Процес корекції кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях гепатопанкреатодуоденальної зони

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Процес корекції кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони, який включає системну гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1 і уведення добутаміну до системного кровотоку в дозі 3 мг/кг/хв., який відрізняється тим, що корекцію здійснюють комплексно - як інтраопераційно, так і в післяопераційному періоді, при цьому інтраопераційно катетеризують одну з гілок ворітної вени, а в післяопераційному періоді додатково проводять внутрішньопортальну гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, а також додатково уводять добутамін в спланхнічний кровотік.

2. Процес за п. 1, який відрізняється тим, що дозу добутаміну вибирають із розрахунку 2 мг/кг/хв.

3. Процес за п. 2, який відрізняється тим, що додатково уводять в портальний кровотік апротиніни.

4. Процес за п. 3, який відрізняється тим, що дозу апротинінів вибирають 50000 Од/кг до досягнення клініко-лабораторної ремісії.

Текст

1. Процес корекції кровообігу при гнійнонекротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони, який включає системну гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1 і уведення добутаміну до системного кровотоку в дозі 3 мг/кг/хв., який відрізняється тим, що корекцію здійснюють комплексно - як інтраопераційно, так і в післяопераційному періоді, при цьому інтраопераційно катетеризують одну з гілок ворітної вени, а в післяопераційному періоді додатково проводять внутрішньопортальну гемодилюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, а також додатково уводять добутамін в спланхнічний кровотік. 2 Процес за п 1, який відрізняється тим, що дозу добутаміну вибирають із розрахунку 2 мг/кг/хв. 3. Процес за п 2, який відрізняється тим, що додатково уводять в портальний кровотік апротиніни. 4. Процес за п.З, який відрізняється тим, що дозу апротинінів вибирають 50000 Од/кг до досягнення клініко-лабораторної ремісії. Корисна модель стосується хірургії і може бути використаний для лікування гнійно-некротичних захворювань і ушкоджень органів гепатопанкреатодуоденальної області. Розвиток поліорганних розладів у хворих на гнійно-некротичні захворювання і ушкодження органів гепатопанкреатодуоденальної зони супроводжується не тільки ураженням респіраторної, сердцево-судинної систем, нирковою, печінковою недостатністю, а і порушеннями сгортуючої системи крові, що значно погіршує системну і спланхнічну доставку кисню до тканин. Адекватна корекція порушень цієї системи в післяопераціонному періоді сприяє покращенню результатів хірургічного лікування цієї категорії хворих. Відомий процес корекції кровообігу, що його описано [в монографії Я.П. Сольского, В.Н Ивченко, Г.Ю. Богданова "Инфекционно-токсический шок" Киев - "Здоров'я".-1990 -С 112]. Він полягає у введенні в системний кровообіг сольових і колоїдних розчинів. Але цей процес не забезпечує корекції усіх ланок кровообігу і вибіркової корекції порушень спланхнічної мікроциркуляціі. З відомих рішень найбільш близьким до корисної моделі за суттю і результатами є процес корекції кровообігу, який описано [в монографії "Интенсивная терапия угрожающих состояний" под Ред. В.А. Корячкина и В.И. Страшнова СанктПетербургское медицинское издательство,- 2002.С.95-96]. Він включає проведення керованої системної гемоділюції шляхом введення в системний кровообіг сольових і колоїдних розчинів у співвідношенні 1:1, а також введення добутаміна із розрахунка Змг/кг/хв. Спосіб покращує реологічні показники крові і створює сприятливі умови для доставки кисню до тканин, але не забезпечує достатньої корекції спланхнічного кровообігу, що має велике значення при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони В основу корисної' моделі поставлене завдання удосконалення процесу корекції кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони, у якому корекція здійснюється за рахунок посилення СО ю ю 5531 спланхнічного кровообігу, а це сприяє покращенню результатів лікування таких хворих. Поставлене завдання вирішується тим, що у процесі корекції кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальноі зони, який включає системну гемоділюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 11 і уведення добутаміна