Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб опису вхідної та вихідної послідовностей пристроїв кодування згорткових кодів, який полягає в тому, що послідовності вхідних та вихідних символів представляються у вигляді багаточленів f(x) та с(х) нескінченної довжини з коефіцієнтами із GF(q), а пристрій кодування реалізує множення багаточлена f(x) на багаточлен g(x), що породжує цей код, який відрізняється тим, що замість багаточлена f(x) за методом перекриття з накопиченням вводиться послідовність секцій {f(0)(x), f'(1)(x), f(2)(x)...} кінцевої довжини n, що перекривають одна одну, а вихідна послідовність с(х) нескінченної довжини формується об'єднанням послідовності секцій {с(0)(х), с(1)(х), с(2)(х)...} кінцевої довжини n, що перекривають одна одну, а саме: с(0)(х)=f(0)(x)·g(x)(mod xn-1), c(l)(x)=f(1)(x)·g(x)(mod xn-1), c(2)(x)=f(2)(x)·g(x)(mod xn-1) тощо.

Текст

Спосіб опису вхідної та вихідної послідовностей пристроїв кодування згорткових кодів, який полягає в тому, що послідовності вхідних та вихід 3 50137 кодом у частотній області з метою зменшення складності кодуючих пристроїв. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у відомому способі опису пристроїв кодування згорткових кодів вхідна та вихідна часова послідовність представляється у вигляді багаточленів f(x) та с(х) мескінченої довжини з коефіцієнтами із GF(q), але замість багаточлену f(x) вводиться послідовність секцій {f(0)(x), f(1)(x), f(2)(x)...} кінцевої довжини п, які формуються за методом перекриття з накопиченням і перекривають одна одну. Пристрій кодування згорткових кодів реалізує множення секцій {f(0)(x), f'(1)(x), f(2)(x)...} кінцевої довжини n інформаційного багаточлена f(x) на багаточлен g(x), який породжує цей код. Вихідний багаточлен с(х) нескінченої довжини формується шляхом об'єднання послідовності секцій {с(0)(х), с(1) (х), с(2)(х)...} кінцевої довжини n, пю перекривають одна одну, за методом перекриття :і накопиченням, а саме: с(0)(х)=f(0)(x)·g(x)(mod xn-1), c(l)(x)=f(1)(x)·g(x)(mod xn-1), c(2)(x)=f(2)(x)·g(x)(mod xn1) тощо. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні корисної моделі полягає у тому, що запропонований спосіб дозволяє алгебраїчно описати параметри та структуру вхідних та вихідних буферів пристроїв кодування згорткових кодів і дає можливість реалізовувати процедуру кодування в частотній області з використанням швидкого перетворення Фур'є для зменшення кількості арифметичних операцій кодера. Сутність запропонованого способу опису вхідної та вихідної послідовностей пристроїв кодування згорткових кодів полягає в наступному. За методом перекриття з накопиченням вхідна інформаційна послідовність, яка описується багаточленом f(x) нескінченого ступеню з коефіцієнтами із GF(q), розбивається на послідовність багаточленів {f(0)(x), f(1)(x), f(2)(x)...} з коефіцієнтами із GF(q). Ступень таких багаточленів не перевищує величину n-1. Довжина п повинна ділити або дорівнювати величині 2m-1, де m - просте число, для виконання умов використання швидкого перетворення Фур'є в кінцевому полі. Ступень багаточлену, що породжує :згортковий код, deg g(x)=р, повинна бути менше, ніж п. Коефіцієнти кожного багаточлена формуються за правилом: ft(0)=ft t=0,…, n-1, ft(1)=ft+(n-p) t=0,…, n-1, (1) ft(2)=ft+2(n-p) t=0,…, n-1, ………………………………………….. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 Пристрій кодування згорткових кодів описується як пристрій множення секцій {f(0)(x), f(1)(x), f(2)(x)...} кінцевої довжини n інформаційного багаточлена f(x) на багаточлен g(x), що породжує цей код. Кодер виконує обчислення послідовності циклічних згорток на довжіні т, а саме: с(0)(х)=f(0)(x)·g(x)(mod xn-1), c(l)(x)=f(1)(x)·g(x)(mod xn1), c(2)(x)=f(2)(x)·g(x)(mod xn-1). Для виконання умов циклічної згортки послідовність коефіцієнтів багаточлена, що породжує, поповнюється нулями до довжини n. Ефективним способом обчислення циклічної згортки є застосування швидкого перетворення Фур'є і теореми про згортку, що дозволяє виконати процедуру кодування в частотній області. Вихідний багаточлен с(х) нескінменої довжини формується шляхом об'єднанням послідовності секцій {с(0)(х), с(1) (х), с(2)(х)...} кінцевої довжини n, які перекривають одна одну за правилом: ct=ct(0) t=p,…, n-1, ct+(n-p)=c t(1) t=p,…, n-1, (2) ct+2(n-p)=c t(2) t=p,…, n-1, ………………………………………….. Кожна циклічна згортка обчислює n-р коефіцієнтів, які входять до складу лінійної згортки нескінченої довжини. Для обчислення всіх коефіцієнтів лінійної згортки потрібно інформаційний багаточлен f(x) помножити на xρ. Запропонований спосіб дозволяє алгебраїчно розбити вхідну часову інформаційну послідовність у вигляді багаточлену f(x) на секції кінцевої довжини n. Формування вихідній часовій кодовій послідовності у вигляді багаточлену с(х) нескінченої довжини здійснюється шляхом об'єднання обчислених секції кінцевої довжини n. Це дає можливість реалізовувати процедуру кодування в частотній області з використанням швидкого перетворення Фур'є для зменшення кількості арифметичних операцій кодера. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1. Теория кодирования: Пер. с япон. /Т. Касами, Н. Токура, Е. Ивадари, Я. Инагаки /Под ред. Б.С. Цыбакова и СИ. Гельфамда. - М.: Мир.- 1978.с. 226-230. 2. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. -М.: Мир.1986.- с. 406-412 (прототип). 3. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов: Пер. с англ. -М.:Мир, 1989.-с. 303-309. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for description of input and output sequences of coding devices of conventional codes

Автори англійською

Prykhodko Serhii Ivanovych, Zhuchenko Oleksandr Serhiiovych, Volk Maksym Oleksandrovych, Chahovets Yaroslav Vasyliovych, Volkov Oleksii Stanislavovych, Butrimas Anatolii Vatslavovych

Назва патенту російською

Способ описания входной и выходной последовательности устройств кодирования сверточных кодов

Автори російською

Приходько Сергей Иванович, Жученко Александр Сергеевич, Волк Максим Александрович, Чаговец Ярослав Васильевич, Волков Алексей Станиславович, Бутримас Анатолий Вацлович

МПК / Мітки

МПК: H03M 13/00

Мітки: кодів, опису, пристроїв, кодування, вихідної, послідовностей, вхідної, спосіб, згорткових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-50137-sposib-opisu-vkhidno-ta-vikhidno-poslidovnostejj-pristrov-koduvannya-zgortkovikh-kodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб опису вхідної та вихідної послідовностей пристроїв кодування згорткових кодів</a>

Подібні патенти