Спосіб одержання розчину гіпохлориту натрію з використанням хлориду кальцію

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання гіпохлориту натрію з використанням хлориду кальцію шляхом хлорування гідроокису натрію, який відрізняється тим, що хлор отримують шляхом обробки хлориду кальцію сірчаною або азотною кислотою у присутності двооксиду мангану.

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11) 51481 (13) U (51) МПК (2009) C01B 11/00 C01D 13/00 C25B 1/00 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС видається під відповідальність власника патенту ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ (54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ РОЗЧИНУ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ХЛОРИДУ КАЛЬЦІЮ 1 2 (13) 51481 (11) клад, сірчаною кислотою, у присутності окислювача по реакції: СаСl2 + 2H2SO4 + МnО2 = Сl2 + CaSO4 + MnSO4 + 2Н2О Далі з розчину сульфату мангану регенерують окислювач: MnSO4 + 2NH4OH + 0,5О2 = MnO2 + (NH4)2SO4 + Н2О Отриманий хлор-газ уловлюють розчином лугу і отримують гіпохлорит натрію: Сl2 + 2NaOH = NaOCl + NaCl + Н2О Наприклад: у реактор 500 мл додають 111 гр. СаСl2, 90 гр. МnО2 і поступово доливають 200 гр. 98 %-ї сірчаної кислоти при перемішуванні і підігріві на протязі години до температури 120-140 ºС по мірі відділення хлор-газу. Цей газ уловлюють розчином лугу. З маточнику відділяють гіпс, а розчин обробляють киснем повітря у лужному середовищі з отриманням двооксиду мангану та сульфату амонію - мінерального добрива. Таким чином, запропонована корисна модель дає можливість використати хлорид кальцію як сировину у процесі отримання гіпохлориту натрію хімічним методом і забезпечити виробництво соди у перспективі великим ринком збуту своїх відходів, які стають вже товаром у будівництві. На виробництво 1 т розчину гіпохлориту натрію (185 г/л активного хлору) потрібно 0,162 т хлору (тобто СаСl2 0,253 т) і 0,19 т лугу. Література: 1. Л.М. Якименко, М.И. Пасманик, «Справочник по производству хлора, каустической соды и основних хлорпродуктов», Москва, Химия, 1976 г., с. 437. UA Корисна модель відноситься до хімічної промисловості. Житлово-комунальному господарству потрібен розчин гіпохлориту натрію для очищування питної води. Гіпохлорит натрію отримують шляхом електролізу [1, 2]. На отримання 1 кг активного хлору потрібно 6,5 кВт.*год. і хлориду натрію 12-14 кг. Але і електроенергія і сіль стають в Україні дефіцитом. При електролізі гіпохлорит отримують по реакції: Сl2 + 2NaOH = NaOCl + NaCl + Н2О. Гіпохлорит натрію можна отримати і хімічним методом по цій же реакції. Для цього потрібен хлор і луг. Хлор теж отримують шляхом електролізу. Тому ні хімічний метод, ні електролітичний метод отримання гіпохлориту натрію не поширюються. Автори поставили задачу: знайти більш дешевий спосіб отримання гіпохлориту натрію. Для вирішення завдання запропоновано спосіб отримання гіпохлориту натрію з використанням хлориду кальцію шляхом хлорування гідроокису натрію, у якому хлор для цього процесу отримують шляхом обробки хлориду кальцію сірчаною або азотною кислотами у присутності двооксиду мангану. Самим дешевим неорганічним хлоридом є хлористий кальцій - відхід у виробництві соди. Тепер поставлена задача вирішується. Якщо хлорид кальцію використати у якості сировини для отримання хлор-газу, з якого отримати гіпохлорит натрію хімічним методом. Технічний результат досягається при обробці хлориду кальцію неорганічною кислотою, напри U (73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ (57) Спосіб отримання гіпохлориту натрію з використанням хлориду кальцію шляхом хлорування гідроокису натрію, який відрізняється тим, що хлор отримують шляхом обробки хлориду кальцію сірчаною або азотною кислотою у присутності двооксиду мангану. (19) (21) a200908332 (22) 06.08.2009 (24) 26.07.2010 (46) 26.07.2010, Бюл.№ 14, 2010 р. (72) БІЛОКІНЬ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, ПЕТРОЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ 3 51481 2. Н.П. Федотьев, А.Ф. Алабышев, А.Л. Ротинян, П.М. Вячеславов, П.Б. Животинский, А.А. Гальбек, «Прикладная электрохимия» под редак Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 цией Н.П. Федотьєва., Химия, Ленинградское отд. 1967 г., с. 600. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of sodium hypochlorite solution using calcium chloride

Автори англійською

Bilokin Yevhen Mykolaiovych, Dulnev Petro Heorhiiovych, Petrochenkov Valentyn Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ получения раствора гипохлорита натрия с использованием хлорида кальция

Автори російською

Билокинь Евгений Николаевич, Дульнев Петр Георгиевич, Петроченков Валентин Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: C01D 13/00, C01B 11/00, C25B 1/00

Мітки: гіпохлориту, кальцію, розчину, хлориду, натрію, одержання, спосіб, використанням

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-51481-sposib-oderzhannya-rozchinu-gipokhloritu-natriyu-z-vikoristannyam-khloridu-kalciyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання розчину гіпохлориту натрію з використанням хлориду кальцію</a>

Подібні патенти