підборі ЛІКІВ Поставлене завдання вирішується тим, що в пристрій для електропунктурної діагностики, що містить джерело опорної напруги з'єднане з першим входом підсилювача струму, вихід якого з'єднаний з головкою індикатора і паралельно з виходом інформаційного сигналу, ручний щуп і пасивний електрод, згідно винаходу, додатково введено симетруючу схему та штерфейсний блок, в який входить підсилювач напруги, генератор імпульсів, аналогоцифровий перетворювач, вихідний регістр, шина даних і вихід імпульсів со ^о Ю 57043 синхронізації, причому, перший вхід симетруючої схеми з'єднаний з ручним щупом, а другий и вхід з'єднаний з пасивним електродом, а и вихід з'єднаний з першим входом підсилювача струму, також вихід підсилювача напруги з'єднаний з аналоговим входом аналого-цифрового перетворювача, виходи даних якого, через вихідний регістр, з'єднані з шиною даних, та вихід готовності з'єднаний з виходом імпульсів синхронізації, а тактовий вхід його з'єднаний з виходом генератора імпульсів, та вхід підсилювача напруги з'єднаний з виходом підсилювача струму Введення в пристрій симетруючої схеми дало можливість зменшити вплив електромагнітних завад на результати вимірювань і отримувати при діагностуванні покази адекватні величині струму в акупунктурній точці, а введення інтерфейсного блоку створювати банк даних вимірювань і разом з інформаційними ресурсами дозволяє оптимізувати підбір ЛІКІВ і назначати раціональний терапевтичний курс Винахід пояснюється кресленням (фіг) на якому зображена функціональна схема пристрою для електропунктурної діагностики Пристрій для електропунктурної діагностики містить ручний щуп 1, пасивний електрод з чашкою 2, симетруючу схему 3, підсилювач струму 4, джерело опорної напруги 5, головку індикатора 6, штерфейсний блок 7, в який входить підсилювач напруги 8, аналого-цифровий перетворювач 9, генератор імпульсів 10, вихідний регістр 11, вихід інформаційного сигналу 12, шина даних 13 і вихід імпульсів синхронізації 14 Ручний шуп 1 з'єднаний з першим входом симетруючої схеми 3, пасивний електрод з чашкою 2 з'єднаний з другим и входом, а и вихід з першим входом підсилювача струму 4, другий вхід якого з'єднаний з джерелом опорної напруги 5, а вихід його з'єднаний з індикаторною головкою 6 та паралельно з виходом інформаційного сигналу 12 і входом підсилювача напруги 8, вихід якого з'єднаний з аналоговим входом аналого-цифрового перетворювача 9, Комп'ютерна верстка О Воробей тактовий вхід якого з єднаний з виходом генератора імпульсів 10, а вихід готовності його з'єднаний э виходом сигналу імпульсів синхронізації 14, та виходи даних його через вихідний регістр 11 із шиною даних 13 Пристрій для електропунктурної діагностики працює наступним чином Пасивний електрод з чашкою 2 пацієнт утримує з руці, а ручним щупом 1 проводиться замір в інформаційній акупунктурній точці Електроди під'єднані до симетруючої схеми 3, яка призначена для послаблення синфазного сигналу Введення її зумовлене негативним впливом на результат вимірювань можливих завад індустріального характеру чи від побутової апаратури 3 симетруючої схеми 3 заміряна величина поступає на підсилювач струму 4, який забезпечує підсиленням значення приведених одиниць мікроампер, що поступають на перший його вхід, до величини струму достатнього для відображення вимірювальною головкою 5 показів в межах 10 - ЮОмкА На другий вхід підсилювача струму 4 подається напруга з джерела опорної напруги 5 Для зведення з ЕОМ і створення банку даних результатів вимірювань служить інтерфейсам блок 7, з якому підсилювач напруги забезпечує достатнім рівнем напруги роботу аналого-цифрового перетворювача 9, ВИХІДНІ КОДИ якого через вихідний регістр 11 поступають на шину даних 13 Генератором імпульсів 10 задається частота дискретизації, яка поступає на тактовий вхід аналого-цифрового перетворювача 9, а вихідний сигнал синхронізації 14, який знімається з виходу готовності служить для забезпечення синхронної роботи ЕОМ з пристроєм Джерела інформації 1 Авторское свидетельсво SU №1514374 А1 КЛ А61Н39/00, 1989 2 Лупичев Н Л Электропунктурная диагностика, гомеотерапия и феномен дальнодействия НПК "Ириус", 1990 Підписано до друку 05 07 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for electropuncture diagnostics

Автори англійською

Kubai Roman Ivanovych, Hrynkovych Orest Stepanovych

Назва патенту російською

Устройство для электропунктурной диагностики

Автори російською

Кубай Роман Иванович, Гринькович Орест Степанович

МПК / Мітки

МПК: A61H 39/00

Мітки: пристрій, діагностики, електропунктурної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-57043-pristrijj-dlya-elektropunkturno-diagnostiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електропунктурної діагностики</a>

Подібні патенти