Фізіологічна живильна рідина для пластифікації сипучої штучної кістки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фізіологічна живильна рідина для пластифікації сипучої штучної кістки, що замішана з остеотропної маси, яка відрізняється тим, що додатково містить суцільну кров пацієнта, центрифуговану на швидкості 3000 об/хв з експозицією 30 хвилин та розділену на плазму і формові елементи крові, змішані у співвідношенні 10/1.

Текст

Фізіологічна живильна рідина для пластифікації сипучої штучної кістки, що замішана з остеотропної маси, яка відрізняється тим, що додатково містить суцільну кров пацієнта, центрифуговану на швидкості 3000об/хв з експозицією 30 хвилин та розділену на плазму і формові елементи крові, змішані у співвідношенні 10/1. (19) (21) u201006555 (22) 31.05.2010 (24) 25.08.2010 (46) 25.08.2010, Бюл.№ 16, 2010 р. (72) БОРН ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ, БУНЬ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ПЕРЕДКОВ КОСТЯНТИН ЯКОВИЧ, ПЕРЕДКОВА МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 3 52610 нення дефекту кістки на стерильному предметному склі проводять змішування сухої, стерильної маси «ББ - Форвард» з живильною фізіологічною рідиною до оптимальної консистенції останньої. Запропонований склад і консистенція вказаної суміші забезпечує олігодинамічну, остеоіндуктивну, остеотропну та регенеративну дію на тканини кістки. Як показали клінічні дослідження, що були проведені на кафедрі щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, застосування фізіологічної живильної рідини для пластифікації штучної кістки створює необхідну консистенцію Комп’ютерна верстка О. Рябко 4 штучної кістки, що в свою чергу сприяє оптимізації приживлення маси «ББ - Форвард». Література: 1. Ю.И. Вернадский Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области, г.Киев, 1985, с.393. 2. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии / Под. ред. В.М. Безрукова, Т.Г. Робустовой. - Том 1, 2. - М.: Медицина, 2000. - Т.1. - 772с. Т.2. - 488с. 3. Сабо Д. Хирургия полости рта и челюстнолицевой области. - К.: Книга плюс, 2005. - 302с. 4. А.А. Тимофеев Руководство по челюстнолицевой хирургии и хирургической стоматологи, г.Киев, 1999г., с.142. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Physiological nutrient medium for plasticization of friable artificial bone

Автори англійською

Born Yevhen Eduardovych, Bun Yurii Mykolaiiovych, Peredkov Kostiantyn Yakovych, Peredkova Maryna Kostiantynivna

Назва патенту російською

Физиологическая питательная жидкость для пластификации сыпучей искусственной кости

Автори російською

Борн Евгений Эдуардович, Бунь Юрий Николаевич, Передков Константин Яковлевич, Передкова Марина Константиновна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/14

Мітки: сипучої, фізіологічна, живильна, пластифікації, кістки, штучної, рідина

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52610-fiziologichna-zhivilna-ridina-dlya-plastifikaci-sipucho-shtuchno-kistki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фізіологічна живильна рідина для пластифікації сипучої штучної кістки</a>

Подібні патенти