Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ефективного знеболювання глибокопоросних свиноматок при проведенні операцій гнотобіотичної гістеротомії та гістероектомії з застосуванням знеболюючих препаратів, який відрізняється тим, що знеболюючі препарати викликають тривалий та глибокий наркоз (100-120 хвилин) і застосовуються за наступною схемою: 25 % розчин азаперону у дозі 4 см3 на 20 кг маси тіла, 50 % розчин анальгіну у дозі 8-12 см3 внутрішньом'язово та люмбо-сакральна анестезія 2 % розчином новокаїну в дозі 15-20 см3.

Текст

Спосіб ефективного знеболювання глибокопоросних свиноматок при проведенні операцій гнотобіотичної гістеротомії та гістероектомії з застосуванням знеболюючих препаратів, який відрізняється тим, що знеболюючі препарати викликають тривалий та глибокий наркоз (100-120 хвилин) і застосовуються за наступною схемою: 25 % розчин азаперону у дозі 4 см3 на 20 кг маси тіла, 50 % розчин анальгіну у дозі 8-12 см3 внутрішньом'язово та люмбо-сакральна анестезія 2 % розчином новокаїну в дозі 15-20 см3. (19) (21) u200906594 (22) 23.06.2009 (24) 26.04.2010 (46) 26.04.2010, Бюл.№ 8, 2010 р. (72) ХАНДКАРЯН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КУРМАН АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ, КСЬОНЗ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, ГРУБІЧ ПАВЛО ЮЛІЙОВИЧ, ЛЕПЕТА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА, ЦІВЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, МОКРИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЛОБОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ (73) ПОЛТАВСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК 3 49133 У колишньому Радянському Союзі та у країнах СНД найбільшого поширення отримав метод знеболювання, запропонований співробітниками Всесоюзного ЩЦ ветеринарної вірусології та мікробіології (ВНДІВВ і М) та науково-дослідної лабораторії експериментально-біологічних моделей (НДЛЕБМ) АМН СРСР [2]. У Всесоюзному НДІ ветеринарної вірусології та мікробіології наркоз проводили за наступною схемою: спочатку вводили внутрішньовенно один із транквілізаторів (аміназін, пропазін, тріфтазін, комбелен) у максимально допустимих дозах, потім у якості заспокійливого засобу вводили тіопентал натрію (0,5 г на 100 кг маси), після фіксації свиноматки на операційному столі проводили епідуральну анестезію 2,5 % розчину прокаїну (20-25 см3) та інфільтраційну анестезію 0,5-1 % розчином новокаїну по лінії розрізу тканин. У НДЛЕБМ АМН СРСР для наркозу застосовували метод нейролептанельгезії: у крайову вену вуха свиноматки вводили 2-5 см3 дроперідолу, потім внутрішньовенно повільно - 3-5 см3 фентанілу та внутрішньом'язово - 1 см3 0,1 % розчину атропіну, а також проводили інгаляційний наркоз газовою сумішшю, яка складається із кисню та закису азоту з додаванням парів наркотану. Недоліком вказаних методів є те, що багато речовин, які застосовуються при проведенні операцій, є або наркотичними, або ж прекурсорами, що у свою чергу потребує спеціального дозволу при їх закупівлі та використанні. Ці речовини проходять через плацентарний бар'єр свиноматки і впливають на поросят ще в матці, а під час випадкового передозування пригнічують дихальний центр новонароджених гнотобіотів, які в подальшому потребують реанімаційного втручання. Метою корисної моделі, що передбачається, поставлено завдання розробити спосіб ефективного знеболювання глибокопоросних свиноматок при проведенні гнотобіологічної гістеротомії та гістероектомії. Для цього після випробування декількох вітчизняних прописів знеболювальних речовин із врахуванням усіх морфо-функціональних та фізіологічних особливостей організму таких тварин пропонуємо наступний спосіб знеболювання: азаперон (вітчизняний аналог англійського препарату стреснілу) - внутрішньом'язово 4 см3 на 20 кг маси тіла та 50 % розчин анальгіну у дозі 8-12 см3, потім Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 4 люмбо-сакральна анестезія 2 % розчином новокаїну у дозі 15-20 см3. При застосуванні цього способу на глибокопоросних свиноматках через 10-15 хвилин настає надійний, глибокий наркоз тивалістю близько 120 хвилин, що дає можливість повністю і якісно виконати гнотобіотичну операцію та одержати життєздатних поросят, які через 20-30 хвилин після отримання вже активні й готові до вживання стерильної молочної суміші. Даний спосіб високоефективний, нешкідливий як для глибокопоросних свиноматок, так і для приплоду, нетрудомісткий, легкий у виконанні (усі інгредієнти вводяться внутрішньом'язово), що дуже важливо, так як внутрішньовенне введення препаратів може виявитися незручним через конституційні особливості свиней. Препарати, які використовуються під час операції, є загальнодоступними. Із застосуванням даного способу на Полтавській дослідній станції Інституту ветеринарної медицини УААН проведено більше 20 операцій гнотобіотичної гістеротомії, при цьому одержано 214 життєздатних поросят-гнотобіотів. Формула корисної моделі. Спосіб ефективного знеболювання глибокопоросних свиноматок при проведенні операцій гнотобіотичної гістеротомії та гістероектомії відрізняється від інших тим, що знеболюючі препарати, які використовуються при проведенні операцій, вводяться внутрішньом'язово, є малотоксичними як для організму свиноматок, так і для приплоду; загальнодоступними й легкими у використанні; викликають тривалий та глибокий наркоз (100-120 хвилин), який застосовується за наступною схемою: - 25 % розчин азаперону у дозі 4 см3 на 20 кг маси тіла, 50 % розчин анальгіну у дозі 8-12 см3 внутрішньом'язово та люмбо-сакральна анестезія 2 % розчином новокаїну в дозі 15-20 см3, Джерела інформації, прийняті до уваги при експертизі: 1. Miniats O.P., Smart NX., Rozendal S. Cross protection among Haemophilus pazasuis strains in immunized gnotobiotic pigs. - Canadian journal of veterinary research. Revue canadienne de recherche veterinary, 02/1991; 55(1): 37-41. 2. Подопригора Г.И. Медицинская гнотобиология: М.: Издательство МИА, 2003. - 272 с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for effective anesthesia of high farrowing sows at operations of gnobiotic hysterotomy and hysterectomy

