Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб сівби насіння та внесення добрив, що включає ранньовесняний та передпосівний обробіток ґрунту, різнорівневе формування посівних борозенкових лож та роздільний розподіл по їхній поверхні насіння та добрив з подальшою заробкою шаром ґрунту, який відрізняється тим, що припосівний розподіл насіння здійснюють завищеною на 10-15 % нормою висіву у суміжні синусоїдально-чергуючі борозенки, з котрих частину насінин зміщують у міжряддя при формуванні паралельних тукових борозенок, на які подають окремо сформовані потоки рідких добрив, при цьому заробку посівних лож ведуть ущільнюючи нижній та розпушуючи верхній шар ґрунту.

Текст

Спосіб сівби насіння та внесення добрив, що включає ранньовесняний та передпосівний обро 3 49580 4 лож ведуть ущільнюючи нижній та розпушуючи тукових борозенок 9 частину насінин 6 з насіннєверхній шар ґрунту. вих лож 5 зміщують у міжряддя, створюючи більш Сутність запропонованого технічного рішення сприятливі умови розподілу насіння по площі, а пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показана частина насінин при цьому втрачається. Тому нотехнологічна схема припосівного розподілу насінрму висіву збільшують на 10-15%. В процесі зароня та добрив у ґрунті, на фіг. 2 показаний поперебки нижній шар ущільнюють, а верхній розпушучний розріз посівних борозенок. ють. Для цього використовують кільчато-шпорові Спосіб здійснюють таким чином. Рано навесні, котки, якими доукомплектовують посівний агрегат. як тільки настане фізична стиглість фунту, провоВикористання запропонованого способу сівби дять ранньовесняне боронування вздовж і впопета внесення добрив дозволить створити сприятлирек оранки та передпосівну культивацію на глибиві температурні, водні та повітряні умови для друну заробки насіння. Для формування лож та жнього проростання насінин з подальшим розвитроздільної заробки насіння та добрив використоком рослин. За рахунок цього знижуються втрати вують комбіновану сівалку. На рамі 1 сівалки встаґрунтової вологи, зменшується ущільнення ґрунту і новлюють з можливістю переміщення в повздовжне порушується його структура, а сівба на ділянках ньому напрямку каретки 2 і 3 з сошниками 4. При поля повздовж схилів повністю виключає водну цьому в процесі руху посівного агрегату каретки 2 і ерозію ґрунту та забруднення довкілля залишко3 із сошниками 4 будуть вертнопоступово перемівими добривами. щуватись на рамі 1 сівалки, формуючи паралельДжерела інформації: ночергуючі синусоїдальні борозенки 5 з послідую1. Карпенко А.Н. и др. Сельскохозяйственные чою заробкою в них насіння культури 6 завищеною машины. -М.: Колос, 1976.-С. 108-109. на 10-15 % нормою висіву. За сошниковими карет2. А.С. СССР №576985, МКИ А01С7/20, 1976. ками на раму 1 сівалки встановлюють туковий 3. Погорелый К.И. Растениеводство.- М.: Изпристрій 7, який завдяки дії зубо-трубчастих оргадательство сельскохозяйственной литературы, нів 8 подає на дно кожної тукової борозенки 9 журналов и плакатов, 1963. - С. 80. окремо сформовані потоки рідких добрив 10. В 4. А.С. СССР №912087, МКИ А01В49/04, 1980. процесі формування повздовжно-паралельних 5. А.С. СССР №1110624, МКИ А01С7/00, 1982. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for sowing and applying fertilizers

Автори англійською

Bilokon Oleksandr Petrovych, Boiko Kostiantyn Yakovych, Vakhnenko Svitlana Valeriivna, Zhernova Natalia Petrivna, Chekhov Anatolii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ посева семян и внесения удобрений

Автори російською

Билоконь Александр Петрович, Бойко Константин Яковлевич, Вахненко Светлана Валерьевна, Жернова Наталья Петровна, Чехов Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 7/00

Мітки: сівби, внесення, добрив, насіння, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-49580-sposib-sivbi-nasinnya-ta-vnesennya-dobriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб сівби насіння та внесення добрив</a>

Подібні патенти