Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення стійкості соняшнику до фомопсису шляхом інфрачервоної спектроскопії, що включає зараження сортів та гібридів соняшнику фомопсисом, визначення їх ступеня стійкості до хвороби інфрачервоною спектроскопією при довжині хвилі 1510 нм, який відрізняється тим, що визначення стійкості проводять за короткий термін часу точнішим спектрометричним способом.

Текст

Спосіб визначення стійкості соняшнику до фомопсису шляхом інфрачервоної спектроскопії, що включає зараження сортів та гібридів соняшнику фомопсисом, визначення їх ступеня стійкості до хвороби інфрачервоною спектроскопією при довжині хвилі 1510нм, який відрізняється тим, що визначення стійкості проводять за короткий термін часу точнішим спектрометричним способом. (19) (21) u200912999 (22) 14.12.2009 (24) 25.10.2010 (46) 25.10.2010, Бюл.№ 20, 2010 р. (72) АНДРІЙЧУК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ЗЕЛЯ АВРЕЛІЯ ГЕОРГІЇВНА, МЕЛЬНИК ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ, КИРИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, ТОМА ЗАНФІРА ГЕОРГІЄВНА, MD (73) УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН 3 53788 2 - некрози на черешках, листках, стеблах, корзинках соняшника; 3 - рослина втрачає тургор, повна загибель рослини; В аналізованих таким чином 6 зразках соняшника (таблиця 1) ступінь ураження зразків соняшника фомопсисом склала: 0. - 0 зразків; 1. - 0 зразків; 2. - 1 зразок (Олбаріл/Pioneer х F-428); 3. - 5 зразків соняшника (Pioneer PR 63 F90, Олл- Стар РН, Альянс, Тейде, Еврофлор). Приклад 2 Визначення стійкості соняшника методом інфрачервоної спектроскопії проводили таким чином: зразки соняшника заражали пікнідами фомопсису, як було вказано у найближчому аналогу. Уражені частки рослин, або насінини на 30-й день після зараження поміщали у кювети і аналізували на інфрачервоному аналізаторі ІФА - 61. При аналізі використовували довжину хвиль 1510нм. З метою підвищення точності аналізу за результат брали середнє із трьох значень, отриманих при повороті кювети на 90°. Ступінь стійкості соняшника до фомопсису визначали за формулою: У=К·ОГ·(W), де: К - константа градуйованого рівняння; ОГ - оптична густина при (W) - аналітична довжина хвилі (1510нм); У - ступінь стійкості зразків соняшника до фомопсису (в %). Математичну обробку даних поводили за Масловим Ю.І. [2]. Результати досліджень представлені у таблиці 1. За результатами аналізу ступеня стійкості зразків соняшника до фомопсису інфрачервоною спектроскопією отримано слідуючи дані: сорт соняшника Олбаріл/Pioneer х F-428 уразився фомопсисом на 52%, Pioneer PR 63 F90 - на 74%, Олл- Стар РН - на 72%, Альянс - на 82%, Тейде 4 на 88%, а сорт Еврофлор уразився хворобою на 96%. Таким чином, шляхом визначення стійкості до фомопсису сортів та гібридів соняшника вдається визначити їх ступінь стійкості до патогенну точніше і за більш короткий термін часу. Процес визначення ступеню стійкості 6 зразків соняшника до фомопсису на інфрачервоному аналізаторі склав 20 хвилин , а способом зараження пікнідами фомопсису (за найближчим аналогом) 75 діб. Запропонований спосіб визначення стійкості соняшника до фомопсису підтверджує експериментальна перевірка, яка здійснювалась при ураженні патогеном сортів та гібридів, отриманих з Інституту генетики АН Республіки Молдова та НВО «Селекція» (м.Бельци, Молдова). Джерела інформації: 1. Вилкова И.А., Шапиро И.Д., Борщова Т.А. Использование инфракрасной спектроскопи для діагностики повреждения и устойчивости зерновок к клопам. // Методы исследований патологических изменений растений. М., «Колос». - 1986. - С.216219. 2. Маслов Ю.И. Статистическая обработка данных биохимических исследований // Методы биохимического анализа растений. Л., 1988. С.163-178. 3. Якуткин В.И. Устойчивость образцов подсолнечника к склеротинии, серой гнили и фомопсису.// Защита растений. - 1991, №5, С.40. 4. Якуткин В.И., Якуткина Т.А., Симон А.Н. Идентификация возбудителя фомопсиса подсолнечника и методи его учета (методические рекомендации). - Санкт-Петербург, 1991г. 24с. 5. Зеля А.Г., Мельник П.О. та ін. Деклараційний патент на корисну модель №17048, МКВ А01С1/00 від 15.09.2006р. Спосіб визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc. Заявлено 16.02.2006р. заявка №u2006015867 / Промислова власність, Бюл. №9. Таблиця 1 Ступінь ураження зразків соняшника фомопсисом, визначений різними способами (2008-2009рр.) № п/п Сорти, гібриди 1. 2. 3. 4. 5. 6. Олбаріл/Pioneer х F-428 Pioneer PR 63 А90 Олл- Стар РН Альянс Тейде Еврофлор Комп’ютерна верстка А. Рябко Ступінь ураження Прямим способом зараженІнфрачервоною спектроскопією, в ня, у балах (найближчий % (M±m) аналог) 2 52,1±0,66 3 74,4±0,66 3 72,2±0,66 3 82,3±0,33 3 88,1±0,66 3 96,3±0,33 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining the sunflower resistance to phomopsis, in particular to phomopsis helianthi munt

Автори англійською

Andriichuk Tetiana Oleksandrivna, Zelia Avrelia Heorhiivna, Melnyk Pavlo Oleksiiovych, Kyryk Mykola Mykolaiovych, Toma Zanfira Heorhiivna

Назва патенту російською

Способ определения стойкости подсолнечника к фомопсису phomopsis helianthi munt

Автори російською

Андрейчук Татьяна Александровна, Зеля Аврелия Георгиевна, Мельник Павло Олексийович, Кирик Николай Николаевич, Тома Занфира Георгиевна

МПК / Мітки

МПК: G01J 3/00, A01H 1/06

Мітки: стійкості, phomopsis, спосіб, визначення, фомопсису, соняшнику, helianthi

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53788-sposib-viznachennya-stijjkosti-sonyashniku-do-fomopsisu-phomopsis-helianthi-munt.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення стійкості соняшнику до фомопсису phomopsis helianthi munt</a>

Подібні патенти