Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Перетворювач фаза-вірогідність, що перетворює вхідну аналогову величину - фазу в дискретну - імовірнісну форму надання даних, який відрізняється тим, що використовується імовірнісна форма надання даних, а також тим, що в схему включено пороговий генератор, на вхід якого подається сигнал, що перетворюється, навантажений на R вхід RS-тригера, на вхід S якого подається сигнал з еталонного лічильника, підімкненого до тактового генератора, вихід RS-тригера навантажений на перший вхід логічного елемента "І", другий вхід якого підімкнений до тактового генератора, сигнал з виходу схеми "І" подається на вихідний лічильник, з якого надходить на перетворювач число-вірогідність.

Текст

Перетворювач фаза-вірогідність, що перетворює вхідну аналогову величину - фазу в дискретну - імовірнісну форму надання даних, який відрізня 3 56112 ний RS-тригер. Тим самим імпульси з виходу генератора починають надходити у вихідний двійковий лічильник. При надходженні на R–вхід тригера імпульсу з виходу порогового елемента вентиль зачиняється. Кількість n-імпульсів, що поступили в лічильник, пропорційно зсуву фази вхідного сигналу відносно нуля, тобто 2k . 360 Отримане двійкове число з вихідного лічильника поступає на ПЧВ, лічильник обнуляється і n Комп’ютерна верстка О. Рябко 4 процес повторюється знову. Похибка перетворення ξ, % 360 100 % 2k не перевищує 0,55 % при К=16. Проте зменшення похибки приводить до звуження частотного діапазону вхідного сигналу. Техніко-економічна ефективність пропонованого перетворювача фаза - вірогідність полягає в можливості вимірювання фази аналогового сигналу, надання його в імовірнісній формі для подальшої обробки і можливість виконання на інтегральній мікросхемі. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Phase-to-probability converter

Автори англійською

Sapozhnikov Mykola Yevhenovych, Moiseev Dmytro Volodymyrovych, Skriabina Olena Valeriivna

Назва патенту російською

Преобразователь фаза-достоверность

Автори російською

Сапожников Николай Евгеньевич, Моисеев Дмитрий Владимирович, Скрябина Елена Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: H03M 1/00

Мітки: фаза-вірогідність, перетворювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-56112-peretvoryuvach-faza-virogidnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перетворювач фаза-вірогідність</a>

Подібні патенти