Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин, що включає нагнітання у привибійну зону пласта суміші, ініціювання термореакції, який відрізняється тим, що як суміш використовують алюмінієву пудру та калійну селітру, а як ініціатор термореакції - азотнокислий карбамід або азотну кислоту, причому суміш готують попередньо і нагнітають в інтервал перфорації разом з водою у співвідношенні 1:5.

Текст

Спосіб підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин, що включає нагнітання у привибійну зону пласта суміші, ініціювання термореакції, який відрізняється тим, що як суміш використовують алюмінієву пудру та калійну селітру, а як ініціатор термореакції - азотнокислий карбамід або азотну кислоту, причому суміш готують попередньо і нагнітають в інтервал перфорації разом з водою у співвідношенні 1:5. (19) (21) u201008768 (22) 14.07.2010 (24) 25.08.2010 (46) 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010 р. (72) БУРКИНСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ, БАЛАКІРОВ ЮРІЙ АЙРАПЕТОВИЧ, БРОВЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, ТРАЧЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ (73) БУРКИНСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ, БАЛАКІРОВ ЮРІЙ АЙРАПЕТОВИЧ, БРОВЧУК ВІКТОР 3 52632 Найбільш близьким за суттю та технічним результатом є спосіб підвищення продуктивності свердловини [Патент РФ №2168008, МПК Е21В43/24], що включає розміщення в свердловині суміші палива та окислювача, ініціювання реакції окислення палива за допомогою тепла від свердловинного нагрівача, обраний як найбільш близький аналог. До головних недоліків цього способу можна віднести те, що певні умови свердловини можуть призвести до неможливості ініціювати реакцію або навпаки призвести до детонування горючої суміші. З детонуванням горючої суміші, і як наслідок малим часом протікання реакції основна доля енергії реалізується лише у просторі стовбура свердловини. Продукти горіння не встигають проникнути у пласт. При цьому безпека таких робіт на свердловині підвищена. Можливий викид свердловинної рідни та деформація як стовбура свердловини, так і порід привибійної зони з розвиненням або зони ущільнення, що перешкоджає фільтрації флюїду продуктивного пласта. В основу корисної моделі поставлено завдання створити такий спосіб підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин у якому завдяки гідротепловому впливу досягається зменшення фільтраційних опорів при руху нафти і газу, що призводить до підвищення продуктивності свердловин. Для вирішення завдання запропоновано спосіб підвищення продуктивності нафтових і тазових свердловин, що включає нагнітання у привибійну зону пласта суміші, ініціювання термореакції, у якому згідно корисної моделі як суміш використовують алюмінієву пудру та калійну селітру, а як ініціатор термореакції -азотнокислий карбамід або азотну кислоту, причому суміш готують попередньо і нагнітають в інтервал перфорації разом з водою у співвідношенні 1:5. Суть корисної моделі, що запропонована полягає у створенні в інтервалі вторинного розкриття пласта (кулевої або кумулятивної перфорації) перфорації гідротеплового впливу шляхом локального імпульсу за допомогою так званого «легкого вибуху». За рахунок наявності у свердловині (від гирла до вибою свердловини) нафти і води, створюється імпульс, який локально впливає тільки у тому інтервалі, у який була направлена суміш (алюмінієва пудра та калійна селітра) і ініціатор реакції азотнокислий карбамід або азотна кислота. Крім того, гідротепловий втілив створюється у перфораційних отворах, які раніше не приймали участі у процесах фільтрації та вилучення нафти та газу з ПЗС. Гідродинамічний вплив може у значній мірі перевищувати енергію пластового тиску, а нагрівання привибійної зони пласта в залежності від кількості інгредієнтів впливу може досягати коротКомп’ютерна верстка А. Крижанівський 4 кочасної у імпульсному режимі границі температури 1300-1600 С, що дозволяє розплавляти сольватні відклади. Сила гідротеплового впливу залежить від обраної кількості суміші і ініціатора реакції і регулюється з врахуванням збереження цілісності експлуатаційної колони і цементного кільця за колоною. Для проведення запропонованого способу необхідно виконати наступні технологічні операції: 1. якщо у свердловині с піскова пробка, стовбур свердловини до вибою необхідно промити чистою водою; 2. в інтервал перфорації нагнітають суміш, до складу якої входить алюмінієва пудра і калійна селітра у співвідношенні 1:1 разом з водою, причому співвідношення суміші до води становить 1:5; 3. кількість продавлювальної рідини обирають у залежності від глибини, на яку необхідно ввести суміш; 4. нагнітання азотнокислого карбаміду або азотної кислоти проводять на ту саму глибину, на яку нагнітають суміш з незначною швидкістю насосного агрегату або з невеликими перервами; 5. створення гідрогідротеплового вибуху відбувається за рахунок глухого відлуння і сплескування дзеркальної поверхні статичного рівня рідини у свердловині; 6. до пронесу освоєння і виклику притоку засувки на превентері повинні бути закриті; Розглянемо запропонований спосіб на прикладі. Свердловина глибиною 2000м довгий час знаходилась у простою із-за відсутності притоку нафти в наслідок слабкої проникності колектора і незначних показників пластового тиску та температури. Роботи, що були проведені з стимулювання притоків нафти (соляно-кислотна обробка, ГРП) до притоку пластового флюїду не призвели. Для створення гідротеплового впливу була використана суміш порошків алюмінієвої пудри і калійної селітри (KNO3) у співвідношенні 1:1, а як ініціатор (каталізатор) використовували азотну кислоту (НNO3): 10АІ + 6KNO3 = 6KAlO2 + 3N2 + 2Al2О3 Реакція, що створювалась відбувалась з виділенням тепла, достатнього для розплавлений закам'янілих важких вуглеводнів та гелеобразних, полімерних матеріалів, що були закачані і закам'яніли в процесі обробок свердловин. Запропонована корисна модель дозволяє без тривалих робіт з підземного і капітального ремонту у непрацюючих малодебітних свердловинах покращити стан привибійної зони пластової системи шляхом адресного гідро теплового впливу і зменшення фільтраційних опорів при руху нафти і газу і підвищення продуктивності свердловини. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increase of productive capacity of oil and gas wells

Автори англійською

Burkynskyi Ihor Borysovych, Balakirov Yurii Airapetovych, Brovchuk Viktor Mykolaiovych, Trachevskyi Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ повышения производительности нефтяных и газовых скважин

Автори російською

Буркинский Игорь Борисович, Балакиров Юрий Айрапетович, Бровчук Виктор Николаевич, Трачевский Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/25

Мітки: спосіб, нафтових, підвищення, газових, продуктивності, свердловин

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52632-sposib-pidvishhennya-produktivnosti-naftovikh-i-gazovikh-sverdlovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин</a>

Подібні патенти