Спосіб одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин

Номер патенту: 49577

Опубліковано: 16.09.2002

Автор: Масюткін Євген Петрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин полягає у тому, що змішують глину з вуглецевмісним компонентом, який містить крохмаль і додатково гас, який відрізняється тим, що в фільтрувальній речовині розміщують два електроди у вигляді сітки і підключають до джерела постійного струму.

Текст

Спосіб одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин полягає у тому, що змішують глину з вуглецевмісним компонентом, який містить крохмаль і додатково гас, який відрізняється тим, що в фільтрувальній речовині розміщують два електроди у вигляді сітки і підключають до джерела постійного струму Галуззю використання можливого винаходу є мобільний транспорт усіх видів і стаціонарне обладнання з різноманітними типами двигунів внутрішнього згорання Відома фільтрувальна речовина - вуглецевомінеральний сорбент описаний в "Способі одержання вуглецевомшерального сорбенту" (патент України №10303 А, МКВ 5 B01J 20/30, 1996) у якому як мінеральний компонент використовують глину і вуглецевовмісний компонент - залишкове буре вугілля у співвідношенні 1 /(1-4) ВІДПОВІДНО Недоліком відомого способу є обмеженість використання його для ефективного очищення мастильно-охолодних рідин (ЗОР), оскільки сажа і буре вугілля за ХІМІЧНОЮ природою мають однакову модифікацію - аморфний вуглець, що не сприяє ефективному уловлюванню сажових часток В якості прототипа вибрано спосіб отримання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин описаний в патенті України № 38043 А МПК7 ВО1J 20/12, 20/22, 20/30, 20/00, в якій змішують органічний компонент крохмаль, що є высокомолекулярною сполукою, яка складена з полімерних макромолекул, що містять негативні радикали з пінистим мінералом, який має позитивні іони, які взаємодіють з негативнозарядженими сажовими частками і за рахунок електричних сил останні затримуються на поверхні фільтрувальної речовини Недоліком даного способа є низька ступінь уловлювання сажових часток і як наслідок недостатня фільтрувальна здатність речовини В основу винаходу покладена задача удосконалення способу одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин в якому в фільтрувальній речовині розміщують два електрода у вигляді сітки, які підключені до джерела постійного струму і за рахунок цього шляхом впливу зовнішнього поля відбувається підсилення електричних сил взаємодії фільтрувальної речовини, що дозволяє підвищити фільтрувальну здатність речовини та підвищити ступінь очищення ЗОР Поставлені задачі розв'язуються у такий спосіб, як одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин, який полягає в змішуванні глини і вуглецевовмісного компонента, який містить крохмаль і гас, згідно з винаходом, в фільтрувальній речовині розміщують два електрода в вигляді сітки та підключають до джерела постійного струму Введення у фільтрувальну речовину двох електродів в вигляді сітки, підключених до джерела постійного струму, утворює зовнішнє електричне поле яке підсилює електричні сили взаємодії, тим самим забезпечує фільтрувальну речовину такою здібністю, яка проявляється в заявленому способі, а саме збільшує фільтрувальну здібність речовини і як наслідок - підвищує ступінь очищення ЗОР На фіг 1 зображено схему фільтрувального елемента Фільтрувальний елемент складається з корпуса 1 з фільтрувальною речовиною з встановленими у ній електродом позитивної полярності 2 у вигляді сітки і електродом 3 негативної полярності у вигляді сітки, які підключені до джерела 4 постійного струму Спосіб реалізується таким чином електронейтральні сажові частки, які перебувають в ЗОР у вигляді дисперсної фази при зіткненні з макромо (21)2002010023 1 ю 49577 лекулами крохмалю набувають негативного заряду Глинистий мінерал, який входить до складу фільтрувальної речовини, має позитивні іони, особливо трьохвалентні (алюміній, залізо), які взаємодіють з негативно зарядженими частками і останні підлягають впливу електричних сил внутрішнього поля, які затримують їх на поверхні фільтрувальної речовини Зовнішнє електричне поле, яке створене електродом позитивної полярності 2 у вигляді сітки, електродом негативної полярності 3 у вигляді сітки і джерела постійного струму 4, підсилює електричні сили, які в необхідному ступені затримують сажові частки на поверхні фільтрувальної речовини ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044)456-20 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining filtering substance for purifying lubrication-cooling liquids

Автори англійською

Masiutkin Yevhen Petrovych

Назва патенту російською

Способ получения фильтровального вещества для очистки смазочно-охладительных жидкостей

Автори російською

Масюткин Евгений Петрович

МПК / Мітки

МПК: B01J 20/12, B01J 20/22, B01J 20/30

Мітки: рідин, мастильно-охолодних, очищення, речовини, одержання, фільтрувальної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-49577-sposib-oderzhannya-filtruvalno-rechovini-dlya-ochishhennya-mastilno-okholodnikh-ridin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання фільтрувальної речовини для очищення мастильно-охолодних рідин</a>

Подібні патенти