Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Контейнер для транспортування, зберігання та вивантажування сипких вантажів, що складається з завантажувального фартуха, центральної частини та донної частини з кулісами для протягування каната, утворених зшитими між собою полотнищами, і обладнаний м'якими, наприклад текстильними, вантажопідіймальними лямками, який відрізняється тим, що він має зовнішню оболонку у вигляді сітки, утвореної скріпленими між собою в місцях пересічення горизонтальними лямками, закріпленими на центральній частині контейнера, та вертикальними лямками, закріпленими вздовж центральної й донної частин, причому дві діаметрально протилежні групи, що містять не менше 4-х вертикальних лямок кожна, обладнані перемичками, які попарно з'єднують сусідні лямки вище рівня завантажування.

2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що на межі центральної й донної частин додатково з внутрішньої сторони закріплений клапан, форма й розміри якого відповідають формі й розмірам донної частини.

3. Контейнер за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що одна з куліс, закріплених на донній частині, виконана у вигляді рукава, розташованого паралельно вертикальним лямкам.

Текст

1. Контейнер для транспортування, зберігання та вивантажування сипких вантажів, що складається з завантажувального фартуха, центральної частини та донної частини з кулісами для протягування каната, утворених зшитими між собою полотнищами, і обладнаний м'якими, наприклад текс тильними, вантажопідіймальними лямками, який відрізняється тим, що він має зовнішню оболонку у вигляді сітки, утвореної скріпленими між собою в місцях пересічення горизонтальними лямками, закріпленими на центральній частині контейнера, та вертикальними лямками, закріпленими вздовж центральної й донної" частин, причому дві діаметрально протилежні групи, що містять не менше 4-х вертикальних лямок кожна, обладнані перемичками, які попарно з'єднують сусідні лямки вище рівня завантажування. 2. Контейнер за п. 1, який відрізняється тим, що на межі центральної' й донної частин додатково з внутрішньої сторони закріплений клапан, форма й розміри якого відповідають формі й розмірам донної частини 3. Контейнер за пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що одна з куліс, закріплених на донній частині, виконана у вигляді рукава, розташованого паралельно вертикальним лямкам. Корисна модель, що заявляється, відноситься до галузі транспортування вантажів, зокрема до контейнерів з тканого матеріалу для транспортування, зберігання й вивантажування сипких вантажів. Вантажопідіймальність відомих контейнерів з гнучкого пакувального матеріалу залежить від міцності матеріалу контейнеру на розрив. Є відомі контейнери для транспортування вантажів (деклараційний патент України №65005, UA, ДП "Укрлашінг") з вертикальними й горизонтальними лямками, закріпленими на його зовнішній поверхні, які полегшують процес транспортування, а також процес вивантажування шляхом похилу контейнеру, але не забезпечують суттєвого підвищення його вантажопідіймальності [3, 1] Прототипом рішення, що заявляється, є контейнер з поліпропіленової тканини продукції ТОВ "Полімерконтейнер", м.Харків, з завантажувальним фартухом, лямками, закріпленими на зовнішній поверхні і кулісами у нижній частині для канату, який при затягуванні трансформує її у дно контейнеру. Вантажопідйомність такого контейнера окреслюється міцністю його матеріалу і становить максимально 2т. [2]. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлена задача підвищення вантажопідіймально сті контейнера, поліпшення умов його завантаження та вивантаження у "грейферному" режимі і ремонту стінок контейнера у випадку їх механічного пошкодження. Поставлена задача вирішується тим, що контейнер має зовнішню оболонку у вигляді сітки, утвореної скріпленими між собою горизонтальними лямками, закріпленими на зовнішній поверхні центральної частини контейнеру і вертикальними лямками, розміщеними вздовж зовнішньої* поверхні центральної і донної частини. Зовнішня оболонка контейнеру приймає на себе усе статистичну й динамічне навантаження. Для забезпечення міцності донної частини контейнеру, еквівалентної