Креслярський пристрій для відтворення строфоїди

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Креслярський пристрій для відтворення строфоїди, що містить траверзу, шарнірно з'єднану з важелем, з'єднану з нерухомою горизонтальною лінійкою за допомогою хрестоподібного повзуна та кінематично з'єднану з кулісою, який відрізняється тим, що містить додатковий хрестоподібний повзун, причому важіль та куліса встановлені на протилежних кінцях нерухомої горизонтальної лінійки і з'єднані між собою за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна.

Текст

Креслярський пристрій для відтворення строфоїди, що містить траверзу, шарнірно з'єднану з 3 50480 де: X переміщення т.В повздовж координатної вісі ОХ; Y - переміщення т.В повздовж координатної вісі OY; R - радіус кола. Прилад працює наступним чином: Сполучаємо нерухому горизонтальну лінійку 3 з віссю ОХ, а шарнірний повзун 2 закріплюємо на початку координат ХОУ і завдяки стопорному гвинту 10 встановлюємо параметр OA=R, а також фіксуємо відстань між шарнірним повзуном 2 важеля 1 (т.О) та шарніром 5 (т.О1) куліси 6 O-O1=R. При обертанні вершини А важеля 1 по дузі кола радіусом - R, завдяки кінематичному зв'язку траверзи 4 з горизонтальною лінійкою 3 за допомогою хрестоподібного повзуна 8 вона рухається відносно нерухомій горизонтальній лінійці 3 зберігаючи прямий кут, а в цей час куліса 6 обертається відносно шарніра 5 завдяки кінематичному зв'язку з важелем 1 за допомогою додаткового хрестоподібного повзуна 7. Перетин важеля 1 з кулісою 6 в пристрої виконано діадою повзунів 9 для їх відносного переміщення. Пишучий пристрій, вмонтований в діаді повзунів 9 (на Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 кресленні не показано) т.В, відтворює криву по рівнянню (1). Переміщення траверзи 4 за допомогою хрестоподібного повзуна 8 по нерухомій горизонтальній лінійці 3 зберігаючи прямий кут має вид: X=Rcos (2) а переміщення діади повзунів 9 (т.В) відносно траверзи 4 у вигляді R X Y tg . (3) Розв'язуючи сумісно рівняння (2) і (3), та виключаючи параметр (кут обертання важеля 1 відносно шарніру 2, отримаємо рівняння траєкторії т.В , що є рівнянням строфоїди у вигляді (1). Пристрій може бути використаний в креслярських роботах в конструкторських бюро заводів, роботах по розміченню заготовок виробів легкої промисловості та інших, якщо їх контури апроксимовані строфоїдою, а також в учбових цілях у ВУЗах. Пристрій значно економить час конструктора при графічному відтворенні строфоїди. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drawing machine for reproduction of strophoid

Автори англійською

Muzychyshyn Serhii Volodymyrovych, Makatiora Dmytro Anatoliiovych

Назва патенту російською

Чертежное устройство для воспроизведения строфоиды

Автори російською

Музычишин Сергей Владимирович, Макатера Дмитрий Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B43L 11/00

Мітки: строфоїди, пристрій, відтворення, креслярський

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-50480-kreslyarskijj-pristrijj-dlya-vidtvorennya-strofodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Креслярський пристрій для відтворення строфоїди</a>

Подібні патенти