Спосіб ранньої діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла

Номер патенту: 56522

Опубліковано: 10.01.2011

Автори: Аряєв Микола Леонідович, Горошко Олена Ігорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ранньої діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла шляхом біохімічних досліджень крові дитини, який відрізняється тим, що у крові недоношених новонароджених визначають рівень молочної кислоти (МК), відхилення основ (BE) у перший день життя та парціальний тиск кисню(рН) та BE у першу годину життя і, при значеннях МК крові у дітей з малою масою тіла більше 4,71 ммоль/л, а у дітей з дуже малою та надзвичайно малою масою тіла - більше 6,4 ммоль/л, а також якщо BE у першу годину і перший день життя у дітей з малою масою тіла перевищує (-13,08 ммоль/л), а у дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла BE більше (-19,04 ммоль/л) та при значеннях парціального тиску кисню рО2 і рН крові у першу годину життя у дітей з малою масою тіла менше 30,91 мм рт.ст. та 7,13 - відповідно, а в дітей з дуже та надзвичайно малою масою тіла у першу  годину життя при значеннях рО2 і рН крові менше 44,7 мм рт.ст. та 7,09 - відповідно, діагностують респіраторний дистрес-синдром у недоношених новонароджених.

Текст

Спосіб ранньої діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла шляхом біохімічних досліджень крові дитини, який відрізняється тим, що у крові недоношених новонароджених визначають рівень молочної кислоти (МК), відхилення основ (BE) у перший день життя та парціальний тиск кисню(рН) та BE у пер 3 56522 перевищує (-13,08 ммоль/л), а у дітей з дуже та надзвичайно малою тіла BE більше (-19,04 ммоль/л) та при значеннях парціального тиску кисню рО2 і рН крові у першу годину життя у дітей з малою масою тіла менше 30,91 мм рт.ст. та 7,13 - відповідно, а в дітей з дуже при та надзвичайно малою масою тіла у першу годину життя при значеннях рО2 і рН крові менше 44,7 мм рт.ст. та 7,09 відповідно, діагностують респіраторний дистрессиндром у недоношених новонароджених. Спосіб виконується наступним чином. Основою для розробки прогностичних (діагностичних) тестів виникнення РДС було виявлення статистично достовірних відмінностей показників анаеробного гліколізу, вільно радикального окислення (ВРО) ліпідів, кислотно-основного стану (КОС) і газів крові шляхом біохімічних досліджень крові у першу годину і перший день життя недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла, а також розрахунок довірительних інтервалів для середніх величин. Зниження в крові при народженні інтенсивності показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (малонового альдегіду до 100 мкмоль/мл, дієнових кон'югатів до 33 мкмоль/мл), підвищення показників кислотної фракції нуклеїнових кислот (до 3,80 ОП/мл), у дітей з дуже малою масою тіла вказують на глибокі деструктивні зміни на клітинному рівні, які спричиняють розвиток, тяжкий перебіг та несприятливі наслідки РДС. Найбільша діагностична чутливість (ДЧ=1,0) у відношенні вірогідності виникнення РДС у дітей з малою масою тіла (ММТ) спостерігалася у тестів; антиоксидантна активність (АОА) крові менше 4,71 мкекв/хв.мл, МК крові більше 4,71 ммоль/мл в 1 день, рО2 крові у 1 годину життя менше 30,91 мм рт.ст, рО2 крові у 1 день менше 45,99 мм рт.