Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дивертикулізації дванадцятипалої кишки при її норицях, що включає виконання стовбурної ваготомії, антрумектомії з гастроентероанастомозом за Ру, дуоденостомії на трубчатому катетері з роздувним балоном, введення полівінілового зонда в низхідний відділ дванадцятипалої кишки, який відрізняється тим, що для формування дуоденостомії трубчатий катетер вводять через мобілізовану круглу зв'язку печінки в норицю культі дванадцятипалої кишки, роздувають балон і підтягують його, а потім фіксують круглу зв'язку печінки кисетним, а потім П-подібним швами до культі дванадцятипалої кишки.

Текст

Спосіб дивертикулізації дванадцятипалої кишки при її норицях, що включає виконання стовбурної ваготомії, антрумектомії з гастроентероанастомозом за Ру, дуоденостомії на трубчатому катетері з роздувним балоном, введення полівінілового зонда в низхідний відділ дванадцятипалої кишки, який відрізняється тим, що для формування дуоденостомії трубчатий катетер вводять через мобілізовану круглу зв'язку печінки в норицю культі дванадцятипалої кишки, роздувають балон і підтягують його, а потім фіксують круглу зв'язку печінки кисетним, а потім П-подібним швами до культі дванадцятипалої кишки. (19) (21) u201002435 (22) 04.03.2010 (24) 27.09.2010 (46) 27.09.2010, Бюл.№ 18, 2010 р. (72) КРИВОРУЧКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ, БОЙКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СИВОЖЕЛІЗОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ТЕСЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ВОВК ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СВІРЕПО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, ТОНКОГЛАС ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ, ГОНЧАРОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА (73) КРИВОРУЧКО ІГОР АНДРІЙОВИЧ, БОЙКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СИВОЖЕЛІЗОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ТЕСЛЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ВОВК ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, СВІРЕПО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ, ТОНКОГ 3 53058 Поставлене завдання вирішується тим, що в способі дивертикулізації дванадцятипалої кишки при її норицях, що включає виконання стовбурної ваготомії, антрумектомії з гастроентероанастомозом за Ру, дуоденостомії на трубчатому катетері з роздувним балоном, введення полівінілового зонду в низхідний відділ дванадцятипалої кишки, згідно з корисною моделлю, для формування дуоденостомії трубчатий катетер вводять через мобілізовану круглу зв'язку печінки в норицю культі дванадцятипалої кишки, роздувають балон і підтягують його, а потім фіксують круглу зв'язку печінки кисетним, а потім П-подібним швами до культі дванадцятипалої кишки. Зміна шляху операції та додаткове прошивання дозволяють забезпечити більш високу міцність та герметизацію культі дванадцятипалої кишки. Спосіб виконують наступним чином. Виконують стовбурну ваготомію, антрумектомію з гастроентероанастомозом за Ру, дуоденостомію на трубчатому катетері з роздувним балоном, вводять полівініловий зонд в низхідний відділ дванадцятипалої кишки, а для формування дуоденостоми трубчатий катетер вводять через мобілі Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 4 зовану круглу зв'язку печінки в норицю культі дванадцятипалої кишки, роздувають балон і підтягують його, а потім фіксують круглу зв'язку печінки кисетним, а потім П-подібним швами до культі дванадцятипалої кишки. Приклад. Хвора 50 років прооперована в клініці після висічення виразки дванадцятипалої кишки з приводу гострої шлункової кровотечі та неспроможності швів. Хворій виконано стовбурну ваготомію, антрумектомію з гастроентероанастомозом за Ру, введено полівініловий зонд в низхідний відділ дванадцятипалої кишки. Для формування дуоденостомії трубчатий катетер вводили через мобілізовану круглу зв'язку печінки в норицю культі дванадцятипалої кишки, після чого роздували балон і підтягували його, а потім фіксували круглу зв'язку печінки кисетним, а потім П-подібним швами до культі дванадцятипалої кишки. Шви зняли на 12 добу. На 14 добу хвору виписано в задовільному стані. Таким чином, виконання способу дивертикулізації дванадцятипалої кишки дозволяє зменшити кількість післяопераційних ускладнень. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for duodenal gut diverticulazation at its fistulas

Автори англійською

Kryvoruchko Ihor Andriiovych, Boiko Valerii Volodymyrovych, SyvozhelizovAndrii Volodymyrovych, Teslenko Serhii Mykolaiovych, Vovk Valerii Anatoliovych, Svirepo Pavlo Vasyliovych, Tonkohlas Oleksandr Arkadiiovych, Honcharova Nataliia Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ дивертикулизации двенадцатиперстной кишки при ее свищах

Автори російською

Криворучко Игорь Андреевич, Бойко Валерий Владимирович, Сивожелизов Андрей Владимирович, Тесленко Сергей Николаевич, Вовк Валерий Анатольевич, Свирепо Павел Васильевич, Тонкоглас Александр Аркадьевич, Гончарова Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/02

Мітки: норицях, дванадцятипалої, дивертикулізації, спосіб, кишки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53058-sposib-divertikulizaci-dvanadcyatipalo-kishki-pri-noricyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дивертикулізації дванадцятипалої кишки при її норицях</a>

Подібні патенти