Автори англійською

Khandkarian Valerii Mykolaiovych, Kurman Andrii Fedorovych, Ksionz Ihor Mykolaiovych, Hrubich Pavlo Yuliovych, Lepeta Liubov Vasylivna, Tsivanko Tetiana Mykhailivna, Mokryi Yurii Oleksiovych, Lobov Andrii Valeriovych

Назва патенту російською

Способ эффективного обезболивания глубокопоросных свиноматок при проведении гнотобиотической гистеротомии и гистероэктомии

Автори російською

Хандкарян Валерий Николаевич, Курман Андрей Федорович, Ксенз Игорь Николаевич, Грубич Павел Юлиевич, Лепета Любовь Васильевна, Цивенко Татьяна Михайловна, Мокрый Юрий Алексеевич, Лобов Андрей Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A61D 99/00

Мітки: глибокопоросних, спосіб, гнотобіотичної, свиноматок, гістеротомії, гістероектомії, проведенні, знеболювання, ефективного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-49133-sposib-efektivnogo-znebolyuvannya-glibokoporosnikh-svinomatok-pri-provedenni-gnotobiotichno-gisterotomi-ta-gisteroektomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ефективного знеболювання глибокопоросних свиноматок при проведенні гнотобіотичної гістеротомії та гістероектомії</a>

Подібні патенти