Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Осьовий дисковий двигун постійного струму, що містить магнітні полюси, виконані у вигляді двох підковоподібних магнітів, кожний з яких охоплює половину діаметра дискового якоря з двосторонньою діаметральною периферійною обмоткою встановленого на валу двигуна, і колектор, який відрізняється тим, що на одному валу встановлено не менше двох дискових якорів, причому дискові якорі встановлені на валу таким чином, що кожні два диски, розташовані поруч, об'єднані одним полюсним наконечником, при цьому колектори розташовані по периметру кожної сторони диска.

Текст

Осьовий дисковий двигун постійного струму, що містить магнітні полюси, виконані у вигляді Корисна модель відноситься до електротехніки, зокрема до електричних машин і може знайти широке застосування в приводах електротранспорту, водомоторних засобах пересування, як генератор постійного струму. Відомо дисковий двигун постійного струму, що містить магнітні полюси, обмотку збудження або постійні магніти, дисковий якір, у пазах якого є обмотка і колектор на валу (патент України №61727А, МПК 7 Н02К23/04, 2003 р ). Внаслідок невеликої потужності відомий дисковий двигун постійного струму має обмежене застосування, що знижує його універсальність. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення універсальності двигуна шляхом забезпечення можливості підвищення його потужності. Поставлена задача досягається тим, що в осьовому дисковому двигуні постійного струму, що містить магнітні полюси виконані у виді двох підковоподібних магнітів, кожний з який охоплює половину діаметра дискового якоря, із двосторонньою діаметральною-периферійною обмоткою встановленого на валу двигуна, і колектор, відповідно до корисної моделі на одному валу встановлено не менш двох дискових якорів, причому дискові якорі встановлені таким чином, що кожні два диски, розташовані поруч, об'єднані одним полюсним наконечником, при цьому колектор розташований по периметру кожної сторони диска. Виконання колектора по периметру дискового двох підковоподібних магнітів, кожний з яких охоплює половину діаметра дискового якоря з двосторонньою діаметральною периферійною обмоткою встановленого на валу двигуна, і колектор, який відрізняється тим, що на одному валу встановлено не менше двох дискових якорів, причому дискові якорі встановлені на валу таким чином, що кожні два диски, розташовані поруч, об'єднані одним полюсним наконечником, при цьому колектори розташовані по периметру кожної сторони диска. якоря дає можливість компактно розташувати декілька дискових якорів на одному валу, забезпечуючи збільшення крупного моменту, і як наслідок збільшення потужності двигуна, і крім того забезпечує можливість автоматичного регулювання навантаження, забезпечуючи економічну витрату електричної енергії. Пропоноване технічне рішення представлене на кресленнях. Фіг. 1 - показаний загальний вид у розрізі осьового дискового двигуна і взаємодія магнітних силових ліній на обмотку якорів. Фіг 2 - дисковий якір і розташування колектора на ньому. Осьовий дисковий двигун постійного струму містить плоскі підковоподібні постійні чи електричні магніти 1, 2 з полюсними наконечниками на кожній ступіні і котушками збудження 3. У міжполюсному просторі розташовані дискові якорі 4 із двосторонньою діаметральною-периферійною обмоткою 5, установлені на валу 6 таким чином, що один полюсний наконечник поєднує два диски розташовані поруч Обмотки на кожній ступіні намотуються так, щоб при подачі струму обертання якоря здійснювалося в одну сторону на усьому валу 6. Колектор 7 установлений по периметру кожної сторони дискового якоря з границею розділу 8 колекторних пластин лівої і правої обмоток якоря Через щітки 9 здійснюється подача електроживлення якорів осьового двигуна. Кожна ступінь двигуна з'єднується з наступною отупінню СО о 5034 через з'єднання 10. Усі дискові якорі ступіней двигуна встановлені на валу 6 обертаються на підшипниках 11 установлених на опорних щитах 12 Кінці обмоток якорі приєднані до колекторних пластин 13. Двигун працює таким чином. При подачі напруги на котушку збудження З виникає магнітне поле між полюсними наконечниками 1, 2. При цьому якорі 4 з обмоткою 5 будуть знаходитися в напруженому магнітному полі. Пе ресуваючи шток 14 системи регулювання (на кресленні не показана), струм через щітки 9 надходить на обмотку якоря 4 і при взаємодії магнітних полів якір почне обертатися. Пересуваючи шток 14 системи регулювання і подаючи живлення таким чином на наступні якорі, домагаються вмикання в роботу всіх дисків, що дозволяє збільшити крутний момент, і як наслідок збільшити потужність двигуна. Фіг. 2 Комп'ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 37 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український Інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Direct-current motor with a disk axial armature

Автори англійською

Lakatosh Valentyn Pavlovych, Lakatosh Oleksandr Valentynovych

Назва патенту російською

Электродвигатель постоянного тока с дисковым осевым якорем

Автори російською

Лакатош Валентин Павлович, Лакатош Александр Валентинович

МПК / Мітки

МПК: H02K 23/02

Мітки: дисковий, струму, постійного, двигун, осьовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-5034-osovijj-diskovijj-dvigun-postijjnogo-strumu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Осьовий дисковий двигун постійного струму</a>

Подібні патенти