Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки патологічного стану хворих з хронічним мієлолейкозом, що включає дослідження оксидантної та антиоксидантної систем в крові, який відрізняється тим, що визначають жирнокислотний склад ліпідів еритроцитів крові, виявляють метаболічні зміни вмісту олеїнової і лінолевої вищих жирних кислот та суми поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою:

де С18:1 - мононенасичена жирна кислота,

С18:2- есенціальна жирна кислота,

сума ПНЖК - включає поліненасичені жирні кислоти,

К - коефіцієнт, який характеризує патологічний стан хворих,

 порівнюють з контролем і оцінюють патологічний стан хворих.

Текст

Спосіб оцінки патологічного стану хворих з хронічним мієлолейкозом, що включає дослідження оксидантної та антиоксидантної систем в крові, який відрізняється тим, що визначають жирнокислотний склад ліпідів еритроцитів крові, виявляють метаболічні зміни вмісту олеїнової і лінолевої ви 3 50319 Технічний результат від використання корисної моделі полягає в підвищенні ефективності призначенні коректної терапії при хронічному мієлолейкозі, що дасть можливість збільшити ефективність та зменшити термін лікування. Поставлена задача досягається тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження оксидантної та антиоксидантної систем в крові, згідно корисної моделі, визначають жирнокислотний склад ліпідів еритроцитів крові, виявляють метаболічні зміни вмісту олеїнової і лінолевої вищих жирних кислот та суми поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою: C18:1 C18:2 , сума ПНЖ К де С18:1 - мононенасичена жирна кислота; С18:2 - есенціальна жирна кислота; 4 сума ПНЖК - включає поліненасичені жирні кислоти, К - коефіцієнт, який характеризує патологічний стан хворих, порівнюють з контролем і оцінюють патологічний стан хворих. Переваги цього способу: чутливість газорідинної хроматографії - 10-7А, висока інформативність, що дозволяє визначити патологічний стан. За допомогою цього метода можливо прогнозувати подальший перебіг захворювання, постійно контролювати стан та правильність призначення ліків. Спосіб здійснювався наступним чином: 1) у хворого брали кров вранці, натщесерце із вени, за допомогою центрифугіровання виділяли еритроцити. 2) Підготовку і газохроматографічний аналіз ліпідів еритроцитів проводили за методикою [6]. Результати запропонованого способу представлені у таблиці (в %) Еритроцити Назва ЖК Хворі 9,7±1,0* 9,7±1,0* 31,8±1,8 Олеїнова С18:1 Лінолева С18:2 Сума ПНЖК C18:1 C18:2 , сума ПНЖ К 0,61 Контроль 15,8±0,5 19,2±0,7 34,2±2,5 1,02 *) р < 0,05 порівняно з контролем Із таблиці бачимо, що активація процесу ліпідної пероксидації викликає в еритроцитах хворих із хронічним мієлолейкозом достовірні зміни олеїнової та лінолевої жирних кислот ліпідного комплексу на фоні незмінної суми поліненасичених жирних кислот, що викликає зниження К у хворих. На базі Інституту проблем патології НМУ ім. О.О. Богомольця і ДУ Київський центр радіоційної медицини АМН України методом газорідинної хроматографії запропонованим способом була проведена оцінка патологічного стану у 17 хворих на хронічний мієлолейкоз, віком від 25 до 45 років та 15 практично здорових осіб відповідного віку. Таким чином, даний метод досить точний для оцінки патологічного стану хворих з мієлолейкозом і може бути рекомендованим для впровадження в медицину. Література 1. Воробьев А.И. Хронический миелолейкоз // Руководство по гематологии / Под ред. Воробьева. - Москва.: Медицина; 1985. - Т1. - С. 234-244. 2. Бессмельцев С.С., Рукавицын О.А. Диагностика и дифференциальная диагностика хроничесКомп’ютерна верстка А. Крулевський кого миелолейкоза // Вопросы онкологии., - 2001., Т47., - №5. - С. 544-551. 3. Безрукова Г.А. Свободнорадикальное окисление липидных структур мембран эритроцитов как пусковой механизм мембранной проницаемости красных клеток крови при ее свертывании in vitro. // Гематология и трансфизиология, 1991, №11, С. 7-12. 4. Казарян В.В., Галоян А.А. Влияние гипоталамического обогащенного пролином полипептида на некоторые стороны метаболизма мембранных липидов при лейкозе у коров. // Ж-л «Вопросы медицинской химии». - 1999. - №1. - С. 16-19. 5. Хавич О. Стан оксидантної та антиоксидантної системи організму при пухлинному рості та його корекція настоянкою болиголову плямистого: Дис. Канд.. мед наук: - К., 2003 - 186 с. 6. Яременко О.Б., Камиш О.Ю., Брюзгіна Т.С. „Оцінка жирно кислотного складу ліпідів крові у хворих на ревматоїдний артрит" // медична хімія. 2005 - №2. - С. 86-88. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of pathological condition of patients with chronic myeloleucosis

Автори англійською

Panishyna Natalia Hryhorivna, Diahel Iryna Serhiivna, Briuzgina Tetiana Semenivna, Yurzhenko Natalia Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ оценки патологического состояния больных с хроническим миелолейкозом

Автори російською

Панишина Наталья Григорьевна, Дягель Ирина Сергеевна, Брюзгина Татьяна Семеновна, Юрженко Наталья Николаевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/68

Мітки: спосіб, патологічного, хронічним, стану, хворих, мієлолейкозом, оцінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-50319-sposib-ocinki-patologichnogo-stanu-khvorikh-z-khronichnim-miehlolejjkozom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки патологічного стану хворих з хронічним мієлолейкозом</a>

Подібні патенти