Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Перетворювач напруга-вірогідність, що перетворює вхідну аналогову величину - напругу в дискретну - імовірнісну форму надання даних, який відрізняється тим, що використовується імовірнісна форма надання даних, а також тим, що в схему ввімкнені генератор рівномірно розподілених випадкових чисел, вихід якого підімкнений до функціонального перетворювача, вихід якого навантажений на вхід перетворювача "код-напруга", підімкненого до першого входу аналогової схеми порівняння, на другий вхід якої подається сигнал з пристрою нормалізації і масштабування, на вхід якого подається перетворюваний сигнал, вихід аналогової схеми порівняння навантажений на перший вхід логічного елемента "І", на другий вхід якого подається синхронізуючий сигнал.

Текст

Перетворювач напруга-вірогідність, що перетворює вхідну аналогову величину - напругу в дискретну - імовірнісну форму надання даних, який 3 56111 сигналу X(t), аналогова схема порівняння, генератор тактової частоти f, і вихідний вентиль, показана на фіг. 2. Якщо вхідний і допоміжний сигнали нормалізовані в одиничному інтервалі, то вірогідність появи одиничного рівня на виході компаратора дорівнює значенню функції розподілу допоміжного сигналу Р(t) при рівні порівняння Xi, тобто Xi Py 1 Fxi R f R dR , де f(R) - щільність розподілу допоміжного випадкового сигналу. Fxi – значення функції розподілу у - вірогіднісне відображення R - закон розподілу допоміжного випадкового сигналу хі - значення вимірю мого сигналу Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 Методи формування допоміжного випадкового сигналу із заданою щільністю ймовірності можуть бути самими різними. У схемі на фіг. 1. це досягається генерацією рівномірно розподілених випадкових чисел з подальшою подачею їх на функціональний перетворювач, що реалізовує f(R), і на перетворювач «код-напруга». Як схему порівняння використовують пороговий елемент, що видає на виході рівень "І", якщо допоміжна напруга за амплітудою нижче вхідної перетворюваної. Таким елементом може бути діодно-регенеративний компаратор, або тригер Шмідта з регульованим порогом. Техніко-економічна ефективність пропонованого перетворювача напруга - вірогідність полягає в можливості вимірювання напруги аналогового сигналу, надання його в імовірнісній формі для подальшої обробки і можливість виконання на інтегральній мікросхемі. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Voltage- probability transformer

Автори англійською

Sapozhnikov Mykola Yevhenovych, Moiseev Dmytro Volodymyrovych, Skriabina Olena Valeriivna

Назва патенту російською

Преобразователь напряжение-вероятность

Автори російською

Сапожников Николай Евгеньевич, Моисеев Дмитрий Владимирович, Скрябина Елена Валерьевна

МПК / Мітки

МПК: H03M 1/00

Мітки: перетворювач, напруга-вірогідність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-56111-peretvoryuvach-napruga-virogidnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Перетворювач напруга-вірогідність</a>

Подібні патенти