ст., рН у 1 годину менше 7,13, рН у 1 день менше 7,24, відхилення основ (BE) у 1 годину і у 1 день життя більше 13,08 ммоль/л. Діагностична специфічність цих тестів була також високою (0,83; 0,95; 0,95; 0,80; 0,91; 0,87; 0,91; 0,91 - відповідно). Прогностична цінність позитивного результату (ПЦПР) цих тестів визначалася як висока (від 0,94 до 1,00). Прогностична цінність від'ємного результату тестів дорівнювала 1,00. Однак, тільки тести МК крові у 1 день, рО2 крові у 1 годину, BE у 1 годину і 1 день життя мали відношення правдоподібності при позитивному результаті більше 10, а при від'ємному -нижче 0,1 і, таким чином, тести суттєво впливали на після -тестову вірогідність розвитку РДС у дітей з ММТ при народженні. У недоношених новонароджених з РДС показана активація процесів анаеробного гліколізу. Рівень МК крові у таких дітей у 1 день і на 7 день Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 життя був досить високим порівняно з контролем і не знижувався в динаміці. Тобто, підвищення рівня МК крові відповідало масі тіла дітей при народженні. У дітей з ММТ і РДС спостерігалося погіршення функціонування АОС і Інтенсифікація процесів пер-оксидації у 1 і на 7 дні життя. Це проявлялося у статистично вірогідному зниженні рівня АОА крові і у підвищенні рівня МДА. Аналіз КОС і газів артеріальної капілярної крові у дітей з РДС І ММТ показав, що направленість зсувів КОС відповідає помірному респіраторнометаболічному некомпенсованому ацидозу у 1 годину життя, що підтверджувалося достовірно низьким рН і рО2 крові, збільшенням дефіциту основ BE, підвищенням парціального тиску вуглекислого газу. До кінця Ідоби порушення КОС відповідали все ще некомпенсованому респіраторнометаболічному ацидозу у зв'язку зі зниженням рН і низьким BE крові, але підвищеним рСО2. На 7 день життя спостерігався компенсований метаболічний ацидоз, так як зберігався дефіцит основ. У недоношених новонароджених з РДС і дуже малою масою тіла (ДММТ) та надзвичайно малою масою тіла (НММТ) спостерігався тяжкий респіраторно-метаболічний некомпенсований ацидоз за 1 годину і до кінця 1 доби життя. Це підтверджувалося низьким рН і РО2 крові, значним дефіцитом основ І високим парціальним тиском вуглекислого газу у крові. Встановлений кореляційний взаємозв'язок між клінічними і пара-клінічними характеристиками у недоношених дітей з РДС. Особливості цього взаємозв'язку свідчать про те, що чим вище оцінка за шкалою Сільвермана, тим вище рівень МК, рСО2 крові і тим нижче показники рН, BE і АОА крові. Таким чином, в порівнянні з найближчим аналогом, запропонований спосіб ранньої діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла дозволяє вже в 1 годину і 1 день життя з високим ступенем точності за рахунок виявлення конкретних показників метаболічної адаптації у недоношених дітей з різною масою тіла судити про високу вірогідність виникнення РДС, що дозволить своєчасно призначати адекватну профілактику та лікування, що буде сприяти зниженню частоти смертності і інвалідизації дітей. Література: 1. Сулима Е.Г., Тышкевич В.Н., Ефендиева Б.Б. Перинатальные факторы у новорожденных с РДС, родившихся с массой тела меньше 1500г // Збірник наукових праць співробітників НМАПО Ім. П.Л.Шупика. - Київ. -2005.-С 540-547. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for early diagnosis of respiratory distress syndrome in prematurely born babies with low and extraordinary low body mass

Автори англійською

Ariaiev Mykola Leonidovych, Horoshko Olena Ihorivna

Назва патенту російською

Способ ранней диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных с малой и чрезвычайно малой массой тела

Автори російською

Аряев Николай Леонидович, Горошко Елена Игоревна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, A61B 5/145

Мітки: спосіб, діагностики, недоношених, дуже, масою, тіла, малою, респіраторного, новонароджених, ранньої, дистрес-синдрому, надзвичайно

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-56522-sposib-ranno-diagnostiki-respiratornogo-distres-sindromu-u-nedonoshenikh-novonarodzhenikh-z-maloyu-duzhe-ta-nadzvichajjno-maloyu-masoyu-tila.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ранньої діагностики респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених з малою, дуже та надзвичайно малою масою тіла</a>

Подібні патенти