Подвійна деротаційна пластина для багатоплощинного малоконтактного накісткового чи субфасціального остеосинтезу багатоскалкових переломів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Подвійна деротаційна пластина для багатоплощинного малоконтактного накісткового чи субфасціального остеосинтезу багатоскалкових переломів, що виконана у вигляді багатоцільового накісткового фіксатора, яка відрізняється тим, що багатоцільовий накістковий фіксатор виконаний у вигляді накісткової кутоподібної пластини з комбінованими отворами, кожний з яких має по дві колоподібні частини: одна - з більшим діаметром та великим кроком різьби,а друга - меншого діаметра і з меншим кроком різьби, в комбіновані отвори загвинчуються спеціальні гвинти з різними діаметрами та кроком різьби з можливістю регулювання відстані між корпусом пластини та поверхнею пошкодженої кістки.

Текст

Подвійна деротаційна пластина для багатоплощинного малоконтактного накісткового чи субфасціального остеосинтезу багатоскалкових переломів, що виконана у вигляді багатоцільового накісткового фіксатора, яка відрізняється тим, що багатоцільовий накістковий фіксатор виконаний у вигляді накісткової кутоподібної пластини з комбінованими отворами, кожний з яких має по дві колоподібні частини: одна - з більшим діаметром та великим кроком різьби, а друга - меншого діаметра і з меншим кроком різьби, в комбіновані отвори загвинчуються спеціальні гвинти з різними діаметрами та кроком різьби з можливістю регулювання відстані між корпусом пластини та поверхнею пошкодженої кістки. (19) (21) u201007618 (22) 18.06.2010 (24) 25.08.2010 (46) 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010 р. (72) РУБЛЕНИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, ВАСЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, БІЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВАСИЛЬЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, БРАГАРЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, ЗІНЧЕНКО ЕДУАРД ІГОРЕВИЧ (73) РУБЛЕНИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ, ВАСЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, БІЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, ВАСИЛЬЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ, БРАГАРЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, ЗІНЧЕНКО ЕДУАРД ІГОРЕВИЧ 3 своїй довжині 2 частини: нижню - з меншим діаметром та малим кроком різьби та верхню - з більшим діаметром та з великим кроком різьби. При необхідності здійснення накісткового остеосинтезу використовується частина 4 комбінованих отворів, при цьому застосовуються звичайні гвинти для накісткового остеосинтезу, діаметр та крок різьби яких співпадає з відповідними геометричними параметрами різьби частини 4. При необхідності здійснення субфасціального багатоплощинного остеосинтезу використовуються спеціальні фіксуючі гвинти 5, які вкручуються у частину 3 комбінованого отвору. Пластина 1 за допомогою хірургічного затискача, гачка, пінцета, які підкладаються між пластиною 1 та кісткою 6, встановлюється на певній відстані від поверхні кістки. Ця відстань разом із товщиною пластини дорівнює довжині тієї частини гвинта, яка має більший діаметр та великий крок різьби. Довжина різьбової частини гвинта 5 з меншим діаметром та малим кроком різьби дорівнює діаметру кістки 6, яка синтезується за допомогою накісткової пластини 1. При завершенні вкручування фіксуючого гвинта в пластину та кістку при створенні субфасціального остеосинтезу верхня ділянка різьбової частини гвинта опиняється доведеною впритул до зовнішньої поверхні кістки, а різьбова частина з меншим діаметром проходить скрізь обидва шари кортикальної речовини кістки, міцно з'єднуючи при цьому зламану кістку з плас Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 52620 4 тиною, яка розташовується паралельно боковій поверхні кістки на деякій відстані від неї. Відстань між кісткою та субфасціально встановленою пластиною забезпечує вільне кровопостачання до зони перелому, що суттєво сприяє якісному перебігу процесу зрощення відламків та утворення кісткового мозоля. Запропоновано пристрій для створення накісткового або субфасціального багатоплощинного компресійного остеосинтезу багато скалкових переломів, який дозволяє, порівняно з відомими прототипами: 1. Здійснювати багатоплощинний компресійний накістковий або субфасціальний остеосинтез, що дозволяє в залежності від медичних показань реалізовувати за допомогою однієї і тієї ж самої конструкції два різних види фіксацій. 2. Застосування комбінованих отворів на кістковій пластині з різною різьбою дозволяє отримати більш стабільний та жорсткий остеосинтез переломів з численними уламками порівняно із звичайними відомими накістковими конструкціями, що сприяє створенню більш сприятливих умов для зрощення кістки. 3. Використання спеціальних гвинтів з різними діаметрами та кроком різьби дозволяє регулювати відстань між корпусом пластини та поверхнею пошкодженої кістки, що забезпечує сприятливий перебіг репаративних процесів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Double derotational plate for multiplanar low-contact supraosteal or subfascial osteosynthesis of multiple comminuted fracture

Автори англійською

Rublenyk Ivan Mykhailovych, Vasiuk Volodymyr Leonidovych, Bilyk Serhii Viktorovych, Vasylchyshyn Yaroslav Mykolaiovych, Brahar Oleksandr Anatoliiovych, Zinchenko Eduard Ihorevych

Назва патенту російською

Двойная деротационная пластина для многоплоскостного малоконтактного накостного или субфасциального остеосинтеза многооскольчатых переломов

Автори російською

Рубленик Иван Михайлович, Васюк Владимир Леонидович, Билык Сергей Викторович, Васильчишин Ярослав Николаевич, Брагарь Александр Анатольевич, Зинченко Эдуард Игоревич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: подвійна, деротаційна, переломів, пластина, багатоскалкових, субфасціального, накісткового, малоконтактного, остеосинтезу, багатоплощинного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52620-podvijjna-derotacijjna-plastina-dlya-bagatoploshhinnogo-malokontaktnogo-nakistkovogo-chi-subfascialnogo-osteosintezu-bagatoskalkovikh-perelomiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Подвійна деротаційна пластина для багатоплощинного малоконтактного накісткового чи субфасціального остеосинтезу багатоскалкових переломів</a>

Подібні патенти