Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку, що містить основу, на якій встановлено кулісу та важіль, траверзу, встановлену на важелі та кінематично з'єднану з кулісою за допомогою діади повзунів, який відрізняється тим, що додатково оснащений парою зубчастих коліс з внутрішнім зачепленням та Т-подібним повзуном, за допомогою якого траверза з'єднана з важелем, зубчасті колеса встановлені на основі, при цьому більше зубчасте колесо жорстко з'єднане з кулісою, вісь якого проходить крізь його центр, а менше зубчасте колесо жорстко з'єднане з важелем, вісь якого проходить крізь центр меншого зубчастого колеса.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку, що містить основу, на якій встановлено кулісу та важіль, траверзу, встанов 3 52143 На кресленні приведена кінематична схема пристрою. Пристрій містить основу 1, на якій закріплена, з можливістю обертання, пара зубчастих коліс 2 та 3 з внутрішнім зачепленням, до великого зубчастого колеса 2 жорстко кріпиться куліса 4, вісь якої проходить крізь центр обертання (т.О) зубчастого колеса 2, а до меншого зубчастого колеса 3 жорстко кріпиться важіль 5, вісь якого проходить крізь центр обертання (т.О1) зубчастого колеса 3. Траверза 7 закріплена на важелі 5 за допомогою Тподібного повзуна 6. Положення Т-образного повзуна 6 на важелі 5 можливо регулювати за допомогою стопорного гвинта 8 (т.А). Траверза 7 з'єднана з кулісою 4 за допомогою діади повзунів 9 (т.В). Передаточне відношення пари зубчастих коліс - U2.3 = 2. Пристрій дозволяє відтворювати любу цисоїдальну криву 3-го порядку, згідно рівняння a cos 2 b O cos (1) де: O - радіус вектор, що відтворює криву; - кут обертання куліси 4; а - міжцентрова відстань; b - регулюєма відстань траверзи 7 від центра обертання важеля 5. Комп’ютерна верстка І.Скворцова 4 Таким чином, при різних значеннях b, пристрій має можливість відтворювати любу цисоїдальну криву третього порядку, наприклад відомі при: b = а - відтворюється цисоїда Діоклеса; b = 0 - відтворюється строфоїда; 1 b a 2 - відтворюється трисектриса Маклорена; b=-a - відтворюється коло; b = - 2а -відтворюється криваЛонгшама; b = -3а - відтворюється супутниця цисоїди Діоклеса. Пристрій працює наступним чином: В залежності від характеру кривої, фіксуємо Тподібний повзун 6 за допомогою стопорного гвинта 8 на заданій відстані на важелі 5, від центру обертання (т.О1) зубчастого колеса 3 (О1 -А=b). При обертанні пари зубчастих коліс 2 і 3, повертається куліса 4, при цьому траверза 7 отримує рух від важеля 5. При взаємному русі траверзи 7 та куліси 4 отримує рух діада повзунів 9, та враховуючи те, що передаточне відношення між колесами U2.3 = 2 , пишучий пристрій вмонтований в діаду повзунів 9 (на кресленні не показано) т.В, відтворює криву по рівнянню (1). Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing instrument for reproduction of cubic curves

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения кривых третьего порядка

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: пристрій, порядку, третього, кривих, креслярський, відтворення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-52143-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-krivikh-tretogo-poryadku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення кривих третього порядку</a>

Подібні патенти