до системного кровотіку в дозі Змг/кг/хв, згідно з корисною моделлю, корекцію здійснюють комплексно як інтраопераційно, так і в післяопераційному періоді. При цьому інтраопераційно катетеризують одну з гілок ворітної вени, а в післяопераційному періоді додатково проводять внутрішньопортапьну гемоділюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, а також додатково уводять добутамін в спланхнічний кровотік. Оптимальною є доза добутаміна із розрахунка 2мг/кг/хв. В ряді випадків, а саме при коагулопатії, доцільно додатково уводити в портальний кровотік апротиніни Оптимальною є доза апротинінів 50000Од/кг. Введення нових операцій (катетерізація одної з гілок ворітної вени під час операції, проведення в післяопераційному періоді портальної гемоділюції сольовими і колоїдними розчинами в співвідношенні 1:1 і добутаміна із розрахунка 2мг/кг/хв і при діагностиці коагулопатії - 500000д/кг апротинінів до досягнення клініко-лабораторної ремісії) дозволяє покращити результати лікування хворих на гнійнонекротичні захворювання і ушкодження органів гепатопанкреатодуоденальної зони за рахунок покращення кровообігу в спланхнічній зоні. Невідомі приклади сукупного проведення системної і внутрішньопортальної гемоділюції сольвими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1:1, введення добутаміна в системний кровообіг із розрахунка Змг/кг/хв, а в портальний - 2мг/кг/хв, а також при діагностиці коагулопатії введення в пор Комп'ютерна верстка Н. Лисенко тальний кровообіг 50000Од/кг апротинінів до досягнення клініко-лабораторної ремісії. Згадані дози добутаміна і апротинінів введені внаслідок оригінального дослідження авторів і вважаються оптимальними. Процес може бути виконаний наступним чином. До операції проводять катетерізацію підключичної вени, а під час оперативного втручання катетерізацію одної з гілок ворітної вени. В післяопераційному періоді диагностують наявність або відсутність коагулопатії. Проводять системну і портальну гемоділюцію сольовими і колоїдними розчинами у співвідношенні 1.1 і введення добутаміна в системний кровообіг із розрахунка Змг/кг/хв, а в спланхнічний - 2мг/кг/хв При наявності коагулопатії в спланхнічний кровообіг додатково вводять 50000Од/кг апротинінів до досягнення клініко-лабораторної ремісії. Приклад. Хвора С 38 років, оперована в клініці Інститута з приводу інфікованого панкреонекроза. До операції проведено катетерізацію підключичної вени. Після виконання основних етапів операції канюльовано пупову вену. В післяопераційному періоді поряд з інтенсивною терапією і місцевим лікуванням проводилась системна і спланхнічна гемоділюція через катетери розчином Рінгера і Реополіглюкіном у співвідношенні 1:1, а також в системний кровообіг вводили добутамін із розрахунка Змг/кг/хв, а в катетер пупової вени - добутамін із розрахунка 2мг/кг/хв на протязі 5 діб. Плин післяопераційного періода звичайний. Хвора у задовільному стані виписана на 20 добу. Таким чином, виконання процесу корекції спланхнічного кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях органів гепатопанкреатодуоденальної зони дозволяє значно покращити спланхнічний кровообіг і результати лікування такої категорії хворих. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for correcting blood circulation in pyo-necrotic states of hepatopancreatoduodenal area

Автори англійською

Kryvoruchko Ihor Andriiovych, Boiko Valerii Volodymyrovych, Ivanova Yuliia Viktorivna, Teslenko Serhii Mykolaiovych, Shevchenko Rostyslav Stanislavovych

Назва патенту російською

Процесс коррекции кровообращения при гнойно-некротических заболеваниях и повреждениях органов гепатопанкреатодуоденальной зоны

Автори російською

Криворучко Игорь Андреевич, Бойко Валерий Владимирович, Иванова Юлия Викторовна, Тесленко Сергей Николаевич, Шевченко Ростислав Станиславович

МПК / Мітки

МПК: A61M 27/00

Мітки: гнійно-некротичних, гепатопанкреатодуоденальної, ушкодженнях, зони, корекції, захворюваннях, процес, кровообігу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5531-proces-korekci-krovoobigu-pri-gnijjno-nekrotichnikh-zakhvoryuvannyakh-i-ushkodzhennyakh-gepatopankreatoduodenalno-zoni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Процес корекції кровообігу при гнійно-некротичних захворюваннях і ушкодженнях гепатопанкреатодуоденальної зони</a>

Подібні патенти