Система утилізації сонячного випромінювання

Номер патенту: 52617

Опубліковано: 25.08.2010

Автор: Рабінович Михайло Давидович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система утилізації сонячного випромінювання, яка складається з сонячних колекторів і горизонтальних світловідбивних рефлекторів, яка відрізняється тим, що містить додаткові похилі світловідбивні рефлектори, розташовані під кутом від 91 до 179° до горизонтальних світловідбивних рефлекторів.

2. Система утилізації сонячного випромінювання за пунктом 1, яка відрізняється тим, що сонячні колектори можуть бути односторонніми та/або двосторонніми.

Текст

1. Система утилізації сонячного випромінювання, яка складається з сонячних колекторів і горизонтальних світловідбивних рефлекторів, яка 3 52617 4 Технічним результатом корисної моделі є підсонячну радіацію на лицьову поверхню двостовищення потоку сонячного випромінювання, яке роннього колектора (6), встановлені похилі світлопадає і поглинається сонячними колекторами, що відбивні рефлектори (5), що відбивають сонячне відповідно призводить до підвищення ефективносвипромінювання на задню поверхню двосторонті сонячних колекторів, збільшення енерговіддачі і нього колектору (6). Таке розташування колекторів здешевлення одержуваної енергії. і рефлекторів ще більше здешевлює конструкцію Втілення винаходу показано на наступних фісистеми утилізації сонячного випромінювання, гурах. економить площу зайняту системою і підвищує її На Фіг. 1 - показане звичайне розташування віддачу. односторонніх сонячних колекторів рядами, згідно Відстані між рядами сонячних колекторів і відз рівнем техніки. бивачами, а також кути нахилу сонячних колектоНа Фіг. 2 - показане розташування односторів і відбивачів залежать від широти місцевості, ронніх колекторів згідно з винаходом. кута нахилу площини розміщення та сезонності На Фіг. 3 - показане розташування двосторонроботи сонячної енергетичної установки. ніх колекторів згідно з винаходом. Розроблена система утилізації сонячного виПри звичайному розташуванні односторонніх промінювання працює наступним чином - на додаколекторів (1) рядами, як показано на Фіг. 1, гориток до сонячної радіації, яка потрапляє безпосезонтально до них розташовують світловідбивні редньо на лицьову поверхню колектора і рефлектори (2), що спрямовують відбите сонячне відбивається на неї від горизонтального світловідвипромінювання на поверхні колекторів. бивного рефлектора на солнцеприймальні поверЗгідно з винаходом на додаток до горизонтахні колекторів потрапляє сонячна радіація, відбита льних світловідбивних рефлекторів (2) система від похилих світловідбивних рефлекторів і яка вімістить додаткові похилі світловідбивні рефлектодображається на лицьову поверхню односторонри (3), що розташовані під кутом від 91 до 179° до нього сонячного колектора або лицьову і тильну горизонтальних світловідбивних рефлекторів (2). поверхні двостороннього сонячного колектора, При цьому, світловідбивні рефлектори (3) встанозабезпечуючи поглинання більшої кількості сонячвлюються на місце вилучених колекторів (4) зденого випромінювання. шевлюючи таким чином конструкцію системи утиЗапропонована система утилізації сонячного лізації сонячного випромінювання, як показано на випромінювання дозволяє значно підвищити відФіг. 2. дачу сонячних колекторів, зменшити їх кількість, а Як втілення корисної моделі, деякі одностовідповідно і витрати на їх виготовлення і встановронні колектори (1) можуть бути замінені двостолення, забезпечує більш раціональне використанронніми колекторами (6), як показано на Фіг. 3, де ня робочої площі і дозволяє зменшити собівартість замість вилучених колекторів (4), на додаток до виробляємої енергії. світловідбивних рефлекторів (3), які відбивають Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for utilization of solar radiation

Автори англійською

Rabinovych Mykhailo Davydovych

Назва патенту російською

Система утилизации солнечного излучения

Автори російською

Рабинович Михаил Давидович

МПК / Мітки

МПК: F24J 2/00

Мітки: сонячного, утилізації, система, випромінювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52617-sistema-utilizaci-sonyachnogo-viprominyuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система утилізації сонячного випромінювання</a>

Подібні патенти