Процес виявлення порушень андрогенного статусу чоловіків середнього та похилого віку при цукровому діабеті типу 2

Номер патенту: 5293

Опубліковано: 15.02.2005

Автор: Корпачева-Зінич Олеся Вадимівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Процес виявлення порушень андрогенного статусу чоловіків середнього та похилого віку при цукровому діабеті типу 2, що включає визначення рівня загального тестостерону в плазмі крові, який відрізняється тим, що у пацієнта додатково визначають індекс вільного тестостерону та оцінюють інсулінорезистентність і при виявленні підвищених показників інсулінорезистентності відносно норми та при зниженні показників рівня загального та індексу вільного тестостерону відносно вікової норми роблять висновок про патологічне порушення андрогенної функції чоловіків.

Текст

Процес виявлення порушень андрогенного статусу ЧОЛОВІКІВ середнього та похилого віку при цукровому діабеті типу 2, що включає визначення рівня загального тестостерону в плазмі крові, який відрізняється тим, що у пацієнта додатково визначають індекс вільного тестостерону та оцінюють інсулінорезистентність І при виявленні підвищених показників інсулінорезистентності відносно норми та при зниженні показників рівня загального та індексу вільного тестостерону відносно вікової' норми роблять висновок про патологічне порушення андрогенної функції чоловіків. Корисна модель відноситься до медицини, а саме ендокринології і може використовуватись для визначення порушень андрогенів у чоловіків при цукровому діабеті типу 2 (ЦЦ2). Ппоандрогенізація у чоловіків середнього та похилого віку може бути як фізіологічною так і викликаною цукровим діабетом типу 2. Вона супроводжується порушеннями ряду фізіологічних функцій - остеопорозом, ожирінням, загальною слабкістю, еректильною дисфункцією. Визначення характеру порушення андрогенів дає можливість вчасно провести їх корекцію. Відомо, що андрогенну недостатність у чоловіків визначають шляхом дослідження рівня біологічно активного тестостерону в плазмі крові (Трембли P.P., Мореле А. Канадские практические рекомендации по скринингу, мониторингу и лечению мужчин, страдающих от андропаузы и частичной андрогенной недостаточности //Здоровье мужчины." 2002, -№1 -с 31-34). Проте визначення лише цього показника є малоінформативним у чоловіків середнього та похилого віку при ЦД2, оскільки він не свідчить про особливість характеру порушення андрогенної' забезпеченості, що затрудняє її подальшу корекцію. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити процес виявлення порушень андрогенного статусу у чоловіків при цукровому діабеті типу 2 шляхом визначення рівня як андрогенів, так і оцінки інсулінорезистентності, що дозволить під вищити інформативність процесу та надасть можливість вчасно корегувати дані порушення. Поставлена задача вирішується наступним чином1 в процесі, який включає визначення рівня загального тестостерону в плазмі крові, згідно з корисною моделлю, у пацієнта додатково визначають індекс вільного тестостерону та оцінюють інсулінорезистентність і при виявленні підвищених показників інсулінорезистентності відносно норми та при зниженні показників рівня загального та індексу вільного тестостерону відносно вікової' норми роблять висновок про патологічне порушення андрогенної функції чоловіків. До даного рішення автори прийшли, вивчаючи взаємозв'язок між порушенням в андрогенному забезпеченні чоловіків середнього та похилого віку та і н сулі но резистентністю. Доведено, що еректильна дисфункція у чоловіків на тлі ЦД2 включає і порушення секрецГі' андрогенів. Це свідчить про те, що причиною порушень у сексуальній сфері при ЦД2 є не лише судинні або ж нейрогенні механізми, але і гормональні Процес здійснюється наступним чином. Пацієнту з ЦЦ2 після детального збору анамнезу та виявлення скарг, клінічного та лабораторного обстеження, додатково визначають загальний тестостерон (Т), індекс вільного тестостерону (ІВТ) та оцінюють інсулінорезистентність. Загальний Т визначають в плазмі крові радіоімунологічним методом Для