Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Цвяховий автомат, який містить колінчастий вал, механізми відрізу -загострення, висадки, подачі та затиску, який відрізняється тим, що в центрі колінчастого вала закріплено кулачок, який кінематично зв'язаний з повзуном висадки, з двох сторін від кулачка колінчастий вал має кривошип, кінематично зв'язаний за допомогою тяги через кулачок з рухомою затискною матрицею, а другий - з верхнім барабаном механізму відрізу - загострення, який за допомогою дишла кінематично зв'язаний з нижнім барабаном механізму відрізу - загострення, при цьому обидва барабани розташовані на рухомій каретці.

Текст

Цвяховий автомат, який містить колінчастий вал, механізми відрізу -загострення, висадки, подачі та затиску, який відрізняється тим, що в центрі колінчастого вала закріплено кулачок, який кінематично зв'язаний з повзуном висадки, з двох сторін від кулачка колінчастий вал має кривошип, кінематично зв'язаний за допомогою тяги через кулачок з рухомою затискною матрицею, а другий з верхнім барабаном механізму відрізу - загострення, який за допомогою дишла кінематично зв'язаний з нижнім барабаном механізму відрізу - загострення, при цьому обидва барабани розташовані на рухомій каретці Корисна модель відноситься до обробки металу тиском, наприклад до устаткування для виготовлення цвяхів. Найбільш близьким за сукупністю ознак до заявляемого є цвяховий автомат, який містить в собі колінчастий вал та розташовані на станині кінематично зв'язані між собою механізм відрізу І механізм загострення заготовки, який має ножі, що розташовані на повзунах, та механізми висадки, подачі і затиску [А.С. №961831, СССР, B21G3/12, 30.09.82р.]. Недоліком вказаного автомата є його великий шум і металоємність. В основу винаходу поставлено завдання розробки цвяхового автомата в якому за розрахунок нового виконання механізмів висадки, відрізузагострення забезпечується зниження рівня шуму до санітарних норм. Для вирішення поставленого завдання в цвяховому автоматі, який містить колінчастий вал, механізми відрізу, висадки, подачі і затиску згідно корисної моделі в центрі колінчастого вала закріплено кулачок, який кінематично зв'язаний з повзуном висадки, з двох сторін від кулачка колінчастий вал має кривошипи, при цьому один кривошип кінематично зв'язаний за допомогою тяги через кулачок з рухомою затискною матрицею, а другий з верхнім барабаном механізму відрізузагострення, який за допомогою дишла кінематично зв'язаний з нижнім барабаном, при цьому обидва барабани розташовані на рухливій каретці. хового автомата. Автомат (Фіг.1) складається із колінчастого вала 1, розташованого на станині перпендикулярно осі висадки. На колінчастому валу закріплено кулачок 2, який кінематично зв'язаний з повзуном висадки 3, що має силове замикання з кулачком за допомогою пружини розтягнення 4. По обидві сторони від кулачка колінчастий вал має кривошип. Рухлива матриця 5 і нерухлива 6 за допомогою кулачка 7, пружини 8, штовхача 9 і тяги 10 кінематично зв'язана з кінематичним валом. Барабани 11 і 12 (Фіг.2) механізму відрізу кінематично зв'язані між собою за допомогою дишла 13 і на їх поверхнях закріплені ножі відрізу-загострення заготовки 14 і 15. Барабани влаштовані в рухливій каретці 16. Привід барабанів здійснюється колінчастим валом за допомогою тяги 17, гвинта 18 та пальця 19. На торці колінчастого вала 1 розташована планшайба 20, яка зв'язана через тягу 21 з телескопічним важелем 22, шарнірно з'єднаним з кареткою 23 подачі дроту, в якій змонтовані зубильце 24 та наковальня 25. Для виправлення подаваного дроту 26 установлено виправне улаштування 27 Електродвигун 28 через клинопасову передачу 29 та маховик ЗО зв'язаний з колінчастим валом 1, який має кривошип 31. На кресленні показана кінематична схема цвя Цвяховий автомат працює слідуючим чином. Дріт 26 через виправне улаштування 27, зубильце 24 та наковальню 25 подається до затискних матриць 5 і 6, ножі 14 і 15 здійснюють відріз на необхідну довжину цвяха. Автомат вмикається на автоматичний режим роботи Від електродвигуна 28 Ю 5470 через клинопасову передачу 29, маховик ЗО, колінчастий вал 1 приводить в рух повзун висадки З, барабани 11 і 12 з ножами 14 і 15. При рухові вперед механізму висадки здійснюється формування головки цвяха, а барабани 11 і 12 обертаються в зворотному напряму і таким чином ножі, які закріплені на їх поверхнях, займають начальне положення. Далі повзун висадки 3 відходе в начальне положення, матриці 5 та 6 розкриваються і одночасно здійснюється подача дроту 26, його затиск матрицями 5 та 6, відріз ножами 14, 15 і цвях вилучається в тару. Далі цикл повторюється. Запропоноване конструктивне виконання цвяхового автомата з кулачковим приводом механізмів висадки та затиску, механізму відрізузагострення з барабанним приводом дозволяє отримати готові вироби і забезпечує роботу автомата з найменшим шумом (немає конічних передач та двох бокових валів і т і) і оптимальну компоновку основних механізмів, що в кінцевому рахунку знижує його металоємність. Вартість виготовлення цього автомата в 4...5 разів менше ніж випускаємих. Фіг. 2 Комп'ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 28 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Nailing machine

Назва патенту російською

Гвоздильный автомат

МПК / Мітки

МПК: B21G 3/00

Мітки: автомат, цвяховий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5470-cvyakhovijj-avtomat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Цвяховий автомат</a>

Подібні патенти