Спосіб хірургічного лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок

Номер патенту: 52598

Опубліковано: 25.08.2010

Автори: Шепетько Олександр Євгенович, Шепетько Євген Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок, що включає селективну ваготомію, антрумектомію, транспапілярне трансєюнальне зовнішнє кероване дренування холедоху, формування гастроентероанастомозу та ентероентероанастомозу за Брауном, який відрізняється тим, що виконують папілосфінктеротомію із папілосфінктеропластикою, транспапілярне трансдуоденальне зовнішнє кероване дренування холедоху з виведенням дренажу назовні після реімплантації зони великого дуоденального сосочка в дванадцятипалу кишку, формують гастроентероанастомоз на короткій петлі за Гофмейстером-Фінстерером.

Текст

Спосіб хірургічного лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок, що включає селективну ваготомію, антрумектомію, 3 52598 та ентероентероанастомозу за Брауном, згідно корисної моделі виконують папілосфінктеротомію із папілосфінктеропластикою, транспапілярне трансдуоденальне зовнішнє кероване дренування холедоха з виведенням дренажу назовні після реімплантації зони великого дуоденального сосочка в дванадцятипалу кишку, формують гастроентероанастомоз на короткій петлі за Гофмейстером-Фінстерером. Відмінною рисою запропонованого способу є папілосфінктеротомія із папілосфінктеропластикою, транспапілярне дренування великого дуоденального сосочка з виведенням дренажу трансдуоденально назовні після реімплантації зони великого дудоденального сосочка в дванадцятипалу кишку, формування гастроентероанастомозу на короткій петлі за Гофмейстером-Фінстерером. Наявність вказаних відмінних ознак способу, що пропонується, у порівнянні з прототипом, є основою для того, щоб заявити його як корисну модель. Спосіб пояснюється графічно: Фіг.1 - антрумектомія, де 1 - навколососочкова виразка, 2 - великий дуоденальний сосочок; Фіг.2 - папілосфінктеротомія із папіллосфінктеропластикою, транспапілярне трансдуоденальне кероване дренування холедоха, де 3 - папілосфінктеропластика, 4 - транспапілярне дренування, 5 перфорований дренаж, 6 - трансдуоденальне дренування; Фіг.3 - реімплантація ВДС у ДПК, виведення транспапілярного дренажу холедоха у вигляді трансдуоденального керованого назовні, ушивання кукси ДПК над зоною реімплантації, де 7 - реімплантація ВДС у ДПК, 4 - транспапілярне дренування, 5 - перфорований дренаж, 6 трансдуоденальне дренування; Фіг.4 - селективна ваготомія, формування гастроєюноанастомозу на короткій петлі за Гофмейстером-Фінстерером, холецистектомія, дренування холедоха за Піковським, де 8 - селективна ваготомія, 9 - гастроєюноанастомоз, 10 - дренування холедоха за Піковським. Комп’ютерна верстка Л.Купенко 4 Спосіб виконується таким чином: після лапаротомії визначають локалізацію дуоденальної виразки і при виявленні папілярного розташування виразки (1) із залученням у виразковий процес ВДС (2) виконують дуоденотомію на цьому рівні, мобілізацію антрального відділу шлунка та антрумектомію (Фіг.1), виконують папілосфінктеротомію і папілосфінктеропластику (3) із застосуванням атравматичного шовного матеріалу, транспапілярне дренування (4) холедоха перфорованим дренажем (5), виводять дренаж (5) назовні транс дуоденально (6) (Фіг.2); ушивають куксу (7) ДПК над зоною реімплантованого ВДС і транспапілярного дренування (Фіг.3); виконують селективну ваготомію (8), формують гастроєюноанастомоз на короткій петлі за ГофмейстеромФінстерером (9), виконують холецистектомію з дренуванням холедоха за Псковським (10) (Фіг.4). За способом, що заявляється, оперовано 7 хворих, а за способом прототипом - 3. У жодному випадку не розвився післяопераційний панкреатит, жовтяниця або неспроможність швів в зоні реімплантації ВДС. Був відсутні дуодено-біліарний рефлюкс та рефлюкс-гастрит. Запропонований спосіб відрізняється наявністю зовнішнього транспапілярного трансдуоденального керованого дренажу холедоха, реімплантацією зони ВДС в ДПК. Переваги корисної моделі полягають у підвищенні надійності швів в зоні реімплантації ВДС в ДПК, профілактиці розвитку післяопераційного панкреатиту, холангіту і перитоніту. Спосіб рекомендується до застосування в хірургічних гастроентерологічних клініках, хірургічних відділеннях міських, обласних лікарень, Центрах по наданню допомоги хворим зі шлунково-кишковими кровотечами. Перелік використаної літератури: 1. Шалимов А.А., Полупан В.Н. Атлас операций на пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке.-М.: Медицина, 1975.-304 с. 2. Шепетько Є.М. Спосіб хірургічного лікування навколососочкових виразок дванадцятипалої кишки // Патент України №23123 А від 30.06.98р. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of complicated peripapillary duodenal ulcer

Автори англійською

Shepetko Yevhen Mykolaiovych, Shepetko Oleksandr Yevhenovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения осложненных околососочковых дуоденальных язв

Автори російською

Шепетько Евгений Николаевич, Шепетько Александр Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: хірургічного, лікування, виразок, навколососочкових, ускладнених, спосіб, дуоденальних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52598-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-uskladnenikh-navkolososochkovikh-duodenalnikh-virazok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок</a>

Подібні патенти