Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування дефектів та деформацій кісткової тканини, що включає відшаровування слизово-окісного клаптя, кюретаж дефекту кістки, видалення патологічних грануляцій, внесення в дефект кістки суміші для заповнення кісткового дефекту та ушивання рани, який відрізняється тим, що як суміш для заповнення кісткового дефекту застосовують суміш маси "ББ-Форвард", замішаної на компонентах крові-плазмі та формових елементах крові у співвідношенні 10:1.

Текст

Спосіб лікування дефектів та деформацій кісткової тканини, що включає відшаровування слизово-окісного клаптя, кюретаж дефекту кістки, видалення патологічних грануляцій, внесення в дефект кістки суміші для заповнення кісткового дефекту та ушивання рани, який відрізняється тим, що як суміш для заповнення кісткового дефекту застосовують суміш маси "ББ-Форвард", замішаної на компонентах крові-плазмі та формових елементах крові у співвідношенні 10:1. (19) (21) u201006556 (22) 31.05.2010 (24) 25.08.2010 (46) 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010 р. (72) БОРН ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, БУНЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕРЕДКОВ КОСТЯНТИН ЯКОВИЧ, ПЕРЕДКОВА МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 3 52611 Це є доцільним, зважаючи на фізико-хімічні особливості компонентів маси «ББ-Форвард». У зв'язку з такою особливістю маси «ББ-Форвард» в запропонований спосіб являється досить актуальним та ефективним у хірургічній практиці, оскільки штучна кістка - один із самих сучасних, популярних видів лікувальних впливів, які дають відчутний ефект уже в найближчий час після їх проведення. Отже, запропонований спосіб має такі переваги: - відновлення анатомічної структури та форми кісткового дефекту; - надійна остоінтеграція суміші та послідуюча регенерація кісткової тканини в зоні дефекту; - відсутність ускладнень у вигляді алергічних реакцій; - відсутність запальних ускладнень; - відсутність реакцій відторгнення трансплантату; - відсутність токсичних реакцій. Спосіб здійснюють наступним чином: під місцевою анестезією проводять відшаровування слизово-окісного клаптя, кюретаж дефекту кістки, видалення патологічних грануляцій. В дефект кістки вноситься суміш маси «ББ-Форвард», замішаної на компонентах крові (плазми та формових елементах крові у співвідношенні 10:1), повністю заповнюється кістковий дефект. Рану ушивають наглухо. Приклад конкретного використання способу: Хворий «А», 61 рік, історія хвороби №0235 від 25.02.2010р. звернувся в лікарню №12 м.Києва з скаргами на дефект альвеолярного паростка верхньої щелепи після атипового видалення 25-го зуба. Діагноз: посттравматичний дефект альвеолярного паростка верхньої щелепи в ділянці вида Комп’ютерна верстка А. Рябко 4 леного 25 зуба. Зроблено: під місцевою анестезією проведено відшаровування слизово-окісного клаптя, проведено кюретаж дефекту кістки, видалено патологічні грануляції. В дефект кістки внесена суміш маси «ББ-Форвард», замішаної на компонентах крові (плазми та формових елементах крові у співвідношенні 10:1), яка повністю заповнила кістковий дефект. Рану ушито наглухо. Контрольний огляд через 7 днів: рана загоїлась первинним натягом, набряк копіювався, зняті шви; контрольний огляд через 3 місяці. Дефект альвеолярного паростка верхньої щелепи відсутній, консистенція підсадженої маси «ББ-Форвард» тверда на дотик в межах анатомічного контуру альвеолярного паростка. Спосіб, що заявляється, був апробований на кафедрі щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця на базі 12-ї клінічної лікарні м.Києва. За період з 25.02.10р. по 25.05.10р. за запропонованим способом прооперовано 32 людини з позитивним результатом. Середній термін лікування скоротився на 30-70% (від 2,5 до 3-ох місяців). Література: 1. Вернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области. - М: Медицина, 1999. - 445с. 2. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Под. ред. В.М. Безрукова, Т.Г. Робустовой. - Том 1, 2. - М.: Медицина, 2000. - Т.1. - 772с. Т.2. - 488с. 3. Сабо Д. Хирургия полости рта и челюстнолицевой области. - К.: Книга плюс, 2005. - 302с. 4. А.А. Тимофеев, Руководство по челюстнолицевой хирургии и хирургической стоматологи, г.Киев, 1999г., с.142. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating defects and deformities of bone tissue

Автори англійською

Born Yevhen Eduardovych, Bun Yurii Mykolaiiovych, Peredkov Kostiantyn Yakovych, Peredkova Maryna Kostiantynivna

Назва патенту російською

Способ лечения дефектов и деформаций костной ткани

Автори російською

Борн Евгений Эдуардович, Бунь Юрий Николаевич, Передков Константин Яковлевич, Передкова Марина Константиновна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: тканини, дефектів, деформацій, лікування, кісткової, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52611-sposib-likuvannya-defektiv-ta-deformacijj-kistkovo-tkanini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування дефектів та деформацій кісткової тканини</a>

Подібні патенти