Номер патенту: 51016

Опубліковано: 25.06.2010

Автори: Шаповалова Олена Юріївна, Бойко Тетяна Анатоліївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки типу колагенових волокон, який включає заливку фрагментів нирки, що розвивається, в парафін, приготування гістологічних зрізів, наступне забарвлення з реактивами, який відрізняється тим, що наносять на зрізи лектини окуня і омели білої, кон'юговані з пероксидазою хріну, які попередньо розводять у забуференому ізотонічному розчині, потім проводять інкубацію протягом однієї години при кімнатній температурі, далі наносять діамінобензидин, промивають в дистиляті і визначають наявність колагенових волокон.

Текст

Спосіб оцінки типу колагенових волокон, який включає заливку фрагментів нирки, що розвива 3 51016 вуглеводні детермінанти альфа-L-фукози - рецептори лектину окуня та властиві колагену третього типу, вуглеводні детермінанти N-ацетил-Dгалактозаміну - рецептори лектину омели білої, виявити присутність колагену першого і третього типу в складі волокнистої строми обох нирок швидко і точно, проведення інкубації одним етапом дозволяє скоротити час реакції, а використання більш простих розчинів дозволяє Спосіб оцінки типу колагенових волокон заключається в наступному. Виявлення колагену першого і третього типу в мезо- і метанефросі ембріонів людини, що розвивається, із застосуванням лектинів окуня і омели білої. Цілий маленький ембріон або фрагмент первинної або кінцевої нирки, що розвивається, фіксують 10%-м нейтральним формаліном не менш 12 годин; потім проводиться проводка в спиртах зростаючої концентрації - 70% - 20хвил., 80% 20хвил., 96% І - 15хвил. і 96% II - 15хвил.; потім проводка по ксилолам - І, II ксилол по 5хвил. і III ксилол - 10хвил., після чого проводять заливку в парафін. Зрізи виконують на мікротомі для світлової мікроскопії товщиною 5-7мкм. Парафінові зрізи наносять на скельця без овальбуміну і висушують в термостаті протягом 48-72 годин при температурі 42°-45°С. Депарафінізацію здійснюють в двох ксилолах, після чого проводять дегідратацію в спиртах. Потім препарати переносять в забуферений ізотонічний розчин ЗІР (8г NaCL, 0,2г KCL, 1г Na2PO4×12H2O і 0,1M Na2PO4) при рН 7,4. Кон'югат лектину з пероксидазою разбавляют ЗІР і наносять на зрізи при кімнатній температурі протягом 45-60хвил. Розведення здійснюють у концентрації згідно паспорта лектинів. Після цього препарати, поміщені в темну камеру, оброблюють тричі в ЗІР по 5хвил., а потім в ЗІР з 0,005%-м 3,3'-діамінобензидином і 0,015%-м Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 4 Н2О2 протягом 0,5-5хвил. Потім препарати промивають дистильованою водою, проводять дегідратацію в спиртах зростаючої концентрації і заключають в канадський бальзам. Інкубацію в забуференийй ізотонічний розчин проводять протягом однієї години при кімнатній температурі, далі наносять діамінобензидин, промивають в дистиляті, Спосіб ілюструється наступним прикладом його виконання. Приклад. Для дослідження був використаний фрагмент нирки, що розвивається. Запропонованим способом була проведена оцінка типу колагенових волокон Аналіз одержаних результатів показав, що коричнева бензидинова мітка з'являється на колагенових волокнах першого типу - рецептори лектину окуня і колагенових волокнах третього типу - рецептори лектину омели білої волокнистої строми мезо- і метанефросу. Співвідношення колагенових волокон першого типу і колагенових волокон третього типу у розвинутому мезонефросі становить 2,6:6,1. У волокнистій стромі кінцевої нирки, що розвивається, співвідношення колагенових волокон першого і третього типу дорівнює 2,8:6,4. Даний спосіб не вимагає додаткових матеріальних витрат порівняно зі способом-прототипом, використовують реактиви з більш низькою вартістю, без застосування складної апаратури. Використання способу підвищує точність оцінки присутності колагену першого і третього типу в складі волокнистої строми мезо- і метанефросу ембріонів людини, що розвивається, та швидкість проведення реакції для діагностики аномалій розвитку нирки у ранніх зародків людини. Заявляємий спосіб простий та інформативний, легко виконується в умовах лектиногістохімічної лабораторії. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing type of collagenous fibers

Автори англійською

Boiko Tetiana Anatoliivna, Shapovalova Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Способ оценки типа коллагеновых волокон

Автори російською

Бойко Татьяна Анатольевна, Шаповалова Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: оцінки, колагенових, спосіб, типу, волокон

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-51016-sposib-ocinki-tipu-kolagenovikh-volokon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки типу колагенових волокон</a>

Подібні патенти