Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шкворнева балка візка рейкового транспортного засобу, що містить масивне шкворневе гніздо в середній частині і розвинуті горизонтальні полиці по кінцях для підвищення жорсткості її кріплення, в шкворневому гнізді вмонтовано рухомий в поперечному напрямі шкворневий вузол візка, а в бокових стінках гнізда виконані отвори для встановлення пружинних комплектів пружних упорів шкворневого вузла, яка відрізняється тим, що потовщення шкворневої балки орієнтовано донизу, таким чином точка передачі сил тяги та гальмування зміщується донизу, що зменшує момент, який перекидає, і підвищує економічність локомотива в цілому.

Текст

Шкворнева балка візка рейкового транспортного засобу, що містить масивне шкворневе гніздо в середній частині і розвинуті горизонтальні полиці по кінцях для підвищення жорсткості її кріплення, в шкворневому гнізді вмонтовано рухомий в поперечному напрямі шкворневий вузол візка, а в бокових стінках гнізда виконані отвори для встановлення пружинних комплектів пружних упорів шкворневого вузла, яка відрізняється тим, що потовщення шкворневої балки орієнтовано донизу, таким чином точка передачі сил тяги та гальмування зміщується донизу, що зменшує момент, який перекидає, і підвищує економічність локомотива в цілому. (19) (21) u200910335 (22) 12.10.2009 (24) 10.02.2010 (46) 10.02.2010, Бюл.№ 3, 2010 р. (72) ГОРБУНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, КРАВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОПОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, СКЛІФУС ЯРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ, ФЕСЕНКО АНТОН ІГОРОВИЧ, БАТУРІНЦЕВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (73) ГОРБУНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, КРАВЧЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПОПОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, СКЛІФУС ЯРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ, ФЕСЕНКО АНТОН ІГОРОВИЧ, БАТУРІНЦЕВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 3 47623 гніздо 2 в середній частині і розвинуті горизонтальні полки 3 по кінцях для підвищення жорсткості її кріплення до поперечних балок 4 рами візка, в шкворневому гнізді 2 монтується рухомий в поперечному напрямі шкворневий вузол 5 візка, а в бокових стінках гнізда 2 виконані отвори 6 для встановлення пружинних комплектів 7 пружних упорів 8 шкворневого вузла 5, потовщення шкворневої балки 1 орієнтовано до низу (Фіг.2.). Шкворнева балка працює наступним чином. Тягові і гальмові зусилля передаються шкворневою балкою 1 (Фіг.1, 2), яка орієнтована до низу. Орієнтоване до низу потовщення шкворневої балки дозволяє змістити до низу шкворневий вузол, таким чином зміщується до низу точка передачі тягових та гальмових зусиль, що зменшує опрокидуючий момент і підвищує тягово-гальмівні властивості локомотиву. При проходженні локомотивом кривих ділянок в його екіпажі між кузовом і візками відбуваються Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 4 взаємні переміщення. Ці переміщення обмежує шкворневий вузол 5, який зв'язує шкворень кузова з поперечними балками 4 візка. Зусилля від шкворневого вузла 5 передаються на шкворневе гніздо 2, далі по шкворневій балці 1 на горизонтальні полки 3, через які зусилля передаються на поперечні балки 4 рами візка. При переміщеннях кузова відносно візка більш ніж на 20мм в роботу включаються пружні упори 8 шкворневого вузла 5, які перемішуються по отворах 6 і стискають пружинні комплекти 7 (Фіг.1). Пружинні комплекти 7 створюють звертальну силу для повернення кузова у вихідне становище відносно візка. Таким чином, запропоноване технічне рішення забезпечує мінімум розваження колісних пар при зрушенні з місця й гальмуванні, чим забезпечується підвищення економічної ефективності локомотиву в цілому. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Body bolster beam of truck of rail transport vehicle

Автори англійською

Horbunov Mykola Ivanovych, Kravchenko Kateryna Oleksandrivna, Popov Serhii Valeriiovych, Sklifus Yaroslav Kostiantynovych, Fesenko Anton Ihorovych, Baturintsev Yurii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Шкворневая балка тележки рельсового транспортного средства

Автори російською

Горбунов Николай Иванович, Кравченко Екатерина Александровна, Попов Сергей Валерьевич, Склифус Ярослав Константинович, Фесенко Антон Игоревич, Батуринцев Юрий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B61F 5/00

Мітки: засобу, візка, балка, рейкового, транспортного, шкворнева

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-47623-shkvorneva-balka-vizka-rejjkovogo-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шкворнева балка візка рейкового транспортного засобу</a>

Подібні патенти