Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування гострої серцевої недостатності, що включає застосування базової терапії, який відрізняється тим, що додатково до базової терапії застосовують розчинну форму інгібітора ліпоксигеназ кверцетину - корвітин, який вводять у терапевтичній дозі протягом 15-20 хвилин двічі на добу протягом п'яти діб.

Текст

Спосіб лікування гострої серцевої недостатності, що включає застосування базової терапії, який відрізняється тим, що додатково до базової терапії застосовують розчинну форму інгібітора ліпоксигеназ кверцетину - корвітин, який вводять у терапевтичній дозі протягом 15-20 хвилин двічі на добу протягом п'яти діб. (19) (21) u200912876 (22) 11.12.2009 (24) 12.04.2010 (46) 12.04.2010, Бюл.№ 7, 2010 р. (72) ПАРХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, КОЖУХОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, БЕЗПАЛЬКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, ШАЛАМАЙ АНАТОЛІЙ СЕВАСТЯНОВИЧ, СОВА ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 3 49089 терапевтичній дозі протягом 15-20 хвилин двічі на добу протягом п'яти діб. Спосіб є доступним, простим у використані та може бути застосований з моменту госпіталізації хворих з гострою серцевою недостатністю, що надає можливість покращити функцію нирок та в цілому позитивно вплинути на ефективність лікування. Таким чином, важливим наслідком застосування способу є ефективна дія, котра зв'язана з покращенням клубочкової фільтрації, глобального показника функції нирок, як за рахунок покращення насосної функції серця, так і інших властивостей - антиоксидантних, анти ішемічних та протизапальних. Вказаний Спосіб лікування гострої серцевої недостатності ілюструється прикладами його здійснення. Приклад 1 Хворий Ш., 76p., госпіталізований з діагнозом гостра серцева недостатність на фоні ішемічної хвороби серця, після інфарктного кардіосклерозу, артеріальної гіпертензії, фібриляції передсердь. При огляді у хворого виражена задишка, тахікардія, набряки, затримка рідини, олігоурія. Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) становила 41,01мл/хв. Хворому при надходженні до стаціонару внутрішньовенно крапельно було введено 0,5г 10% розчину кверцетину в 50мл фізіологічного розчину та призначена стандартна терапія іншими ліками, включаючи петльові діуретики. Через 12 годин почали повторне внутрішньовенне введення з послідуючими інтервалами кожні 12 годин по 0,5г 10% розчину корвітину в 50мл фізіологічного розчину загальним терміном 5 діб. Після початку лікування стан хворого покращився: зменшилась задишка, тахікардія, почала виділятися сеча. ШКФ збільшилась до 54,35мл/хв., тобто функція нирок покращилася на 32,52%. Приклад 2 Хворий Ш., 70р. Діагноз: Гостра серцева недостатність. ІХС. Стенокардія напруги, III ф. к. Пост Комп’ютерна верстка Л. Купенко 4 інфарктний кардіосклероз. Постійна форма фібриляції передсердь. Серцева недостатність ІІБ ст. (NIHA III-IV). При огляді у хворого виражені симптоми серцевої недостатності: поширені набряки, гідроторакс, асцит, тахікардія, низький артеріальний тиск, олігурія, пацієнт міг спати тільки в сидячому положенні. ШКФ на час госпіталізації становила 45,14мл/хв. Враховуючи наявність показань та відсутність протипоказань, хворому було проведено внутрішньовенну крапельну інфузію 0,5г 10% кверцетину в 50мл фізіологічного розчину на фоні базисного лікування. Через 12 години провели повторне внутрішньовенне введення кверцетину. У хворого збільшився діурез, зменшилася задишка та частота серцевих скорочень. На другу та третю добу застосування препарату діурез ще збільшився, зменшилась слабкість, покращився сон. На протязі 10 діб стаціонарного лікування явища серцевої недостатності значно зменшилися, зникли набряки, задишка, зменшилася частота серцевих скорочень, маса тіла зменшилась на 6 кг. За даними двомірної ехокардіографії зменшився об'єм порожнини лівого шлуночка, зросла фракція викиду. ШКФ на 3 добу збільшилась до 49,08мл/хв. (на 8,72%), та до 54,74мл/хв., тобто функція нирок покращилася на 21,26%. Таким чином у хворого вдалося стабілізувати декомпенсацію серцевої недостатності, підібрати підтримуючу терапію та виписати на амбулаторне лікування. Запропонований спосіб лікування серцевої недостатності був з успіхом застосований у 76 хворих. Клінічний перебіг основного захворювання в цій групі хворих був кращим за групу контролю, менше спостерігалось ускладнень, зменшувалась ступінь дилатації лівого шлуночка, підвищувалась скоротлива функція серця. Побічних ефектів ускладнень лікування цим способом не відмічалось. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating acute heart failure

Автори англійською

Parkhomenko Oleksandr Mykolaiovych, Kozhukov Serhii Mykolaiovych, Bezpalko Liudmyla Vasylivna, Shalamai Anatolii Sevastianovych, Sova Yevhen Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ лечения острой сердечной недостаточности

Автори російською

Пархоменко Александр Николаевич, Кожухов Сергей Николаевич, Беспалько Людмила Васильевна, Шаламай Анатолий Севастьянович, Сова Евгений Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/34

Мітки: лікування, серцевої, недостатності, спосіб, гострої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-49089-sposib-likuvannya-gostro-sercevo-nedostatnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування гострої серцевої недостатності</a>

Подібні патенти