Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роликова опора обертового барабана, що містить основу, а також шарнірно встановлену на ній обойму із закріпленими з можливістю обертання двома опорними роликами, яка відрізняється тим, що на опорних роликах закріплено нескінченну стрічку, при цьому обойму з боку шарніра споряджено натяжним роликом, встановленим з можливістю контакту з нескінченною стрічкою.

Текст

Роликова опора обертового барабана, що містить основу, а також шарнірно встановлену на ній обойму із закріпленими з можливістю обертання двома опорними роликами, яка відрізняється тим, що на опорних роликах закріплено нескінченну стрічку, при цьому обойму з боку шарніра споряджено натяжним роликом, встановленим з можливістю контакту з нескінченною стрічкою. (19) (21) u201002375 (22) 02.03.2010 (24) 25.10.2010 (46) 25.10.2010, Бюл.№ 20, 2010 р. (72) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ, КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ХААС КИРИЛО ДЖЕЙМСОВИЧ (73) МІКУЛЬОНОК ІГОР ОЛЕГОВИЧ, КРАВЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ХААС КИРИЛО ДЖЕЙМСОВИЧ 3 53840 4 рні ролики, так і на обертовий барабан. Зміною новленим з можливістю контакту з нескінченною положення натяжного ролика на нижній (холостій) стрічкою 6 (Фіг.). вітці нескінченної стрічки можна регулювати стуРоликова опора працює в такий спосіб. пінь натягу її верхньої (робочої) вітки, а отже і конЗалежно від діаметра і маси обертового баратактні напруження в парі «нескінченна стрічабана 1 за допомогою натяжного ролика 8 забезпеобертовий барабан». чують потрібний натяг нескінченної стрічки 6. УнаСутність корисної моделі пояснюється кресслідок гнучкості нескінченної стрічки 6 її верхня ленням, на якому зображено загальний вигляд (робоча) вітка самопідлаштовується під певний опори. діаметр опорного елемента обертового барабана Роликова опора обертового барабана 1 міс1 і сприймає від нього частину навантаження, тим тить основу 2, а також шарнірно встановлену на самим розвантажуючи ролики 4 і 5. ній обойму 3 із закріпленими з можливістю оберПропонована корисна модель забезпечує ретання двома опорними роликами 4 і 5, на яких загульоване розвантаження основних роликів опори кріплено нескінченну стрічку 6. Обойму 3 з боку обертового барабана. шарніра 7 споряджено натяжним роликом 8, вста Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller bearing of rotating drum

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych, Kravchenko Yurii Oleksandrovych, Haas Kyrylo Dzheimsovych

Назва патенту російською

Роликовая опора вращающегося барабана

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович, Кравченко Юрий Александрович, Хаас Кирилл Джеймсович

МПК / Мітки

МПК: B01D 9/00, F27B 7/20, B26B 25/00, B02C 17/00

Мітки: обертового, барабана, опора, роликова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53840-rolikova-opora-obertovogo-barabana.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роликова опора обертового барабана</a>

Подібні патенти