Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Перетворювач частота-вірогідність, що містить формувач імпульсів, схему збігу, генератор частоти, лічильник імпульсів і подільник частоти, який відрізняється тим, що в ньому використовується імовірнісна форма надання даних, а також тим, що в схему доданий перетворювач число-вірогідність, який приєднаний до виходу лічильника імпульсів, або замінений лічильник імпульсів на фільтр низьких частот, підімкнений до виходу схеми порівняння і доданий перетворювач аналог-вірогідність.

Текст

Перетворювач частота-вірогідність, що містить формувач імпульсів, схему збігу, генератор частоти, лічильник імпульсів і подільник частоти, який відрізняється тим, що в ньому використовується імовірнісна форма надання даних, а також тим, що в схему доданий перетворювач числовірогідність, який приєднаний до виходу лічильника імпульсів, або замінений лічильник імпульсів на фільтр низьких частот, підімкнений до виходу схеми порівняння і доданий перетворювач аналогвірогідність. (19) (21) u201009117 (22) 20.07.2010 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) САПОЖНІКОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ, МОІСЄЄВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, СКРЯБІНА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА (73) СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ 3 56113 схема перетворювача і тимчасові діаграми його роботи матимуть вигляд, показаний на фіг. 2 і фіг. 3. Постійна складова напруги на виході формувача рівна U T1 U T T1 2 T1 T , U0 U T T де U - напруга T1 ,Т - періоди формування При виконанні умови, що напруга на виході дискримінатора дорівнює нулю на частоті, що дорівнює середньому значенню частоти F0 вхідного сигналу X(t), F0=І/2-Т1, вимірювана частота F=I/T і напруга постійної складової на виході дискримінатора буде прямо пропорціональна величині відхилення F від F0 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 4 U0 U F 1 F0 1 F U F F0 F0 де U - напруга F0 - середнє значення частоти F - вимірювана частота Звідси видно, що лінійність імпульсного дискримінатора достатньо висока (відхилення від лінійності не перевищує 0,1 %). Техніко-економічна ефективність пропонованого перетворювача частота -вірогідність полягає в можливості вимірювання частоти аналогового сигналу, надання його в імовірнісній формі для подальшої обробки і можливість виконання на інтегральній мікросхемі. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Frequency-to-probability converter

Автори англійською

Sapozhnikov Mykola Yevhenovych, Moiseev Dmytro Volodymyrovych, Skriabina Olena Valeriivna

Назва патенту російською

Преобразователь частота-вероятность

Автори російською

Сапожников Николай Евгеньевич, Моисеев Дмитрий Владимирович, Скрябина Елена Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: H03M 1/00

Мітки: перетворювач, частота-вірогідність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-56113-peretvoryuvach-chastota-virogidnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перетворювач частота-вірогідність</a>

Подібні патенти