міцності центральної частини, на його внутрішній поверхні, на межі центральної' і донної частин є передбачений клапан, форма І розміри якого відповідають формі та розміру донної частини. Комірки зовнішньої оболонки грають роль кондуктора при кріпленні латки, у випадку механічного пошкодження, що полегшує ремонт контейнеру Для полегшення транспортування та вивантажування контейнеру якнайменш вісім вертикальних лямок мають перемички, що попарно з'єднують сусідні лямки і проходять у вантажопідіймальні кільця, а одна з куліс для протягування канату на донній частині виконана у постаті рукава, розташованого CO со Ю Ю 5533 паралельно вертикальним лямкам, у який заправляються кінці канапу після його затягування при формуванні дна контейнеру. Корисна модель, що заявляється, забезпечує підвищення вантажопідіймальності контейнера та зручності його експлуатації. Суть запропонованої' корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображені: на Фіг.1 - порожній контейнер у розрізі; на Фіг.2 - контейнер під час завантажування сипким матеріалом; на Фіг.З - контейнер з вантажем на Фіг.4 - контейнер під час вивантажування; на Фіг.5 - загальний вид завантаженого контейнера з латкою в місці пошкодження Контейнер складається з завантажувального фартуха 1, центральної частини 2 і донної частини З, зшитих між собою 3 внутрішньої сторони контейнеру, на межі центральної та донної частини є закріплений клапан 4, відповідають формі і розмірам донної частини. На центральній частині контейнеру рівномірно розміщені горизонтальні лямки 5 і вертикальні лямки 6, які продовжуються на донну частину контейнеру. Лямки, закріплені на зовнішній поверхні контейнера і скріплені між собою в місцях пересічення, утворюють зовнішню оболонку у постаті сітки. Групи вертикальних діаметрально протилежних лямок, якнайменш по 4 у кожній, споряджені перемичками 7, які з'єднують попарно сусідні лямки вище рівня завантаження (див Фіг.5) і проходять у вантажопідіймальні кільця 8. На донній частині контейнеру закріплені куліси 9, у яких проходить канат 10. Додаткова куліса, закріплена на донній частині паралельно лямкам 6, є виконана у постаті видовженого рукава 11. Перед початком операції завантажування клапан 4 заправляють у центральну частину контейнеру і, затягуючи канат 10, трансформують донну частину 3 у днище контейнеру Канат 10 зав'язують спеціальним (морським) вузлом, який забезпечує можливість дистанційного розв'язування, а кінці канату заправляють у рукав 11 Завантаження сипкого матеріалу виконується гравітаційним методом через відкритий фартух 1 до рівня А (Фіг.2). Після завантаження фартух 3 зав'язують. При транспортуванні і розвантаженні вантажозахоплювальні пристосування (не показані) піднімають контейнер за кільця 8, у які проходять перемички 7 між сусідніми парами вертикальних лямок (див. Фіг.5). Для вивантаження конвеєра (Фіг.4) кінці канату 10 звільнюють з рукава 11, вузол каната розв'язують звичайним потягненням за кінець канату. Під дією ваги вантажу донна частина 3 і клапан 4 приймають вертикальне положення і сипкий вантаж потрапляє до приймальної ємності. В разі механічного пошкодження (порізу, проколу) стінки контейнера, латка 12 накладається у місті пошкодження на комірку сітки, утвореної вертикальними і горизонтальними лямками. Джерела інформації: 1. Упаковка грузов. Справочник, М., Транспорт, 1992. 2. Каталог ТОВ «Полімерконтейнер", Харків. 3. Деклараційний патент України №65005, бюл. №3/2004. ФС2.5 Комп'ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Container for transportation, storage and unloading of loose loads

Автори англійською

Ivanov Oleksandr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Контейнер для транспортировки, хранения и выгрузки сыпучих грузов

Автори російською

Иванов Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B65D 30/00

Мітки: сипких, контейнер, вантажів, вивантажування, зберігання, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5533-kontejjner-dlya-transportuvannya-zberigannya-ta-vivantazhuvannya-sipkikh-vantazhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контейнер для транспортування, зберігання та вивантажування сипких вантажів</a>

Подібні патенти