визначення індексу вільного Т спочатку радюімунологгчним методом визначають рівень тестостерон-естрадіол зв'язуючого глобуліну СО о З 5293 4 (ТЕЗГ)- По відношенню вмісту загального Т до Оцінку і нсул і но резистентності проводять за ТЕЗГ помноженому на 100 (Т загальний показником HOMA-IR (homeostasis model ЯЕЗГхЮО) обчислюють індекс вільного Т. assessment), який обчислюють за формулою: Інсулін натще(мкОд/мл) Глюкоза натще(ммоль/л) 22,5 троцитів. ЕКГ міграція водія ритму по правому Крім того, також використовують інші показники: передсердю, брадикардія з ЧСС 55уд в 1хв. ГориFIRI (Fasting insulin resistance index), QUICKI зонтальне положення БОС. Ознаки дистрофічних (Quantitative insulin sensitivity check index) та індекс та склеротичних змін в міокарді. Глікемія натще Рейнауда серце при виписці- 6,6ммоль/л, постпрандіальнаПро патологічне порушення свідчать підвище9,6ммоль/л. ні відносно норми показники інсулінорезистентності та зниженні показники рівня загального та індекВизначені показники інсулінорезистентності: су вільного тестостерону відносно вікової норми. HOMA-IR- 7,2, FIR1- 6,48, QUICKI - 0,288, Рейнауд індекс - 1,64. Приклад Визначені показники андрогенної забезпечеХворий М.Д.Б 1928 року народження з діагноності' Т -2,61нмоль, ТЕЗГ-17,67нмоль/л, ІВТ-15 зом цукровий діабет типу 2,звернувся до лікаря Як видно за результатами даних досліджень у відділення клінічної фармакології Інституту ендопацієнта виявлено високий показник інсулінорезикринології та обміну речовин зі скаргами на загастентності HOMA-IR- 7,2 (в нормі нижче 3,5) та льну слабкість, на пекучі болі в ногах, особливо низький показник Т (в нормі вище 12нмоль). вночі, та по типу «перемежаючої кульгавості». Тобто виявлено нефізіологічне порушення анПроведене лабораторне дослідження: Нвдроген ного балансу. 120.Г/Л, ер.- 3,7х1012/л, лейкоц.-7,2хЮ9/л, ШЗЕ16мм/год. ЗАС1 РН- кисле, в.щ - 1012, білокХворому для корекції даних порушень призна0,066г/л, глюкоза - 7,0г/л, ацетон- вщсутн., лейчена додаткова терапія. коц,- 2-7 в п/з, місцями скупчення до 20, ер - відсуЧерез 3 МІСЯЦІ після корекції нормалізувалися тні, слизь - велика кількість, бактерії-відсутні. Гліпоказники глікемії та тестостерону. кемія при поступленні - 16,4ммоль/л. Глікемічний Таким чином даний процес дозволяє виявити профіль. 6,43-10,0-6,88-5,63-6,54ммоль/л. Добова порушення андрогенів у чоловіків при ЦД типу 2 І глюкозурія не виявл., в.щ.- 1017 Креатинін плазвщкоригувати їх відповідною терапією, чим покрами- 0,036ммоль/л, В-лІпопротеїди- 4,19г/л. РВГ: щується самопочуття хворого, і дає можливість ознаки органічного ураження судин н/к з помірним соціально реабілітуватись. Корисна модель рекозниженням кровонаповнення. КПС: форма капілямендується для впровадження як в амбулаторних рів: звивисті, порушення проникливості - помірне, умовах так і в стаціонарних ендокринологічних стадія мікроангіопатій - II з ознаками агрегації еривідділеннях лікарень. HOMA-IR = Комп'ютерна верстка Л Литвиненко Підписне Тираж 37 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вуп. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of detecting abnormalities of the androgenic status in men of middle and elderly age with type ii diabetes

Автори англійською

Korpacheva-Zinych Olesia Vadymivna

Назва патенту російською

Способ обнаружения нарушений андрогенного статуса у мужчин среднего и пожилого возраста при сахарном диабете второго типа

Автори російською

Корпачева-Зинич Олеся Вадимовна

МПК / Мітки

МПК: C07J 1/00, A61P 15/00, C07K 14/47, G01N 33/74, G01N 33/534, G01N 33/68

Мітки: чоловіків, процес, віку, виявлення, діабеті, середнього, статусу, похилого, андрогенного, цукровому, типу, порушень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5293-proces-viyavlennya-porushen-androgennogo-statusu-cholovikiv-serednogo-ta-pokhilogo-viku-pri-cukrovomu-diabeti-tipu-2.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Процес виявлення порушень андрогенного статусу чоловіків середнього та похилого віку при цукровому діабеті типу 2</a>

Подібні патенти