Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики, який відрізняється тим, що містить додатковий валик, встановлений дотично до одного із ведених відтяжних валиків з можливістю притискання до останнього, причому вісь додаткового валика і осі відтяжних валиків розташовані в одній площині.

Текст

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить кінематично зв'язані між собою ведучий і два ведені відтяжні валики, який відрізняється тим, що містить додатковий валик, встановлений дотично до одного із ведених відтяжних валиків з можливістю притискання до останнього, причому вісь додаткового валика і осі відтяжних валиків розташовані в одній площині. (19) (21) u200910251 (22) 09.10.2009 (24) 12.04.2010 (46) 12.04.2010, Бюл.№ 7, 2010 р. (72) ПІПА БОРИС ФЕДОРОВИЧ, ЗДОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, ОЛІЙНИК ОЛЕНА ЮРІЇВНА (73) КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 3 48889 могою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4...9, кінематично зв'язані між собою. Механізм відтяжки полотна містить також додатковий валик 10. Між відтяжними валиками 1...3 заправлене полотно 11. З метою забезпечення взаємного притиску ведучого 1, ведених 2, 3 відтяжних валиків та додаткового валика 10, що необхідно для відтяжки полотна, ведучий відтяжний валик 1 встановлено в нерухомих опорах 1213, а ведені відтяжні валики 2, 3 та додатковий валик 10 - в рухомих опорах 14-15, 16-17 та 18-19 відповідно. Принцип роботи механізму відтяжки полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини рама (на фіг. 1, 2 не показана) з відтяжними валиками 1...3 та додатковим валиком 10 починає обертатися. При цьому привід механізму відтяжки полотна (на фіг. 1, 2 не показаний) приводить в рух ведучий відтяжний валик 1, обертальний рух якого за допомогою зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4-5, 4-6, 7-8 та 7-9 передається веденим відтяжним валикам 2, 3. Сили тертя в зоні взаємодії відтяжних валиків 1...3 з полотном Комп’ютерна верстка І.Скворцова 4 10, зумовлені їх взаємним притиском (механізм притиску відтяжних валиків на фіг. 1, 2 не показаний) зумовлюють необхідне зусилля відтяжки полотна. При цьому деформація ведучого відтяжного валика 1 і робочого веденого валика 2 не відбувається (деформація ведучого відтяжного валика 1 компенсується допоміжним веденим валиком 3, а деформація робочого веденого валика 2 - силою притиску до нього додаткового валика 10), що дозволяє рівномірно розподілити зусилля відтяжки полотна по його ширині і, таким чином, підвищити якість полотна та довговічність роботи механізму. Використання запропонованої конструкції механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини дозволяє: - розширити асортимент механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин; - підвищити довговічність роботи механізму відтяжки полотна за рахунок стабільності процесу відтяжки полотна; - підвищити продуктивність круглов'язальної машини за рахунок підвищення довговічності роботи механізму відтяжки полотна. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Takedown mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Zdorenko Valerii Heorhiiovych, Oliinyk Olena Yuriivna

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Здоренко Валерий Георгиевич, Олийник Елена Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: механізм, круглов'язальної, відтяжки, полотна, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-48889-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти