Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб детоксикації організму, що включає інтубацію кишечника, кишечний діаліз та ентеросорбцію, який відрізняється тим, що кишечний діаліз суміщують з ентеросорбцією, причому суміш для вказаної сумісної дії містить 2 - 5 % гіпертонічний розчин хлориду натрію та 10 г ентеросгелю на 100 мл вказаного розчину, з утриманням суміші в просвіті кишечника протягом 3 - 4 годин, а потім, додатково, через даний проміжок часу виконують фракційний лаваж кишечника ізотонічним інфузійним розчином.

Текст

Спосіб детоксикації організму, що включає штубацію кишечника, кишечний діаліз та ентеросорбцію, який відрізняється тим, що кишечний діаліз суміщують з ентеросорбцією, причому суміш для вказаної сумісної дії містить 2 - 5 % гіпертонічний розчин хлориду натрію та 10 г ентеросгелю на 100 мл вказаного розчину, з утриманням суміші в просвіті кишечника протягом 3 - 4 годин, а потім, додатково, через даний проміжок часу виконують фракційний лаваж кишечника ІЗОТОНІЧНИМ інфузійним розчином Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема до абдомінальної хірурги, і може бути використаний в лікуванні хворих з інтоксикаційним синдромом при ентеральній недостатності на фоні патології органів черевної порожнини Після усунення джерел кишкової непрохідності або перитоніту однією з головних ланок у патогенезі порушень, що розвиваються в подальшому, є синдром ентеральної недостатності Наслідком ентеральної недостатності є накопичення у просвіті кишечника застійного, токсичного вмісту з розвитком пперколонізацм мікроорганізмів Ступінь вираженості та тривалість протікання даного синдрому багато в чому визначає характер інтоксикації, подальший розвиток захворювання та його прогноз При цьому слід зазначити, що інтоксикаційний синдром є найбільш частою причиною летальних випадків серед хворих із кишковою непрохідністю та перитонітом В таких умовах повноцінна евакуація кишкового вмісту з уведенням медикаментозних засобів до просвіту кишки є важливим лікувально-профілактичним заходом, що значною мірою дозволяє покращити результати лікування пацієнтів з даною патологією //В О Шапринський із співавторами Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина", вип 14, 2001 - С 51-53// Недоліком даного способу є проведення діалізу кишечника фракційним шляхом, що не дає змоги ефективно створити від'ємний градієнт осмолярної концентрації для попередження всмоктування токсичних речовин із просвіту кишки Крім цього, проведення в подальшому череззондової ентеросорбци потребує додаткових маніпуляцій по видаленню відпрацьованого сорбенту з просвіту паретичного кишечника Це збільшує працевмісткість та час, необхідний для проведення даної маніпуляції, що також може відображатися на її ефективності Задачею винаходу є створення такого способу детоксикації організму при патології органів черевної порожнини, в якому шляхом певної ПОСЛІДОВНОСТІ та сукупності лікувальних прийомів досягається підвищення ефективності детоксикації та простота и здійснення Зазначена задача досягається тим, що в способі детоксикації організму, який включає штубацію кишечника, кишечний діаліз та ентеросорбцію, згідно винаходу, кишечний діаліз суміщують з ентеросорбцію При цьому суміш для вказаної сумісної дії вміщує 2-5% гіпертонічний розчин хлориду натрію та 10г ентеросгелю на ЮОмл вказаного розчину Дану суміш утримують в кишечнику на протязі 3-4 годин Потім додатково, по проходженні даного проміжку часу, проводять фракційний лаваж кишечника інфузійним ІЗОТОНІ Найбільш близький до заявляемого, є спосіб детоксикації організму шляхом лікування ентеральної недостатності, який передбачає штубацію кишечника, евакуацію кишкового вмісту з паретичного кишечника, проведення кишкового діалізу 5% розчином хлориду натрію шляхом його фракційного введення через кишковий зонд із подальшим відсмоктуванням та череззондову ентеросорбцію 1% водним розчином полісорбу ЧНИМ розчином Авторами даного винаходу, з урахуванням 00 ю 00 со ю 53858 патогенезу інтоксикаційного синдрому при патологи органів черевної порожнини, підібрана така ПОСЛІДОВНІСТЬ дій та суміщення маніпуляцій при використанні існуючих засобів лікування, що дозволяють у своїй сукупності досягти указаного в задачі результату Так, наприклад, для більш ефективного попередження всмоктування токсичних речовин з просвіту кишечника діаліз виконується не фракційним способом, а шляхом утримання розчину в просвіті кишечника 3-4 години Суміщення діалізу та ентеросорбцм дозволяє з одного боку більш ефективно провести знешкодження токсичних речовин, а з іншого зменшити час необхідний для видалення діалізного розчину та відпрацьованого сорбенту з просвіту кишечника в порівнянні з роздільним проведенням кишкового діалізу та ентеросорбцм Проведення в подальшому лаважу кишечника ІЗОТОНІЧНИМ розчином дозволяє остаточно та більш ефективно видалити токсичні речовини, діалізний розчин та відпрацьований сорбент з просвіту кишечника в порівнянні із звичайним відсмоктуванням Спосіб здійснюється наступним чином Під час операції виконується штубація кишечника В подальшому виконуємо евакуацію вмісту кишечника через зонд за допомогою електровідсмоктувача з розрядженням 0,3-0,5атм Розводимо та гомогенізуємо у 500-600мл 2-5% розчину хлориду натрію 50-60гр ентеросгелю з уведенням суміші до каналу зонду за допомогою шприця Жане Після ЦЬОГО перекриваємо зонд заглушкою на 3-4 години По проходженні даного проміжку часу проводимо евакуацію вмісту кишечника за допомогою електровідсмоктувача з розрядженням 0,30,5атм та лаваж кишечника шляхом фракційного введення по 250-ЗООмл ІЗОТОНІЧНОГО інфузійного розчину через зонд за допомогою шприця Жане з активним відсмоктуванням із створенням розрядження 0,6-0,8атм електровідсмоктувачем Об'єм розчину для однієї процедури кишечного лаважу - 700-900мл Після закінчення маніпуляції виконуємо остаточну евакуацію вмісту кишечника за допомогою електровідсмоктувача з розрядженням 0,30,5атм Приклади Приклад №1 Хворий Ш , 1961 р н , IX №12941/00 Діагноз Перфоративна виразка передньої стінки цибулини 12-палоі кишки Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт Під час операції, зважаючи на наявність показань, виконано назоінтестинальну інтубацію кишечника В післяопераційному періоді застосовувалась вищезгадана методика з проведенням кишечного діалізу та ентеросорбцм шляхом введення через зонд 600мл суміші, що включала 5% розчин хло 4 риду натрію та 60г ентеросгелю Експозиція складала 3 години По проходженні даного проміжку часу виконувався фракційний лаваж кишечника ІЗОТОНІЧНИМ розчином хлориду натрію в об'ємі 800мл КІЛЬКІСТЬ сеансів детоксикації складала на І-ІІ доби післяопераційного періоду - З рази на день, на III добу - 2 рази на день, на IV-V доби - 1 раз на день Отриманий результат усунення проявів інтоксикаційного синдрому на З добу післяопераційного періоду, відновлення нормальної функції кишечника на 4 добу після операції, зменшення терміну перебування хворого у стаціонарі на 3 доби Приклад №2 Хворий Ч , 1944рн, IX №14018/00 Діагноз Гостра злукова кишкова непрохідність Дифузний серозний перитоніт Під час операції, зважаючи на наявність показань, виконано назоштестинальну інтубацію В післяопераційному періоді застосовувалась вищезгадана методика з проведенням кишечного діалізу та ентеросорбцм шляхом введення через зонд 500мл суміші, що включала 2% розчин хлориду натрію та 50г ентеросгелю Експозиція складала 3,5 години По проходженні даного проміжку часу виконувався фракційний лаваж кишечника розчином РінгераЛокка в об'ємі 700мл КІЛЬКІСТЬ сеансів детоксикації складала на І добу післяопераційного періоду - 3 рази на день, на II добу - 2 рази на день, на III добу -1 раз на день Отриманий результат усунення проявів інтоксикаційного синдрому на 2 добу післяопераційного періоду, відновлення нормальної функції кишечника на 3 добу після операції, зменшення терміну перебування хворого у стаціонарі на 2 доби В цілому зазначений спосіб був застосований у 26 хворих із кишковою непрохідністю та перитонітом, серед яких у 12 мала місце злукова непрохідність кишечника, у 7 - обтураційна непрохідність пухлинного генезу, у 7 мав місце загальний перитоніт, як наслідок перфоративної виразки цибулини 12-палоі кишки, гострого деструктивного апендициту та гнійних гінекологічних захворювань У всіх випадках результатом лікування стало більш раннє усунуння проявів інтоксикаційного синдрому, більш швидке відновлення нормальної функції кишечника, що дозволило зменшити термін перебування хворих у стаціонарі на 2 - 3 доби Заявлений спосіб детоксикації організму простий у виконанні, не потребує складної апаратури, дешевий та ефективний Тому може бути використаний у всіх випадках при наявності інтоксикаційного синдрому при ентеральній недостатності на фоні патології органів черевної порожнини ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for detoxification of the body

Автори англійською

Bieliaieva Olha Oleksandrivna, Biliaeva Olha Oleksandrivna, Bieliaiev Valerii Vasyliovych, Biliaev Valerii Vasyliovych, Zarutskyi Yaroslav Leonidovych

Назва патенту російською

Способ детоксикации организма

Автори російською

Беляева Ольга Александровна, Беляев Валерий Васильевич, Заруцкий Ярослав Леонидович

МПК / Мітки

МПК: A61B 19/00, A61K 31/10, A61M 1/14, A61K 33/12

Мітки: детоксикації, організму, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53858-sposib-detoksikaci-organizmu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб детоксикації організму</a>

Подібні патенти