Спосіб автоматичного керування процесом випічки хліба

Номер патенту: 50471

Опубліковано: 10.06.2010

Автори: Ківалов Юрій Григорович, Світий Іван Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб автоматичного керування випічкою хліба в хлібопекарній печі, що передбачає регулювання температури в усіх трьох зонах випічки хліба в печі, регулювання температури в кожній зоні печі передбачає інваріантність кожного каналу регулювання температури один від одного, який відрізняється тим, що регулювання температури у другій пекарній камері здійснюють з урахуванням дії коригуючого зв'язку, який забезпечує інваріантність каналу регулювання температури в першій пекарній камері печі, регулювання температури у третій пекарній камері печі здійснюють з урахуванням коригуючого зв'язку, який забезпечує інваріантність каналу регулювання температури у другій пекарній камері.

Текст

Дивитися

Спосіб автоматичного керування випічкою хліба в хлібопекарній печі, що передбачає регулювання температури в усіх трьох зонах випічки хліба в печі, регулювання температури в кожній зоні 3 50471 Підвищення якості керування забезпечується використанням коригуючих зв'язків. Проводиться коригування неузгодженості, яке поступає на регулятори температур в зонах випічки у відповідності зі зміною тиску газу у газовій магістралі. Перший коригуючий зв'язок забезпечує інваріантність першого каналу керування (температури в першій зоні). Другий коригуючий зв'язок забезпечує інваріантність другого каналу керування (температури в другій зоні) відносно керуючого впливу в третьому каналі керування (регулювання температури в третій зоні). На Фіг. подано блок-схему запропонованого способу автоматичного керування, який реалізується наступним чином. Температуру в першій зоні випічки печі 1 підтримується на заданому рівні регулятором 2, при цьому канал регулювання температури має коригуючий зв'язок 3, який забезпечує інваріантність каналу до контрольованих збурень (контрольованим збуренням є тиск газу в магістралі газу). Регулювання здійснюється наступним чином: при ненульовій неузгодженості, яке потрапляє від суматора 4, на регулятор пропорційноінтегрально-диференціюючої дії подається сигнал, при цьому регулятором 5 формується керуючий вплив, який подається, в свою чергу, на виконавчий механізм, який приводить в рух клапан подачі газу в топку печі. В залежності від зміни тиску газу в магістралі, за допомогою коригуючого зв'язку 3 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 4 відбувається коригування регулятором 5 керуючого впливу. Температура в другій зоні випічки регулюється аналогічним чином з тією різницею, що розбаланс, який виникає при регулюванні, включає в себе лише різницю між поточним та заданим значенням температури. Регулятор 6 формує керуючий вплив, при цьому канал регулювання температури має коригуючий зв'язок 7, який подається на виконавчий механізм, який, в свою чергу, в залежності від керуючого впливу, приводить в рух клапан подачі співвідношення газ-повітря в топку печі. Температура в третій зоні випічки підтримується регулятором 5, що формує керуючий вплив, який подається на відповідний виконавчий механізм. Канал регулювання температури в третій зоні випічки має коригуючий зв'язок 8, який забезпечує інваріантність третього контуру керування відносно впливу другого. Контрольовані збурення кожного з каналів регулювання температури заводяться на суматори 9, 10, 11, відповідно. Зворотній зв'язок кожного з каналів заводяться на суматори 12, 13, 14, відповідно. 15, 16 також є суматорами. Використання даного способу регулювання температурними режимами кожного з каналів дозволяє, порівняно з відомими, досягти стабілізації високої якості продукції шляхом організації оптимального температурного режиму випічки в кожній з камер та, тим самим, підвищити швидкодію системи керування. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for automatic control of bread-baking process

Автори англійською

Kivalov Yurii Hryhorovych, Svityi Ivan Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ автоматического управления процессом выпечки хлеба

Автори російською

Кивалов Юрий Григорович, Свитый Иван Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A21B 1/00

Мітки: керування, випічки, автоматичного, хліба, спосіб, процесом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-50471-sposib-avtomatichnogo-keruvannya-procesom-vipichki-khliba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб автоматичного керування процесом випічки хліба</a>

Подібні патенти