Спосіб вирощування лабораторних популяцій ектопаразита габробракона (habrobracon hebetor say.)

Номер патенту: 49250

Опубліковано: 26.04.2010

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування лабораторних популяцій ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say), що включає спрямовану дію на організм комах-хазяїнів, де розвиваються ентомофаги, який відрізняється тим, що гусениць комахи-хазяїна, в організмі яких розвивається габробракон у стадії личинок другого-третього віку, одноразово іонізують негативними аероіонами у концентрації 350-380 тис. іонів у 1 м3 повітря з експозицією 3,0-3,5 години, крім того, після відродження самиць їм згодовують дієту у складі 3 %-ного водного розчину лактози та модифікованої рибонуклеїнової кислоти (РНК) у концентрації 0,02-0,03 %.

Текст

Спосіб вирощування лабораторних популяцій ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.), що включає спрямовану дію на організм 3 49250 самицям габробракона, що відродились, дієту у складі водного розчину лактози у концентрації 3% та модифікованої рибонуклеїнової кислоти (РНК) у концентрації 0,02-0,03%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що максимізуються фізіологічні процеси в організмі габробракона. Зокрема, личинки паразита, що розвиваються в організмі гусениць комахигосподаря іонізують негативними аероіонами. Цей елемент способу інтенсифікує обмінні реакції личинок габробракона, одноразово послаблює захисні функції організму личинок комахи-господаря. Прийом сприяє оптимізації розвитку личинкової стадії габробракона, що спостерігається в атмосфері іонізованого повітря. Доповнює запропонований спосіб прийом згодовуванням самицям паразита специфічної дієти - двокомпонентної суміші вуглеводів та білку, у складі лактози та модифікованої РНК. Цей елемент доповнює та підсумовує позитивну дію способу. Дієта сприяє продовженню тривалості життя самиць, стимулює овоґенез, а отже реальну їх плодючість, рухову активність та пошукову здатність потенційної жертви. Приклад здійснення способу. Типова біолабораторія, де вирощують ектопаразита габробракона. Обґрунтовували дослідні варіанти, яких було два. Варіант - лабораторні популяції габробракона, на яких обґрунтовували запропонований спосіб та варіант, де реалізовували спосіб-найближчий аналог. Умови проведення досліджень - температура, вологість повітря, 4 фотоперіод були ідентичними. У варіанті, де обґрунтовували запропонований спосіб лабораторну культуру габробракона вирощували шляхом реалізації суттєвих прийомів. Для оцінки можливого позитивного результату та ефективності способу використовували найбільш інформативні та об'єктивні пре диктори. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що в межах заявлених величин суттєвих параметрів запропонований спосіб реалізовано з повним позитивним результатом. За усіма пре дикторами, що виключають біологічні та технологічні характеристики, запропонований спосіб перевищував найближчий аналог. Серед них, важливим було те, що штучно розселені популяції габробракона були конкурентоздатними в агроценозах, взаємодіяли з природними популяціями габробракона, спаровувались і давали плодючих нащадків. Розселені лабораторні популяції габробракона заражали 68,3% гусениць помідорної совки, тоді як самиці вирощені згідно способунайближчого аналога - 50,2%. Таким чином запропоновано ефективний спосіб вирощування лабораторних популяцій ектопаразита габробракона, паразита гусениць багатьох видів лускокрилих та інших видів шкідливих комах. Частка, як засобу біологічного контролю досить значна і за об'ємами його використання поступається тільки трихограмі. Таблиця Результати обґрунтування способу вирощування ектопаразита габробракона Способи, що порівнюються Одноразова іонізація личинок 23 віку негативними аероіонами; Дієта для самиць, модифікована РНК (спосіб, що пропонується) Використання суміші препаратів: ізатизон та аеросил, обробка комах-господарів (спосіб-прототип) НІР05 Плодючість, Конкурен- Заражено Тривалість відкладено тоспромож- яєць совок життя саПозитивний результат яєць ність в аг- в агроценомиць, діб екз/самицю роценозах зах, % Дочірні популяції габроВисока, бракона характеризупопуляції ються вираженими тех21,4±1,6 267,4 адаптують68,3 нологічними ся в агрохарактеристиками. Конценозах курентоспроможні в агроценозах Незначна, Спосіб неповністю допереважно зволяє отримати конку17,3±1,2 152,1 50,2 слабо адарентоспроможні популяптується ції в агроценозах 1,8 3,4 4,6 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for growing laboratory populations of ectoparasite habrobracon (habrobracon hebetor say.)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ выращивания лабораторных популяций эктопаразита габробракона (habrobracon hebetor say.)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: спосіб, hebetor, habrobracon, лабораторних, популяцій, вирощування, габробракона, say, ектопаразита

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-49250-sposib-viroshhuvannya-laboratornikh-populyacijj-ektoparazita-gabrobrakona-habrobracon-hebetor-say.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування лабораторних популяцій ектопаразита габробракона (habrobracon hebetor say.)</a>

Подібні патенти